Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

EU direktivet om Europæiske Samarbejdsudvalg (ESU) Vedtaget i 1994 (20.09.94) Revideret i 2008 (16.12.08) Hvad er nyt?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "EU direktivet om Europæiske Samarbejdsudvalg (ESU) Vedtaget i 1994 (20.09.94) Revideret i 2008 (16.12.08) Hvad er nyt?"— Præsentationens transcript:

1 EU direktivet om Europæiske Samarbejdsudvalg (ESU) Vedtaget i 1994 (20.09.94) Revideret i 2008 (16.12.08) Hvad er nyt?

2 Ikke kun den centrale ledelse, men også ledelsen i det enkelte land har et ansvar, når der skal forhandles en aftale. Det særlige forhandlingsorgan (SFO) skal have minimum 10 repræstentanter og fordeles ligeligt i forhold til antallet af medarbejder i de enkelte EØS lande. De europæiske organisationer (EMF, EMCEF mv.) skal informeres, når en virksomhed begynder at forhandle en ESU aftale. Informationspligten ligger hos virksomhedens ledelse.

3 Præciseringer i Artikel 6 (kravene til en aftale): Tilstræbe kønsmæssige balance mellem ESU medlemmer. ESU skal modtage informationer på samme tidspunkt eller tidligere end de nationale samarbejdsudvalg. Der skal udstikkes retningslinjer for hvornår aftalen genforhandles og hvordan genforhandlinger finder sted, hvis der sker strukturændringer i koncernen.

4 Artikel 6 fortsat. Et forretningsudvalg kan nu bestå af op til 5 personer (før 3). Klarere definition af informations – og høringspligten. Information i så god tid at man er i stand til at sætte sig ind i indholdet og får mulighed for at undersøge sagen dybere. Høringen defineres som ”en dialog og udvikling af synspunkter mellem arbejdstagerrepræsentanter og ledelse”. Høring indbefatter møde mellem medarbejderrepræsen- tanter og ledelsen, og at ledelsen skal begrunde deres svar til medarbejderne.

5 Transnationale spørgsmål defineres nu til også at kunne omfatte forhold i et land hvis forholdet kan påvirke medarbejdere i andre EØS lande. ESU´et har ret til at modtage juridisk og kommunikationsmæssig bistand. Tydeliggørelse af at ESU medlemmerne har en pligt til at melde tilbage til de medarbejdergrupper de repræsenterer. ESU medlemmerne har ret til uddannelse uden løntab. Præcisering af at ESU aftaler skal tilpasses ved strukturændringer (fusioner, fissioner mv.). Er der modsætninger mellem forskellige ESU aftaler skal aftalerne nyforhandles.

6 Det nye direktiv skal være implementeret senest 5. juni 2011. Indtil da gælder det gamle direktiv. Nye aftaler og revision/genforhandling af eksisterende aftaler der underskrives inden 5. juni 2011 er omfattet af det gamle direktiv. Vi anbefaler derfor, at i tilfælde af genforhandling af en eksisterende aftale/ forhandling af en ny aftale, skal man sikre sig det nye direktivs bestemmelser, alternativt vente til efter 5. juni 2011. Hvornår gælder de nye regler?


Download ppt "EU direktivet om Europæiske Samarbejdsudvalg (ESU) Vedtaget i 1994 (20.09.94) Revideret i 2008 (16.12.08) Hvad er nyt?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google