Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Uddannelsesvejledning i 10.klasse Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UU-vejleder Brian Nybo (10.B, 10.C + drenge i 10.D) Tina Krogsdal (10.A,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Uddannelsesvejledning i 10.klasse Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UU-vejleder Brian Nybo (10.B, 10.C + drenge i 10.D) Tina Krogsdal (10.A,"— Præsentationens transcript:

1 Uddannelsesvejledning i 10.klasse Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UU-vejleder Brian Nybo (10.B, 10.C + drenge i 10.D) Tina Krogsdal (10.A, 10.E + piger i 10.D) Brian: 72 36 5937briln@holb.dk Tina: 7236 6155tiekr@holb.dktiekr@holb.dk www.uunvs.dk

2 Erhvervspraktik Oplysning om erhvervspraktik og særpraktik Formål med erhvervspraktik. Hvordan kan I hjælpe? Husk tidsfrister og underskrift

3 Brobygning 1 uges OBLIGATORISK brobygning (uge 44) - mindst èn erhvervsrettet uddannelse FRIVILLIG brobygning i op til 5 uger

4 Parathedsvurdering– EN HELHEDSVURDERING!: 15. Januar De faglige forudsætninger  Karaktererne De personlige forudsætninger  Motivation for uddannelse og lyst til læring.  Selvstændighed, herunder at eleven tager initiativ til opgaveløsning.  Ansvarlighed, herunder at eleven er forberedt til timerne.  Mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær.  Valgparat i forhold til det forestående valg af ungdomsuddannelse. De sociale forudsætninger  Samarbejdsevne, herunder at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet.  Respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker.  Tolerance, herunder at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv.

5 Uddannelsesplan og ansøgning –senest 1. marts 2015 Ikke parate: UU-vejleder hjælper med plan og tilmelding Parate: Forældre og elever har selv ansvar for at udfylde uddannelsesplan og tilmelding Lige meget hvad der vælges efter 10. klasse, skal valget skrives i www.optagelse.dk www.evejledning.dk Åbent hus arrangementer

6 Optagelseskriterier til gymnasiale uddannelser: Eleven er vurderet parat til en gymnasial uddannelse Søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse Aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøve, herunder en prøve i 2. fremmedsprog hvis faget er blevet udtrukket. Modtaget 2-4 år prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog. Optagelse på individuel vurdering. Optagelseskriterier til HF udover ovenstående: Søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 10. klasse Aflagt folkeskolens 10. klasse prøve i dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt. Aflagt folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi efter 9. eller 10. klasse eller aflagt 10. klasses prøve i samme fag. Optagelse på individuel vurdering.

7 Optagelseskriterierne til en erhvervsuddannelse Karaktergennemsnit af standpunktskaraktererne i hhv. dansk og matematik på min. 02 Erklæret uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse Prøvekaraktererne eftersendes til erhvervsuddannelsen og indgår som endelig afklaring i forhold til optagelse Husk, at de faglige optagelseskriterier IKKE kan bruges som en rettesnor for, hvad der reelt kræves på uddannelsen!

8 Info om uddannelsessystemet og om åbent hus arrangementer Info om ungdomsuddannelserne Optagelseskrav og procedurer Gode links www.ug.dk www.evejledning.dk www.optagelse.dk www.uunvs.dk Uddannelsesstedernes egne hjemmesider


Download ppt "Uddannelsesvejledning i 10.klasse Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UU-vejleder Brian Nybo (10.B, 10.C + drenge i 10.D) Tina Krogsdal (10.A,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google