Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 NGG 2 ngg.dk 1.g2.g3.g V U I D D E A R N E N G E Å L E S N E D R E ?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 NGG 2 ngg.dk 1.g2.g3.g V U I D D E A R N E N G E Å L E S N E D R E ?"— Præsentationens transcript:

1

2 1 NGG

3 2 ngg.dk 1.g2.g3.g V U I D D E A R N E N G E Å L E S N E D R E ?

4 3  afsluttet 9. eller 10. Klasse.  aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver (dansk (2 prøver), matematik, engelsk og fysik/kemi).  Aflagt 2 prøver efter lodtrækning.  Opfylder sprogkravet min. 2 års prøveforberedende undervisning i ty/fr.  Stx fremgår af din uddannelsesplan og du anses for at være uddannelsesparat. ngg.dk Retskrav på optagelse – hvis du har:

5 4  Fleksibilitet i ungdomsuddannelserne  3 fagniveauer: A – B – C (2 – 1,5 – 1)  Målstyret (kompetencer) ikke pensum  Alment dannende og studieforberedende  Blanding af humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab, kreative fag  Specialisering via studieretning ngg.dk Gymnasiet i dag

6 5 Obligatoriske fag Dansk A Historie A Religion C Engelsk B Idræt C Oldtidskundskab C 2. sprog (forts. B/beg. A) Matematik C Fysik C Samfund C Kunstnerisk fag C Biologi C 2 af fagene Biologi C Kemi C Naturgeo C (vælges af skolen) 2-3 studie- retningsfag (udbydes af skolen) Vælges af eleven i december 2012 Valgfag (udbydes af skolen) Vælges/øns kes af eleven i december 2012 og 2013 Almen sprogforståelse, dansk, engelsk, 2. fremmedsprog, historie, biologi, fysik, naturvidenskabeligt grundforløb, kunstnerisk valgfag, idræt, matematik, samfundsfag. ½ år grundforløb 2½ år studieretning Eksamen ( 8 + et studieretningsprojekt) Almen studieforberedelse

7 6 Fra folkeskole- til gymnasieelev   Obligatoriske fag: Dansk, historie, samfundsfag, biologi, fysik, kunstnerisk fag, engelsk, idræt, matematik, fransk f./tysk f./spansk b.   Almen sprogforståelse (ap)   Naturvidenskabeligt grundforløb (nv)   (Almen studieforberedelse (at)) ngg.dk Grundforløbet august–december 1.g

8 Grundforløbet august–december 1.g   Almen sprogforståelse (ap):   Sprogets struktur, funktion, grammatik og historie.   Naturvidenskabeligt grundforløb (nv):   Biologi, fysik, kemi og naturgeografi sammentænkes. F.eks: ”Evig energi”   Almen studieforberedelse (as):   200 timer over 3 år. Samarbejde på tværs af fagene. Hvordan flere fag kan berige besvarelsen af en undersøgelse.   Værktøj, du kan bruge, når du skal udvikle dig fra elev til studerende. ngg.dk

9 8   NATURVIDENSKABELIG:   MA A – Fy B – Ke B(2 valgfag)   MA A – Bi B – Ke B(2 valgfag)   SPROGLIG/SAMFUNDSVIDENSKABELIG   EN A – Sa B – eø C(3 valgfag*)   EN A – Sa B – Ma B(3 valgfag*) * Ét af fagene: fy, bi eller ng skal løftes til B-niveau ngg.dk Studieretninger NGG Januar,1g – juni,3g

10 Studieretninger NGG Januar,1g – juni,3g   SAMFUNDSVIDENSKABELIG/(SPROGLIG)   SA A – EN A – Ma B(2 valgfag)   SA A – Ma B – bi C(3 valgfag*)   SPROGLIG:   EN A – TYf A – eø C(3 valgfag*)   EN A – FRf A – eø C(3 valgfag*) * Ét af fagene: fy, bi eller ng skal løftes til B-niveau 9

