Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forældrearrangement mandag 24. februar 2014

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forældrearrangement mandag 24. februar 2014"— Præsentationens transcript:

1 Forældrearrangement mandag 24. februar 2014
3. april 2017

2 Ansøgningsproceduren indtil nu.
Uddannelsesplan udfyldt og uddannelsesønsker skrevet i prioriteret rækkefølge i optagelse.dk (eleven) 9. klassekarakterer overført til ”optagelse.dk” (sekretæren) Uddannelsesparathedsvurderings kommentarer (vejleder) Københavns Kommunes Ungdomsskole, Byhøjskolen 3. april 2017

3 Ansøgningen underskrives
Onsdag den 26. februar kl Uddannelsesansøgningen skal være helt færdig. Ansøgning låses af vejlederen. Torsdag den 27. februar kl Byhøjskolevejlederen skal have en underskrevet kopi af ansøgningen eller Forældrene skal logge ind i optagelse.dk med elevens UNI-login og signere ansøgningen med NemID. Byhøjskolen sender elevernes udd.ansøgnninger digitalt til det først søgte uddannelsessted Københavns Kommunes Ungdomsskole, Byhøjskolen 3. april 2017

4 Revurdering - Optagelsesprøve
Hvis Byhøjskolen har vurderet at en elev ikke er uddannelsesparat, eller hvis en elev ikke opfylder optagelseskriterierne: Forældrene/eleven skal ønske vejledervurdering prøvet Elevens ansøgning bliver sendt til en revurdering. UU-København vil se på elevens ansøgning og derefter vil det søgte uddannelsessted revurdere elevens ansøgning. Uddannelsesstedet tager eleven til en samtale/optagelsesprøve. Københavns Kommunes Ungdomsskole, Byhøjskolen 3. april 2017

5 Obligatorisk optagelsesprøve
En elev som ikke opfylder de formelle optagelseskrav til de gymnasiale uddannelser skal til en obligatorisk optagelsesprøve. Typiske mangler er fx: Eleven har ikke afsluttet 9. klasse (eller 10. klasse) med tysk eller fransk Eleven følger ikke de tre 10. klassefag dansk, engelsk og matematik Eleven mangler at afslutte fag i 9. klasse Københavns Kommunes Ungdomsskole, Byhøjskolen 3. april 2017

6 Retskrav på optagelse i gymnasial udd.
STX Gymnasium HHX Handels gymnasium HTX Teknisk gymnasium -Afsluttet 9. klasse og aflagt de obligatoriske prøver (2x dansk, matematik, engelsk, fysik-kemi + 2 udtræksprøver) -Mindst 2 års tysk/fransk undervisning -Afsluttet tysk/fransk i 9. med sidste standpunktskarakter og/eller prøve. -Sendt ansøgning rettidigt -Være vurderet uddannelsesparat -Udfyldt uddannelsesplan -Søgt optagelse i forlængelse af 9. eller 10. klasse HF Højere forberedelseseksamen -Afsluttet 10. klasse -Aflagt fuld FS10 prøve i: dansk, matematik og engelsk -Mindst 2 års tysk/fransk undervisning -Afsluttet tysk/fransk i 9. med sidste standpunktskarakter og/eller prøve. -FSA eller FS10 prøve i fysik-kemi -Være vurderet uddannelsesparat -Udfyldt uddannelsesplan. -Søgt optagelse i forlængelse af 10. klasse Københavns Kommunes Ungdomsskole, Byhøjskolen 3. april 2017

7 Eksamensperioden 23. april Store eksamens-trækkedag – mødepligt! Pensum udleveres til eleverne 30. april Lærerne giver sidste standpunktskarakter Skema slutter 5. maj – 8. maj Skriftlige eksamener i dansk-engelsk-matematik 12. maj-23. maj Obligatoriske eksamensforberedende timer på skolen og læsedage maj Hovedfagsprøver i kunst, design, foto og musik. 2. juni – 24. juni Mundtlige prøver - de præcise eksamensdatoer kommer senere. OBS. ingen undervisning 23. juni-26. juni De sidste skoledage og Gallafest Københavns Kommunes Ungdomsskole, Byhøjskolen 3. april 2017

8 De skriftlige eksamensdatoer
Mandag den 5. maj kl FSA Dansk, retskrivning kl FSA Dansk, læsning Tirsdag den 6. maj kl FSA Dansk, skriftlig fremstilling kl FS10 Dansk, skriftlig fremstilling Onsdag den 7. maj kl FSA Matematiske færdigheder kl FSA Matematisk problemløsning kl FS10 Matematik Torsdag den 8. maj kl FS10 Engelsk Københavns Kommunes Ungdomsskole, Byhøjskolen 3. april 2017

9 Dansk mundtlig prøve Pensumopgivelser Fordybelsesområder fastlægges . Lodtrækning Alle elever trækker den 23. april 2014 Vejledning –forberedelse Eleven vælger prøveoplæg Obligat. vejledningstid i klassen =10 lektioner Afsendelse Synopse + oplæsningsstykke sendes til censor Selve prøven 25 min. - eleven styrer prøveforløbet Københavns Kommunes Ungdomsskole, Byhøjskolen 3. april 2017

10 Engelsk mundtlig prøve
Årets pensumopgivelser opdeles i 4-6 temaer Lodtrækning af tema Alle elever trækker den 23. april 2014 Selvvalgt emne Eleven vælger tema Vejledning 10 obligat. lektioner i klassen + egen forb. Disposition tema og stikord – husk angivelse af kilder Godkendelse læreren godkender Send til censor disposition sendes til censor Forberedelse eleven øver sin fremlæggelse Københavns Kommunes Ungdomsskole, Byhøjskolen 3. april 2017

11 Matematik mundtlig prøve 1½ time
Mundtlig prøve Eleverne er til matematikeksamen i 2 mandsgrupper Gruppen trækker en ukendt opgave Flere grupper er til prøve i samme lokale Prøvetiden er 1½ time Lærer og censor cirkulerer blandt grupperne og taler med eleverne om hvad de har fundet ud af, og hvordan de arbejder med opgaven. Vurdering Eleverne får individuel karakter Københavns Kommunes Ungdomsskole, Byhøjskolen 3. april 2017

12 Lommeregnere Ingen må bruge mobiltelefonen som lommeregner ved eksamen. Det er vigtigt at eleven er vant til at bruge sin lommeregner i hverdagen. Skriv tydeligt navn på din lommeregner Københavns Kommunes Ungdomsskole, Byhøjskolen 3. april 2017


Download ppt "Forældrearrangement mandag 24. februar 2014"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google