Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

14.11.2009 1Gymnasiets opbygning Studentereksamen STX OptagelseStruktur Grundforløb og studieretninger Valgfag.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "14.11.2009 1Gymnasiets opbygning Studentereksamen STX OptagelseStruktur Grundforløb og studieretninger Valgfag."— Præsentationens transcript:

1 14.11.2009 1Gymnasiets opbygning Studentereksamen STX OptagelseStruktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

2 14.11.2009 2Gymnasiets opbygning Hvad giver en studentereksamen (STX) dig?  Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser  Studiekompetence - så du bliver klar til videreuddannelse  Personlig udvikling: at kunne forholde sig selvstændigt, reflekterende og ansvarligt til omverdenen  Kreativitet og innovative evner  Demokratisk bevidsthed og international orientering  En spændende og udfordrende ungdomsliv

3 14.11.2009 3Gymnasiets opbygning Optagelseskrav  Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen.  Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.  Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver.  Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk. Har du haft det som valgfag, skal du have aflagt prøve.  Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og må ikke være indstillet til optagelsesprøve  Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse eller ej. Prøverne kan aflægges enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasse-prøve.

4 Hvis du ikke opfylder optagelseskravene  Opfylder du ikke kravene, har du mulighed for at søge optagelse efter konkret vurdering. Gymnasiet afgør, om du kan optages, eventuelt efter en optagelsesprøve.  Mangler du en eller flere af de obligatoriske prøver, skal du altid til optagelsesprøve. 14.11.2009 4Gymnasiets opbygning

5 Hvordan søger du?  Du søger optagelse på www.optagelse.dk. Har du ikke adgang til internettet, kan du få et ansøgningsskema på den skole, du går på eller hos Ungdommens Uddannelsesvejledning. Er du gået ud af 9. eller 10. klasse, kan du hente det på et gymnasium. www.optagelse.dk  Du kan anføre flere gymnasier i prioriteret rækkefølge på ansøgningsskemaet, men du kan kun ønske 1 studieretning på hvert gymnasium  Du kan ikke være sikker på at få dit ønske om gymnasium opfyldt, da gymnasiet måske får flere ansøgere, end der er kapacitet til.  Ansøgningsfristen er normalt 15. marts, men på din skole vil der sikkert være en tidligere frist.  Uddannelsen starter i august. 14.11.2009 5Gymnasiets opbygning

6 14.11.2009 6Gymnasiets opbygning Hvad skal du mere tage stilling til? Hvad skal du mere tage stilling til? Ud over at vælge gymnasium skal du i ansøgningsskemaet angive:  Kunstnerisk fag på C-niveau  Musik  Billedkunst  Dramatik  Mediefag  2. fremmedsprog  Tysk fortsættersprog B  Fransk fortsættersprog B  Fransk begyndersprog A  Spansk begyndersprog A  Studieretning

7 14.11.2009 7Gymnasiets opbygning Strukturen for STX  Grundforløb (½ år)  Fælles for alle  Indsigt i gymnasiets fag  Indsigt i gymnasiets arbejdsmetoder  Studieretning (2½ år)  Pakke på 3 studieretningsfag  Kombination af A og B niveauer  Giver studentereksamen en særlig profil

8 14.11.2009 8Gymnasiets opbygning Niveauer  Fagene har 3 niveauer  A-niveau svarer til typisk 3 års undervisning  B-niveau svarer til typisk 2 års undervisning  C-niveau svarer til typisk 1 års undervisning Forløbene kan dog komprimeres eller udstrækkes

9 14.11.2009 9Gymnasiets opbygning STX består af 3 typer af fag  Obligatoriske fag  Fælles for alle uanset studieretning (ca 2/3 af fagene)  Studieretningsfag  3 fag  1 projekt  Valgfag  Højst 2 valgfag (afhængigt af studieretning og 2. fremmedspr.)  Valgfag kan være opgradering af fag, man allerede har  Valgfag kan være et helt nyt fag

10 14.11.2009 10Gymnasiets opbygning Grundforløb - ½ år Obligatorisk DanskHistorieEngelsk 2. fremmedspr. Idræt Kunstnerisk fag SamfundsfagMatematikFysik Almen studieforberedelse Almen sprogforståelse Naturvidenskabe- ligt grundforløb

