Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ansættelsesprocedurer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ansættelsesprocedurer"— Præsentationens transcript:

1 Ansættelsesprocedurer
Birgitte Rønn Juni 2009

2 Ansøgning af Hoveduddannelsesforløb
Ansøgningsprocedure Ansøgningsskema Dokumentation i øvrigt Birgitte Rønn Juni 2009

3 Ansættelsesprocedurer
Ejere Danske Regioner Væsentlige nye elementer i procedurerne Faglig profil Ansættelsessamtaler Karrierevejledning Birgitte Rønn Juni 2009

4 Formålet med ansættelsesprocedurerne
Formålet med proceduren er at sikre en effektiv og ensartet sagsgang i forbindelse med udvælgelse af ansøgere til stillinger i hoveduddannelsen Proceduren gælder for alle 38 specialer – med let modifikation for Retsmedicin Birgitte Rønn Juni 2009

5 Ansættelsesudvalg Regionale ansættelsesudvalg
Repræsentant fra alle afdelingerne i regionen 1 YL udpeget af FYA/DASAIM 3 speciallæger udpeget af DASAIM 1 YL ikke i specialet Sekretær fra sekretariatet Birgitte Rønn Juni 2009

6 Ansættelsesudvalgets opgaver 1
Udvælge ansøgere til samtale Forestå samtalerne Prioritere alle ansøgerne Udarbejde karrierevejledene afslag Karrierevejledning Birgitte Rønn Juni 2009

7 Ansættelsesudvalgets opgaver 2
Indsigelse mod ansøger kan kun ske på møde i udvalget og skal være sagligt begrundede. Indsigelser begrundet i personlige forhold hos ansøger skal være begrundet i direkte kendskab til ansøger fra tidligere ansættelse eller nært samarbejde. Efter samtykke indhente udtalelse fra tidligere arbejdsgiver. Birgitte Rønn Juni 2009

8 Hvad gør sekretariatet
Sekretariatet sikrer at retningslinjer følges Sekretariatet tager referat og noterer udvalgets prioritering af ansøgere samt fortolkninger af profil Sekretariatet udarbejder indstillingsliste på baggrund af udvalgets og ansøgernes prioriteringer. Højest prioriterede ansøger tildeles egen første prioritet, næsthøjest prioriterede ansøger tildeles egen højest mulige prioritet osv. Indhenter accept af tilbud om ansættelse Sender afslagsbreve og ansættelsesaftaler Birgitte Rønn Juni 2009

9 Opslaget Indeholder de(t) konkrete forløb Indeholder ansøgningsskema
Indeholder ansøgningsvejledning inkl. oplysninger om dokumentationskrav og ansættelsesudvalgets fortolkninger af den faglig profil Oplyser ansøgningsfrist og samtaletype Henviser til faglig profil og vurderingsskema Birgitte Rønn Juni 2009

10 Ansøgningsmateriale Ansøgningsskema Vejledning fra sekretariatet
DASAIMS vejledning Stillingsopslag Faglig profil Alt ligger på vores hjemmeside Birgitte Rønn Juni 2009

11 Ansøgning skal indeholde
Ansøgningsskema Selvstændigt virke Pas og evt. arbejds- og opholdstilladelse Attestation for gennemført uddannelseselement ”underskrevne kompetencer i logbog” alternativt Vurderingsskema Generel vurdering Dokumentation for obligatoriske kurser Attesterede lister for kurser, publikationer og undervisning Birgitte Rønn Juni 2009

12 Dokumentation Logbog: kun de 2 underskriftssider og generel vurdering
Obligatoriske kurser: LAS I og pædagogik 2 Birgitte Rønn Juni 2009

13 Ansøgning Indsendes i 25 eksemplarer
Bilagsnummerering skal ske i bilaget øverste midt på siden og således, at bilagsnummer ikke ”forsvinder” ved kopiering. - 1 ansøgning med samtlige bilag uden hæfteklammer, men adskilt fra øvrige ansøgninger f.eks af et foldet, blankt papir. - 24 ansøgninger med samtlige bilag hæftet hver for sig og kopieret på begge sider af papiret, så ansøgningerne fylder mindre. Alle oplysninger skal angives med skæringsdato svarende til 1. august 2009 Birgitte Rønn Juni 2009

14 Efter ansøgningsfristen 1
Brev efter ansøgningsfristens udløb om modtaget ansøgning d. 4. september indkaldelse til samtale (foregår pr. mail) Birgitte Rønn Juni 2009

15 Efter ansøgningsfristen 2
9 og 10 september samtaler 11. september opringning til alle der har været til samtale Uge 38 brev m. ansættelsesaftale/ karrierevejledende afslag. Karrierevejledning – hvis du vil Birgitte Rønn Juni 2009

16 Kontakt oplysninger Sekretariatet: Mail: Laegeuddannelsen@regionh.dk
Hjemmeside: Telefon Birgitte Rønn Juni 2009


Download ppt "Ansættelsesprocedurer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google