11 10   MA A – Fy B – Ke B-MU A1 valgfag   MA A – Bi B – Ke B-MU A1 valgfag   EN A – Sa B – eø C -MU A1 valgfag*   EN A – Sa B – Ma B-MU A1 valgfag*   EN A – TYf A – eø C – MU A1 valgfag*   EN A – FRf A – eø C – MU A1 valgfag* * Ét af fagene: fy, bi eller ng skal løftes til B-niveau ngg.dk Også en mulighed: MUSIK PÅ A-NIVEAU

12 11   NGG skal sikre dine muligheder for at opnå de fag og niveauer, der kræves for at du kan begynde på næsten alle videregående uddannelser   NGG skal sikre din mulighed for at maksimere dit eksamensresultat   NGG vil bevare din mulighed for at have valgfag   NGG vil sikre, at gymnasiet kan fortsætte udviklingen af igangværende samarbejder og projekter   Opfylde lovkravene ( en A + ma B + eø C ) ngg.dk NGG studieretninger HVORFOR?

13 Fup eller fakta? Medielinje: me C-niveau: 75 timer ét år Mega medielinje: Me B-niveau: 200 timer over to år Timetallet i gymnasiet over 3 år er minimum: 2470 timer Medielinje: 3% af gymnasietiden Mega medielinjen: 8% af gymnasietiden

14 13 ngg.dkA-niveauB-niveauC-niveauMusik Fransk forts. Tysk forts. Spansk beg. SamfundsfagBiologiKemiFysikMatematikEngelskKemiFysikBiologiNaturgeografiMatematikIdrætPsykologiReligionSamfundsfagDrama/mediefag/musik/billedkunstErhvervsøkonomiDatalogiPsykologiAstronomiLatinRetorikFilosofiKemiNaturgeografiAstronomiInformationsteknologi Valgfag NGG Universitetsuddannelser kræver bestemte fag på bestemte niveauer

15 14   Alle elever har mindst ét af fagene fysik, biologi, geografi eller kemi på B-niveau*   Alle elever har mindst 2 fremmedsprog – engelsk er obligatorisk   Alle elever har minimum 4 fag på A- niveau, 3 fag på B-niveau og 7 fag på C- niveau * Undtagelser ved flere sprogfag ngg.dk Krav til valgfag og studieretninger Studieretninger

16 15 Valg du skal foretage inden den 1. marts:  Kunstnerisk fag: musik/billedkunst/drama/mediefag  Sprog 2: Tysk f./Fransk f./Spansk b.  Ønske studieretning (klassekammerat)  Ønske gymnasium ngg.dk Ansøgningsskemaet www.optagelse.dk

17 16 Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF eller NGG ngg.dk

18 17  Eleven i centrum i et aktivt og trygt miljø  Lærerne har personligt ansvar for eleven/holdet/faget  Korte kommandoveje  Specielt godt kendskab til overgangen fra grundskole til gymnasium.  Mindre klasser/valghold  Vægt på både rettigheder og ansvar (få tingene til at ske – ikke blot se på)  Optimering af hver elevs potentiale - 3,2 kan være lige så flot som 10,8. Focus på både særlige behov og særlige evner ngg.dk Hvorfor NGG? Kundskaber – Kvalitet - Kreativitet

19 Spændende faglige udfordringer u Forskerspirer uAkademiet for talentfulde unge uUnge forskere uSciencetalenter uDansk Naturvidenskabsformidling uUngdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) uStudietræning (frivillig og obligatorisk) 18

20 19 • •Fede fester • •Lektiecafé med frugt og kage • •Søde, sjove og smukke bekendtskaber • •Masser af sportstilbud ngg.dk Og for øvrigt!

21 20

22 21


Download ppt "1 NGG 2 ngg.dk 1.g2.g3.g V U I D D E A R N E N G E Å L E S N E D R E ?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google