Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”FORRETNING OG LEDELSE”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”FORRETNING OG LEDELSE”"— Præsentationens transcript:

1 ”FORRETNING OG LEDELSE”
Forretning og Ledelse – Lektion1 VELKOMMEN TIL KURSET ”FORRETNING OG LEDELSE” Ved Martin J. Ernst og Carsten Ørts Hansen samt Jimmy Kevin Pedersen

2 Introduktion af deltagerne:
Forretning og Ledelse – Lektion1 Introduktion af deltagerne: Alle studerende Navn Stilling og evt. Firma Studietype (Master, enkeltfag, kandidat) Martin Ernst Carsten Ørts Hansen Jimmy Kevin Pedersen

3 Martin J. Ernst Forretning og Ledelse – Lektion1
Civilingeniør fra DTU, Accenture PwC -> IBM A-2 Implement P/S 1stroke ApS Igennem de sidste 13 år har Martin opnået en bred erfaring med management consulting i offentlige og private virksomheder i Danmark og i udlandet. Martins primære rolle har været rådgiver, program-/projektleder, turn around-ledelse, forandringsleder samt løsningsarkitekt. Martin har bidraget med en række foredrag, artikler og web-casts. Martin er medlem af redaktionen af ERP-håndbogen, som udgives af Børsens Ledelseshåndbøger.

4 Carsten Ørts Hansen Forretning og Ledelse – Lektion1 Baggrund Erhverv
Baggrund Erhverv Copenhagen Business School (CBS) KPMG Consulting Deloitte Consulting Uddannelse Ph.D. Cand. Merc. Ophold på: London Scool of Economics, UK Standford University, US Carsten Ørts Hansen

5 Jimmy Kevin Pedersen Forretning og Ledelse – Lektion1
Samfundsvidenskabelig kandidat fra RUC, Finansministeriet Ernst & Young Management Consulting Udenrigsministeriet Københavns Kommune Fujitsu Services MUUSMANN Research & Consulting COWI A/S Implement A/S Finansministeriet, Digitaliseringsstyrelsen 15 års ledelses erfaring - 8 års erfaring med topledelse Erfaring fra Statsadministrationen og kommunal forvaltning samt fungeret som rådgiver for danske og udenlandske virksomheder i ledelse, bl.a. IT-Governance, Lean-management og meget mere Underviser også på ITU i faget ”Personlig ledelse og Forandringsledelse”

6 Dagen i dag: Forretning og Ledelse – Lektion1
Introduktion til faget og det målsætninger, eksamensform Undervisningsplan og pensum Kursets hjemmeside/bloggen: https://blog.itu.dk/SFOL-E2012 Introduktion til strategi og strategiske skoler Introduktion til ”forretning og ledelse” i det offentlige Introduktion til gruppearbejde og gennemgående case Gruppedannelse og gruppearbejde

7 Introduktion til faget og dets målsætninger
Forretning og Ledelse – Lektion1 Introduktion til faget og dets målsætninger Målsætning, som beskrevet i kursusbeskrivelsen på kursusbasen Forretning og ledelse – styringsvilkår i private og i offentlige virksomheder Kurset dækker bredt, ikke i dybden! I kan/skal hjælpe med jeres egne erfaringer. I skal også læse Erhvervstillæg, Børsen og lignende eller blot følge med

8 Introduktion til faget og dets målsætninger
Forretning og Ledelse – Lektion1 Introduktion til faget og dets målsætninger Målsætning, som beskrevet i kursusbeskrivelsen på kursusbasen Efter kurset skal den studerende kunne: 1. Forklare de strategiske omgivelser for en given virksomhed med brug af relevante modeller. 2. Give en begrundet anbefaling om strategi for en given virksomhed ved brug af relevante modeller. 3. Analysere en virksomheds ledelsesmæssige system og organisation fra interessenternes strategiske krav til operationelle mål. 4. Opstille valgmuligheder og begrunde en strategisk beslutning 5. Analysere og redegøre for indholdet af en række øvrige virksomhedsfunktioner samt hvorledes disse praktisk skal indrettes for at understøtte virksomhedens mål. 6. Redegøre for principper inden for offentlig ledelse og kunne analysere en offentlig ledelsessituation, herunder redegøre for forskellene i rammevilkår for offentlig ledelse og ledelse af privat virksomhed 

9 Eksamensform Forretning og Ledelse – Lektion1
Eksamen er mundtlig og case baseret med forberedelse. Svarer til en lille hjemmeopgave. 20 min. Forberedelse og 20 min fremlæggelse inkl. votering

