Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Slutkonferencen Vartov d ved Anders Bech Thøgersen, UC Syd

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Slutkonferencen Vartov d ved Anders Bech Thøgersen, UC Syd"— Præsentationens transcript:

1 Slutkonferencen Vartov d. 21.09.09 ved Anders Bech Thøgersen, UC Syd
KAN og VIL - et 2-årigt udviklingsarbejde mellem seks efterskoler på Sjælland og øerne Slutkonferencen Vartov d ved Anders Bech Thøgersen, UC Syd University College Syd, 3. april 2017

2 Projekts idé og formål Idé: Reakompetencevurdering i stedet for afgangsprøver for unge med særlige behov. Formål: At udarbejde et kvalitetsfyldt redskab som sammenkæder individuelle lærings- og udviklingsplaner med realkompetencer, dokumentation og evaluering rettet mod elevernes efterfølgende uddannelsesforløb. University College Syd, Titel 3. april 2017

3 Mål med projektet: At skabe et godt og kvalificeret tilbud til unge med særlige behov. At hæve kompetencen hos de ansatte. At øge den organisatoriske læring i efterskolerne. At øge samarbejdet mellem de deltagende efterskoler. University College Syd, Titel 3. april 2017

4 Succeskriterier (Uddrag)
Konsensus om begrebet realkompetencer. Konsensus om fagudtryk og beskrivemåde med respekt for skolens egenart. Medarbejderne får et naturligt og trygt forhold til arbejdet med realkompetencebeskrivelser. Beskrivelsen udføres primært i undervisningen med eleven som aktivt medvirkende i arbejdet Den enkelte får gennem arbejdet en tydelig målsætning for fremtiden, så det motiverer … Eleven får ejerskab og kan videregive det til … University College Syd, Titel 3. april 2017

5 Aktionslæring ”Aktionslæring tilstræber en tættere
kobling mellem læreprocesser og den daglige praksis … søger at knytte ændringsforsøg til konkrete anledninger, problemer, løsningsforslag og engagerede aktører.” (Finn Borum, 2001) University College Syd, Titel 3. april 2017

6 Antagelser om hvordan man lærer
Ved at lære af egne handlinger og deres konsekvenser. Ved at lære i virkelige situationer med alle de uberegnelige og uforudsete forhold de indeholder. Ved at være i et læringsmiljø sammen med andre i tilsvarende situationer. University College Syd, Titel 3. april 2017

7 Forår 2008: Netværksgrupper
94 deltagere i 12 netværksgrupper To møder i hver netværksgrupper Fokuspapir til arbejdet i netværksgrupper Koordinator og referent Netværksgrupper udarbejder et statuspapir med erfaringer og anbefalinger To skolebesøg (januar - juni) University College Syd, Titel 3. april 2017

8 Præmisser for netværksgrupper
Vidensdeling på tværs af skoler: Der skal være mindst 3 efterskoler repræsenteret i hver netværksgruppe. Fælles tema: Netværksgrupperne er sat sammen på baggrund af deltagernes ønsker om emne. Daglige sparringspartnere: Der er mindst to deltagere fra hver efterskole i hver netværksgruppe. University College Syd, Titel 3. april 2017

9 Efterår 2008: Version 1 Første beskrivelser af realkompetencer. Pædagogisk dag for alle d Guidepapir 1: Fokus på indholdsplaner og realkompetencer. Matrix Organisation: Skolevis University College Syd, Titel 3. april 2017

10 Realkompetencematrix
Faglige kompetencer Personlige kompetencer Sociale kompetencer Livsoplysning Folkelig oplysning Demokratisk dannelse Efter inspiration fra Lov om frie kostskoler (2008 )og Efterskolernes realkompetencebevis (2008) University College Syd, Titel 3. april 2017

11 Forår 2009: Version 2 Guidepapir til skolerne: Fokuspunkter (Uddrag) Indholdsplaner centrale i bestemmelsen, afgrænsningen og beskrivelsen af realkompetencer. Inddragelse af eleven i arbejdet med beskrivelse af realkompetencer. Realkompetencebevis skal være gyldigt materiale for eksterne samarbejdspartnere. Skolebesøg / Pædagogiske eftermiddage University College Syd, Titel 3. april 2017

12 Drivkræfter og barrierer
Drivkræfter: Medarbejdernes ejerskab, ansvar og engagement. En konkretisering af projektet. Barrierer: Manglende tid til implementering. Manglende enighed om indholdet i realkompetencebeskrivelserne. University College Syd, Titel 3. april 2017

13 Tamme og vilde problemer
Tamme problemer: Kan adskilles fra andre problemer. Målene for indsatsen er klare. Der er klare succeskriterier for hvornår den optimale løsning er fundet. Vilde problemer: Kan ikke klart defineres. Vanskelige at adskille fra andre problemer. Målene kan i princippet ikke defineres præcist og dermed heller ingen klare kriterier for den optimale løsning. University College Syd, Titel 3. april 2017

14 Evalueringskultur At udvikle evalueringskultur er et meget
stort organisationsudviklings- og forandrings- projekt, som indeholder komplekse faktorer og mange dilemmaer som må diskuteres og udvikles af hver enkelt skole… Som al anden udvikling er det omfattende og tidskrævende og forudsætter en involvering af alle aktører i organisationen, hvis evalueringen skal give mening. (C. Kølsen de Wit & L. Mayland, 2006) University College Syd, Titel 3. april 2017

15 Hjemmeside: www.kanogvil.dk
University College Syd, Titel 3. april 2017


Download ppt "Slutkonferencen Vartov d ved Anders Bech Thøgersen, UC Syd"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google