11 14.11.2009 11Gymnasiets opbygning Studieretningsforløb – 2½år ObligatoriskGrundforløb DanskHistorieEngelsk 2. fremmedspr. Idræt Kunstnerisk fag SamfundsfagMatematikFysik Almen studieforberedelse Almen sprogforståelse Naturvidenskabe- ligt grundforløb Obligatoriske fag Dansk A Historie A Engelsk B 2. fremmedspr. A/B Idræt C Kunstnerisk fag C Samfundsfag C Matematik C Fysik C Oldtidskundskab C Religion C 2 af fagene: Biologi C Kemi C Naturgeografi C Almen studieforberedelse Studieretningsfag 3 fag på A/B-niveau Studieretnings- projekt Valgfag naturviden- skabeligt valgfag (B) - afhængigt af studieretning frie valgfag (0-2)

12 14.11.2009 12Gymnasiets opbygning Fag på tværs  Naturvidenskabeligt grundforløb ( i grundforløbet):  Forståelse af naturvidenskabelig tankegang og metode  Naturvidenskabelig praksis (undersøgelser)  Evne til at formidle naturvidenskabeligt stof  Almen sprogforståelse ( i grundforløbet) :  Samspil mellem sprogfag  Analyse af forskellige former for tekster  Beherskelse af sproglige og litterære begreber til at beskrive iagttagelser i tekster  Kommunikationsteori  Almen studieforberedelse (alle 3 år)  Fokus på samarbejde mellem fagene  Emneopbygget: væsentlige natur- og kulturfænomener  Opfattelse af natur, menneske og samfund varierer med faglig vinkel

13 14.11.2009 13Gymnasiets opbygning 4 hovedområder  Kunstneriske studieretninger  Sproglige studieretninger  Matematisk-naturvidenskabelige studieretninger  Samfundsfaglige studieretninger

14 14.11.2009 14Gymnasiets opbygning 8 studieretninger i udbud 11 studieretninger, når variationer medtages 1. 1 Musik A, Engelsk A, Mat. B Musik A, Engelsk A, Mediefag B 1. 2 Musik A, Engelsk A, Mediefag B Engelsk A, Spansk A, Tysk forts. B 2. 1 Engelsk A, Spansk A, Tysk forts. B Engelsk A, Spansk A, Billedkunst B 2. 2 Engelsk A, Spansk A, Billedkunst B Samf. A, Matematik A, Biologi B 5. 1 Samf. A, Matematik A, Biologi B 5. 2 Samf. AMatematik A, Naturgeo. B, 5. 2 Samf. A, Matematik A, Naturgeo. B, Matematik A, Fysik A, Kemi B 6. Matematik A, Fysik A, Kemi B Matematik A, Kemi A, Fysik B 7. Matematik A, Kemi A, Fysik B Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B 8. Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B Engelsk A, Fransk beg. A, Tysk forts. B 3. Engelsk A, Fransk beg. A, Tysk forts. B Samf. A, Engelsk A, Matematik B 4. Samf. A, Engelsk A, Matematik B

15 14.11.2009 15Gymnasiets opbygning Kunstneriske studieretninger Kunstneriske studieretninger 1. 1 Musik A, Engelsk A, Mat. B Musik A, Engelsk A, Mediefag B 1. 2 Musik A, Engelsk A, Mediefag B Engelsk A, Spansk A, Tysk forts. B 2. 1 Engelsk A, Spansk A, Tysk forts. B Engelsk A, Spansk A, Billedkunst B 2. 2 Engelsk A, Spansk A, Billedkunst B Samf. A, Matematik A, Biologi B 5. 1 Samf. A, Matematik A, Biologi B 5. 2 Samf. AMatematik A, Naturgeo. B, 5. 2 Samf. A, Matematik A, Naturgeo. B, Matematik A, Fysik A, Kemi B 6. Matematik A, Fysik A, Kemi B Matematik A, Kemi A, Fysik B 7. Matematik A, Kemi A, Fysik B Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B 8. Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B Engelsk A, Fransk beg. A, Tysk forts. B 3. Engelsk A, Fransk beg. A, Tysk forts. B Samf. A, Engelsk A, Matematik B 4. Samf. A, Engelsk A, Matematik B