10 Undervisningsmateriale
Forretning og Ledelse – Lektion1 Undervisningsmateriale Bog – Exploring Corporate Strategy, 9th edition Kompendium Forretning og ledelse 2012 Slides Avis artikler og andet materiale der støtter undervisningen Pensum: Bogen og Kompendium

11 En typisk lektion, hjemmeopgaver, tid og forventninger
Forretning og Ledelse – Lektion1 En typisk lektion, hjemmeopgaver, tid og forventninger En lektion består af: Opfølgning af sidste lektion Generelle kommentarer til hjemmeopgave, når de er rettet Gennemgang af nyt pensum Start på hjemmeopgave (brug nu tiden her!) Hjemmeopgaver er i snit beregnet til ca. 4 timer. De afleveres pr. mail til underviser. Må maks. fylde 2 sider I skal aflevere dem i grupper (beklager). Vi bestræber os på at udarbejde opgaverne således at I kun behøver at mødes i forbindelse med forelæsningerne. Opgaverne er frivillige. Det forventes i alle opgaver at man anvender de gennemgåede modeller KMD anvendes i år som gennemgående case.

12 Introduktion til strategi.
Forretning og Ledelse – Lektion1 Introduktion til strategi. (Bogen Kapitel 1)

13 Introduktion til strategi.
Forretning og Ledelse – Lektion1 Introduktion til strategi. Hvad er strategi?? Long term direction of a company Search for strategic fit within the business environment Bogen definerer strategi som: Strategy is the direction and scope of an organisation over the long term, which achieves advantage in a changing environment through its configuration of resources and competences with the aim of fulfilling stakeholder expectations. Level of strategy Corporate level of strategy Business level of strategy

14 Introduktion til strategi.
Forretning og Ledelse – Lektion1 Introduktion til strategi.

15 Introduktion til strategi.
Forretning og Ledelse – Lektion1 Introduktion til strategi. Strategic Drift Environmetal Change

16 Introduktion til strategi.
Forretning og Ledelse – Lektion1 Introduktion til strategi. Strategic Lenses Strategy as design Strategy as experience Strategy as ideas Strategy as discourse

17 Forretning og Ledelse – Lektion1
”New” Public Management – et hurtigt overblik Kompendium: Carsten Greve: New Public Management Samlebetegnelse for initiativer og reformer i den offentlige sektor startende i slutningen af 1980 – imødegåelse af kritik af den offentlige sektor – ikke en teori, - ikke en bestemt politisk ideologi (bred enighed) Administrative reformer (modernisering af den offentlige sektor) Modernisering der tager udgangspunkt i hvordan den private sektor virker Ønske om mindre bureaukrati (Weber) og større fleksibilitet og responsiveness Fra borgere og klienter til (for) brugere

18 Forretning og Ledelse – Lektion1
Fra borger til bruger/forbruger Ledelsesreform, performancebaseret ledelse Incitamentsstyring Resultataflønning Resultatkontrakt og virksomhedsregnskaber Digitaliseringspriser mv. Måling og registrering på aktiviteter og resultater Dokumentationskrav og kvalitetsprogrammer Benchmark og evaluering Rigsrevisionen: forvaltningsrevision: 1) sparsommelighed, 2) produktivitet og 3) effektivitet/effekt – fortsat mest fokus på 1 og 2. Brug af business-cases New Public Management – et hurtigt overblik

19 Gruppedannelse På bordene uden for sat skilte med gruppenumre. I skal:
Forretning og Ledelse – Lektion1 Gruppedannelse På bordene uden for sat skilte med gruppenumre. I skal: Fordele jer i grupper Vælge gruppeformand Udveksle navne og mail adresser Gruppeformand mailer navnene i gruppen til - Inden i gør det skal I lige have en øvelsesopgave!

20 Øvelsesopgave 1 (som I ikke behøver at aflevere)
Forretning og Ledelse – Lektion1 Øvelsesopgave 1 (som I ikke behøver at aflevere) Gå på nettet og find relevant materiale om KMD – lav en lille læseplan og kom på omgangshøjde med KMD som virksomhed; udfordringer og strategi for at løse de problemer de står med m.m. Konkret bedes I sætte jer ind i udviklingen i KMD fra år 2006 til i dag i forhold til: Ændrede omverdensforhold Omsætning Markedsforhold Ejerforhold - god fornøjelse !


Download ppt "”FORRETNING OG LEDELSE”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google