Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KOT-OPTAGELSE 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KOT-OPTAGELSE 2010."— Præsentationens transcript:

1 KOT-OPTAGELSE 2010

2 Legale rammer Universitetsloven Bekendtgørelser
Adgangsbekendtgørelserne Uddannelsesbekendtgørelsen Procedurebekendtgørelsen AUs Regler Optagelsesregler for Aarhus Universitet:

3 Inden ansøgningen sendes
Nyttige informationskilder: AUs portal for optagelse: KOT-portal med ansøgningskema, også elektronisk (åbner 1. februar): Uddannelsesguide:

4 Adgangsgivende eksamen
Gymnasial eksamen (STX, HF, HTX, HHX) Tilsvarende eksamen fra Færøerne, Grønland Gymnasial indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF) Tilsvarende omregnelig eksamen fra udlandet

5 Adgangskrav En adgangsgivende eksamen og opfyldelse af:
Specifikke adgangskrav (område- og uddannelsesspecifikke adgangskrav) Fag- og niveaukrav skal være bestået på minimum det krævede niveau, evt. ved gymnasial supplering eller IKV (individuel kompetencevurdering, se evt. Ansøger skal opfylde adgangskravene til den søgte uddannelse for at kunne blive indskrevet

6 Frister 15. marts: ansøgere til kvote 2, ansøgere til uddannelse med optagelsesprøve, ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag, ansøgere med dispensationsansøgning, ansøgere om adgang med særlig tilladelse 5. juli: nye ansøgere til kvote 1, sidste frist for eftersendelse af bilag 30. juli: tilbud om optagelse eller afslag 5. august: accept af pladstilbud på AUs selvbetjening 5. september: betinget optagne skal indsende dokumentation for at adgangskrav er opfyldt

7 Kvote 1 Kvote 1 adgang: Kvotient fra adgangsgivende eksamen
Optagelse efter faldende kvotient – ansøgere med det højeste gennemsnit optages først Ved kvotientlighed trækkes lod Justering af gennemsnit: Hurtig-i-gang bonus opnås, hvis ansøger søger optagelse senest 2 år efter bestået adgangsgivende eksamen (kvotient x 1,08) Bonus A og AA er bortfaldet (fra 2009 fremgår det af kvotient på eksamensbevis)

8 Kvote 2 (1) Kvote 2-kriterier fra og med 2008:
Ansøger skal have afsluttet adgangsgivende eksamen senest 15. marts i ansøgningsåret (NB! Undtaget er ansøgere, der har været ude af skolesystemet) Optagelse sker på basis af et udregnet fagsnit af udvalgte gymnasiefag Fagene er forskellige fra uddannelse til uddannelse – se under drop-down-menuen Optagelse efter faldende kvotient i kvote 2 fagene (kvote 2 fagsnit) OBS: Ved Handelshøjskolen, AU bruges særlige kriterier og pointsystem. Ved tandplejeruddannelsen vurderes konkret ud fra den samlede ansøgning inkl. motiveret ansøgning.

9 Kvote 2 (2) Kvote 2 kvotienten udregnes som et simpelt gennemsnit af kvote 2 fagene. Udregnes efter 7-trinsskalaen - karakterer efter 13-skalaen oversættes først til 7-trinsskalaen: Gennemsnit af hvert kvote 2 fag beregnes ved at de enkelte forekomne karakterer lægges sammen og deles med antallet af karakterer Gennemsnittene lægges sammen og deles med det antal fag der udgør kvote 2 kriteriet Hvis et kvote 2 fag mangler fratrækkes 0,5 karakterpoint pr. manglende fag

10 Kvote 2 (3) Et eksempel: Bachelor i Odontologi: 13-skala 7-trin
13-skala 7-trin Fag-snit Dansk A 10, 10, 9,10 10,10, 7, 10 9,3 Engelsk B 9, 9 7, 7 7 Matematik A 10, 10, 10, 10 10,10, 10, 10 10 Fysik B Kemi B 7, 8 4, 7 5,5 Kvote 2-snit: 7,8

11 Kvote 3 Kun uddannelser der udbydes på engelsk
Ansøgere der har brug for en opholdstilladelse (ikke EU/EØS borgere) Ansøgningsfrist – 15. marts Svarfrist senest 1. juni Optagede skal betale for uddannelsen