16 14.11.2009 16Gymnasiets opbygning Sproglige studieretninger 1. 1 Musik A, Engelsk A, Mat. B Musik A, Engelsk A, Mediefag B 1. 2 Musik A, Engelsk A, Mediefag B Engelsk A, Spansk A, Tysk forts. B 2. 1 Engelsk A, Spansk A, Tysk forts. B Engelsk A, Spansk A, Billedkunst B 2. 2 Engelsk A, Spansk A, Billedkunst B Samf. A, Matematik A, Biologi B 5. 1 Samf. A, Matematik A, Biologi B 5. 2 Samf. AMatematik A, Naturgeo. B, 5. 2 Samf. A, Matematik A, Naturgeo. B, Matematik A, Fysik A, Kemi B 6. Matematik A, Fysik A, Kemi B Matematik A, Kemi A, Fysik B 7. Matematik A, Kemi A, Fysik B Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B 8. Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B Engelsk A, Fransk beg. A, Tysk forts. B 3. Engelsk A, Fransk beg. A, Tysk forts. B Samf. A, Engelsk A, Matematik B 4. Samf. A, Engelsk A, Matematik B

17 14.11.2009 17Gymnasiets opbygning Samfundsfaglige studieretninger 1. 1 Musik A, Engelsk A, Mat. B Musik A, Engelsk A, Mediefag B 1. 2 Musik A, Engelsk A, Mediefag B Engelsk A, Spansk A, Tysk forts. B 2. 1 Engelsk A, Spansk A, Tysk forts. B Engelsk A, Spansk A, billedkunst B 2. 2 Engelsk A, Spansk A, billedkunst B 5. 1 Samf. A, Matematik A, Biologi B 5. 2 Samf. A, Matematik A, Naturgeo. B, Matematik A, Fysik A, Kemi B 6. Matematik A, Fysik A, Kemi B Matematik A, Kemi A, Fysik B 7. Matematik A, Kemi A, Fysik B Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B 8. Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B Engelsk A, Fransk beg. A, Tysk forts. B 3. Engelsk A, Fransk beg. A, Tysk forts. B 4. Samf. A, Engelsk A, Matematik B

18 14.11.2009 18Gymnasiets opbygning Matematisk-naturvidenskabelige studieretninger 1. 1 Musik A, Engelsk A, Mat. B Musik A, Engelsk A, Mediefag B 1. 2 Musik A, Engelsk A, Mediefag B Engelsk A, Spansk A, Tysk forts. B 2. 1 Engelsk A, Spansk A, Tysk forts. B Engelsk A, Spansk A, billedkunst B 2. 2 Engelsk A, Spansk A, billedkunst B Samf. A, Matematik A, Biologi B 5. 1 Samf. A, Matematik A, Biologi B 5. 2 Samf. AMatematik A, Naturgeo. B, 5. 2 Samf. A, Matematik A, Naturgeo. B, Matematik A, Fysik A, Kemi B 6. Matematik A, Fysik A, Kemi B Matematik A, Kemi A, Fysik B 7. Matematik A, Kemi A, Fysik B Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B 8. Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B Engelsk A, Fransk beg. A, Tysk forts. B 3. Engelsk A, Fransk beg. A, Tysk forts. B Samf. A, Engelsk A, Matematik B 4. Samf. A, Engelsk A, Matematik B

19 Studieretninger og fagniveauer  På Århus Statsgymnasium er alle studieretninger sammensat således, at du har de nødvendige niveauer i fagene  Du skal altså ikke bruge valgfagene til at sikre dig, at du får A-niveauer nok til en studentereksamen  Valgfagene fylder ikke så meget i skemaet – og de ligger først i 3.g undtagen for retning 2.2, der både har valgfag i 2.g og 3.g 28-06-2014 19Gymnasiets opbygning

20 14.11.2009 20Gymnasiets opbygning Valgfag  Nogle gymnasier har valgt at udbyde et stort antal valgfag. Det kan skyldes, at eleverne her bliver nødt til at supplere op med valgfag for at få tilstrækkelige A-niveauer til en studentereksamen  På Århus Statsgymnasium har vi desuden valgt kun at udbyde de valgfag, som vi er forholdsvis sikre på, at der er elever nok til at oprette.  Valgfag på A-niveau:  Tysk (forts.), fransk (forts.)  Valgfag på B-niveau:  3g: Idræt, matematik, religion  2g for retning 2.2: Matematik og samfundsfag  Valgfag på C-niveau:  Astronomi, erhvervsøkonomi, design, filosofi, psykologi

21 14.11.2009 21Gymnasiets opbygning www.aasg.dk  Der vil være yderligere information om Århus Statsgymnasium og om studieretningerne på skolens websted: www.aasg.dk www.aasg.dk  Man er også velkommen til at maile til skolen på: post@aasg.dk post@aasg.dk  Eller ringe på 86 15 89 55


Download ppt "14.11.2009 1Gymnasiets opbygning Studentereksamen STX OptagelseStruktur Grundforløb og studieretninger Valgfag."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google