Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

LP-modellens Landskonference 2014 i Horsens

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "LP-modellens Landskonference 2014 i Horsens"— Præsentationens transcript:

1 LP-modellens Landskonference 2014 i Horsens
Inkluderende læringsmiljøer – forvaltningens ansvar og muligheder

2 Tilpasning til lokal kontekst Fra vision til pædagogisk praksis
Inkluderende læringsmiljøer – forvaltningens ansvar og muligheder Børn og Undervisning Tidslinje Mosaikken Børnehavelederne Kommissoriet LP kick-off Tilpasning til lokal kontekst Fra vision til pædagogisk praksis At sætte sine sejl – forvaltningens ansvar og muligheder

3 Børn og Undervisning Unikke børn i Unikke børnehaver

4 Tidslinje 2008 – LP-modellen indføres i skoler 2008 – DUB, et 3-årigt projekt i dagtilbud 2009 – Implementering af ICDP for alle ledere og souschefer i daginstitutioner 2009 – ICDP niveau 1indføres til start i enkelte daginstitutioner – nu alle 2010 – Mosaikken 2011 – Beslutning vedr. implementering af LP-modellen i dagtilbud - Børnehavelederne - Kommissoriet 2012 – LP kick-off - Tilpasning til lokal kontekst 2012 – 1. uddannelsesår 2014 – 2. uddannelsesår - Institutioner vælger selv fagligt tema 2015 – 3. uddannelsesår - Fælles fagligt tema 2016 – Fejring. Hvordan skal LP-modellen leve videre i institutionen?

5 Vision – at fremme inklusion
Mosaikken Vision – at fremme inklusion

6 Fælles tilgang til børn og unges udvikling og læring
Teoretisk grundlag for det pædagogiske arbejde i Børn og Undervisning Det systemiske – den relationelle tænkning Den anerkendende tilgang Sprogets betydning – livet skabes gennem sproget Den narrative tilgang

7 hvorpå du sætter dine sejl"
Børnehavelederne "Det er ikke vinden, der styrer din sejlads, men måden, hvorpå du sætter dine sejl"

8 Daginstitutionsleder møder – LP et fast punkt inden projektstart
Sept Info vedr. beslutning om at indføre LP-modellen i dagtilbud Okt Drøftelse af artikel: Disponibel model til analyse og problemløsning – en undersøgelse i pædagogiske dagtilbud Nov LP-projektleder UCN: oplæg vedr.: LP-modellen, implementeringens 4 dele, lederens rolle og ansvar ift. implementeringen Dec Oplæg omkring LP-ICDP-KRAP – hvor de adskiller og spiller sammen Uddannelse af LP-vejleder i Hamar Jan LP-modellen gennemgået og konkretiseret gennem cases. Feb Områdeleder fra Tønder kommune - erfarings- og vidensudveksling vedr. implementering LP-vejledning – hvem, hvordan, hvor ofte Drøftelse af LP-tovholderens rolle og opgaver Marts LP-projektleder UCN: 0plæg vedr. kortlægningsundersøgelsen, institutionsoprettelse, samarbejdsaftale m.m. Beslutning vedr. valg af LP-tovholdere samt oprettelse af LP-grupper April Færdiggørelse af kommissorium - hold og uddannelsesaftener meldes ud Aug LP kick off. Fyraftens møde for alle ledere og pædagogiske medarbejdere i dagtilbud

9 Kommissoriet Formål Delmål Succeskriterier Baggrunden for beslutningen
Milepæle Implementeringsplan herunder uddannelseshold, datoer og indhold Projektorganisering med roller og funktioner for: Styregruppe Projektgruppe Arbejdsgruppe Projektleder Børnehaveleder LP-tovholder LP-gruppen LP-vejleder Modtagelse af nye medarbejdere Evaluering/opfølgning Netværk Ressourcer ift. uddannelse, e-læring, temadage, vejledning Budget

10 LP kick-off møde Chefen for Børn og Undervisning – Formålet med implementering af LP-modellen LP-projektleder dagtilbud Morsø – Organisering og implementering af arbejdet med LP-modellen Daginstitutionsleder – Lederens rolle og opgaver if. med implementering af LP-modellen LP-projektleder dagtilbud UCN – hvordan komplementerer LP-modellen og ICDP programmet hinanden?

11 Tilpasning til lokal kontekst
Anbefaling: LP-gruppe størrelse: max. 4-6 deltagere I nogle LP-grupper er der 8 deltagere – en enkelt gruppe 9 deltagere! Alle institutioner har etableret 2-3 LP-grupper – flere er begyndt at blande grupperne på tværs Anbefaling: LP-møder afholdes mellem 2- 3uger og fastlægges for 6 mdr. De fleste steder går der ca. 4-6 uger mellem hvert møde 9 ud af 10 institutioner afholder LP-møder hver 14. dag Anbefaling: Lederen deltager ikke i LP-møderne men kan indkaldes ad hoc De fleste ledere har valgt at deltage i LP-møderne 8 ud af 10 ledere deltager i alle LP-møder Anbefaling: LP-tovholder må ikke være leder eller have ledelsesfunktion 7 ud af 22 tovholdere er souschefer og en enkelt er leder Leder og tovholdere sparrer og erfaringsudveksler omkring tovholderfunktionen med afsæt i bogen: Livgivende samtaler og relationer Anbefaling: Vejledning fra PPR mindst 2 gange pr. halve år Anbefalingen følges. Til de to første LP møder deltager 2 LP-vejledere Anbefalingen følges

12 Børnehavelederne Retning og inddragelse Rolle og funktion tydeliggjort
Kvartalsvis LP-arbejdsgruppemøder (bevidning) En gang årligt afholdes ledertemadag med UCN

13 Fra vision til pædagogisk praksis
Bedre trivsel og positive relationer blandt børnene De 3 perspektiver (aktør, individ og kontekst) giver mening og åbner op for dialog og nye vinkler De 3 perspektiver har gjort os opmærksomme på, hvad vi kan ændre og hvad vi ikke kan ændre på LP-analyse før løsning/tiltag – hvad ved vi og hvad har vi brug for at vide mere om? LP-møder ses som et fælles refleksionsrum LP-modellen er med til yderligere at optimere, kvalificere og holde fokus på de møder, hvor der drøftes pædagogisk praksis og børn. LP-sag før underretning et godt forarbejde LP-arbejdet skaber fælles sprog og afsæt, styrker samarbejdet– et godt arbejdsredskab Oplever indimellem at ”problemet” forsvinder efter første møde Positiv effekt på forældresamarbejdet

14 At sætte sine sejl - forvaltningens ansvar og muligheder
Tydeliggøre retningen Kommissoriet Gennemsigtighed ift. beslutningen - forklar og præciser Involvere ledere og medarbejdere Støtte og opbakning til ledelsesopgaven Synliggøre den røde tråd – før, under og efter Meningsskabelse Projektleder


Download ppt "LP-modellens Landskonference 2014 i Horsens"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google