12 Supplering Den adgangsgivende eksamen forældes ikke og kan ikke tages om. Hvis kravet om de specifikke fag og/eller niveau ikke er opfyldt i den adgangsgivende eksamen, kan kravet opfyldes ved supplering eller IKV Senest 5. juli: Indsend dokumentation for bestået supplering eller IKV Supplering kan ske ved GS – Gymnasial Supplering, se eller

13 Betinget optagelse Gælder for alle uddannelser i 2010
Ét fag – ét niveau (NB! Dispensation herfra) Oplysning om sommersupplering på ansøgningsskema Betinget optagelse meddeles 30. juli Frist for dokumentation for opfyldelse af specifikke krav senest 5. september – også på uddannelser med udskudt studiestart, f.eks. medicin vinterstart OBS: kvote 2 behandling sker på baggrund af de oplysninger vi har modtaget 5. juli. OBS: grænsekvotienter og vejledning om tidligere år

14 Dispensation Senest 15. marts (med mindre ”forholdet” indtræffer senere): Skriftlig ansøgning til Optagelsen, Studieforvaltningen Angiv tydeligt hvad der søges dispensation fra og på hvilket grundlag Vedlæg dokumentation Angiv på ansøgningsskemaet at der er vedlagt dispensationsansøgning Dispensation fra 2 gange tidligere (intern forældelsesfrist) NB! Supplering er IKKE dispensationsårsag!

15 Særlig tilladelse For ansøgere uden adgangsgivende eksamen, d.v.s. på baggrund af andre kvalifikationer – ansøges i kvote 2 Almene krav: Min. 25 år Min. 10. klasse Boglig eller praktisk uddannelse på min. 3 år Bestået større skriftlig opgave og historie, dansk og samfundsfag på HF-niveau For ansøgere til engelsksprogede uddannelser: dansk A eller modersmål på tilsvarende niveau De specifikke adgangskrav til den pågældende uddannelse skal opfyldes En konkret vurdering af ansøgeren

16 Vigtigt i 2010 Hurtig-i-gang bonus/”speed kvotient” (x 1,08) - tildeles hvis ansøger har afsluttet adgangsgivende eksamen op til 2 år før ansøgningsåret Bortfald: bonus A (x 1,03) og AA (x 1, 06) (vil fremgå af eksamensbeviset for uddannelser efter gymnasiereformen) Der kræves i år ikke dokumentation for tilmelding til suppleringskurser Betinget optagelse på alle AUs uddannelser Mulighed for IKV (individuel kompetence-vurdering) OBS: Bestågrænse på individuelle gymnasiefag efter reformen >>

17 Beståkrav på enkelt fag i gym. efter reformen
Relevant i forhold til kravet om bestået specifikt adg.skrav Nogle gym.fag har ulige vægte – alle vægte fremgår af eksamensbeviset Et eksempel: Fysik B 7 (*0,75) + 10 (*0,75) + 00(*1,5)=12,75 : 3 = 4,3 Eller hvis fysik ikke er afsluttet med eksamen, markeres med – på beviset: 7 (*0,75) + 10 (*0,75) = 12,75:1,5 = 8,5 Eller når niveauet samlet ikke er bestået 2(*0,75) + 4 (*0,75) + 00 (*1,5) = 4,5 : 3 = 1,5 Bed altid om at se eksamensbeviset ved tvivl eller henvis ansøger til STUF - Optagelse

18 Kontaktinformation Lisbeth Christensen, lic@adm.au.dk, 89421096
Sagsbehandling af ansøgere med dansk adgangsgrundlag standby, 2. runde optag Lis Damsgård Christensen, Sagsbehandling af ansøgere med dansk adgangsgrundlag ASB og SKTs kvote 2 Jette Loll Pedersen, Kvotestørrelser og kapacitet, interne procedurer og aftaler, overordnet ansvar Jette Winther, Adgangskrav, dispensationer, særlig tilladelse – OBS! Indtil 1/3

19 Kontaktinformation Annette Larsen, ala@adm.au.dk, 89421043
Sagsbehandling af ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag (især udenfor EU og EØS lande), web-information til ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag Kristine Ellis, Vejledning og sagsbehandling af ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag (EU og EØS-lande) OBS! Fra 1/3 > Ansøgere med nordiske adgangsgrundlag Kristian Vork Jensen, Vejledning og sagsbehandling af ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag (Nordiske lande) OBS! Fra 1/3 Dispensationer, adgangskrav, særlig tilladelse Lotte Holm, Vejledning og sagsbehandling af ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag (EU og EØS lande – dog ikke de Nordiske) OBS: barsel indtil 16/3


Download ppt "KOT-OPTAGELSE 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google