Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VIDEN I UDVIKLING Baggrund Projektet er udviklet med afsæt i behovet for at styrke den økonomiske vækst i Region Hovedstaden og mindske samfundsmæssigt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VIDEN I UDVIKLING Baggrund Projektet er udviklet med afsæt i behovet for at styrke den økonomiske vækst i Region Hovedstaden og mindske samfundsmæssigt."— Præsentationens transcript:

1 VIDEN I UDVIKLING Baggrund Projektet er udviklet med afsæt i behovet for at styrke den økonomiske vækst i Region Hovedstaden og mindske samfundsmæssigt talentspild i form af høj dimittendledighed. Både Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet har en række erfaringer fra tidligere projekter og indsatser, der forsøger at nedbryde barrierer mellem universitet og virksomheder. Med Viden i Udvikling ønsker vi dels at udvikle og udvinde evidens om effekten af karriereindsatser og erhvervssamarbejde, dels at nytænke de mange forskellige aktiviteter i en samlet og struktureret satsning. Viden i Udvikling er et 3-årigt udviklingsprojekt i samarbejde mellem Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Projektet er støttet med 10 mio kr. af Region Hovedstadens pulje til udvikling af uddannelser. Projektets samlede budget er på ca. 22.4 mio kr. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T – KU, DTU, REGION HOVEDSTADEN Aktiviteterne Spor 1: Tidlig erhvervsintroduktion Den primære målgruppe er bachelorstuderende, der via en række vejledningsaktiviteter fra 2.-6 semester opnår bedre indsigt i egne kompetencer og uddannelsesmål, og skærpes i kontakten med virksomhederne. Resultatet måles bl.a. i øgning af studiejobs og projektsamarbejder på ba-niveau. Spor 2: Videnstransfer og akademikermodning Omdrejningspunktet er mødet og videnudvekslingen mellem studerende og virksomheder. Via aktiviteter spændende fra companydating til projektsamarbejder øges det gensidige kendskab og indsigten i, hvordan akademikeren tilfører virksomheden værdi. Både virksomheden og den kandidatstuderende nedbryder barrierer Delprojekt 1: KompetenceklarpakkerDelprojekt 2: E-afklaringDelprojekt 3: AkademikermodningDelprojekt 4: Center for studenterprojekter Workshops Branchemøder Effektiv studiejobansøgning Projektsamarbejdet Job-shadowing Pilotafprøvning af elektronisk kompetenceafklaringsredskab Kontaktaktiviteter Karrierebørser med MMV og kommuner Companydating Casebank Kontaktaktiviteter Forundersøgelse Center for studenterprojekter Marts 2011-februar 2012Maj 2012-november 2012December 2012-april 2015April-juni 2015 ProjektfaserInitieringOpstartUdvikling og aktiviteterAfslutning Hør mere!KickstartMidtvejskonferenceKonference Til fordel for hvem? Regionens virksomheder opnår udvikling og indsigt i, hvordan studenter og dimittender fra de to universiteter kan tilføre virksom- heden værdi via videnudveksling, jobforberedende arrangementer og konkret samarbejde med uddannelser og dimittender. På længere sigt vil projektets udvikling af værdiskabende samarbejdsrelationer og videnudveksling bidrage til det regionale udviklingsfokus på vækst og innovation i mindre og mellemstore virksomheder Studerende og dimittender styrker deres karrierevalg, tidligt frafald mindskes, og hurtigere overgang fra studie til job fremmes via øget kompetencebevidsthed og kendskab til regionens erhvervsliv og branchemuligheder. På længere sigt vil projektets fokus på at karrieremodne de stude- rende og udbrede deres kendskab til et bredt regionalt arbejdsmarked forebygge frafald og langvarig ledighed blandt regionens dimittender. Universiteterne erhverver unik viden om (effekten af) institutionernes karriereindsats, og bliver dermed i stand til at udvikle mere målrettede aktiviteter. På længere sigt vil den viden, projektet genererer om erhvervslivets behov og karrierevejledning af studerende indlejres i institutionerne og bidrage til det videre omverdenssamarbejde på KU og DTU. Formål Viden i Udvikling er et ambitiøst samarbejde mellem Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Via projektet ønsker vi at forene vores forskellige fagligheder og erfaringer med virksomhedssamarbejde og karrierevejledning i en forandrende satsning til gavn for såvel studerende og dimittender som for regionens erhvervsliv. Hvad vil vi vide? Viden om karrierefremmende aktiviteter Dele af Viden i Udvikling er designet som en forløbsundersøgelse, hvor vi følger de bachelor- og kandidatstuderende, der deltager i aktiviteterne. Det giver os mulighed for at undersøge Effekter  15% mindre frafald  15% lavere dimittendledighed  Styrkelse af virksomhedernes vækst og innovationsmuligheder  Øget samspil og videnstransfer mellem virksomheder og universiteter  Øget viden om effekten af karrierefremmende aktiviteter Delprojekt 4 Delprojekt 3 Delprojekt 1 Delprojekt 2 Spor 2 Spor 1 Projektparterne Hvad har inspireret os? Om karrierevejledning, dimittender og arbejdsmarkedet  Samfundsøkonomiske konsekvenser af dimittendledighed for videregående uddannelse, Djøf/AE 2011  Det frie valg eller det frie fald, AC 2010  JobLab Humaniora & LIFE, KU 2010  Dimittendundersøgelsen for Det Naturvidenskabelige Fakultet 2010, KU 2010  Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse, AC 2007  Humanistundersøgelsen, KU 2007 Om samarbejdet mellem universiteter og virksomheder  Measuring the economic effects of companies collaborating with the university of Copenhagen, KU 2012  DTUs værdiskabelse for erhvervslivet, DTU 2011  Produktivitetseffekter af erhvervslivets forskning, udvikling og innovation, Forsknings- og Innovationsstyrelsens rapport 2010.  Forskeren som Brobygger til Erhvervslivet, DTU 2010-2011  DTU ViTiS, Videnspredning Til Samfundet, DTU 2008-2011 Konkret vil Viden i Udvikling udvikle og afprøve  holdbare koncepter for tidlig erhvervsintroduktion og en bred karrierebevidsthed hos bachelorstuderende  værdiskabende samarbejdskoncepter mellem regionens virksomheder og kandidatstuderende på KU og DTU  den oplevede effekt af den enkelte aktivitet, og  den samlede effekt af forløbet Viden om samarbejdsmodeller Viden i Udvikling afprøver en række forskellige samarbejdsmetoder mellem universitet, studerende og virksomheder. Vi inviterer virksomhederne til samarbejde i form af fx job-shadowing, caseudvikling, projektsamarbejde med de studerende og får derigennem værdifuld viden om, hvordan vi bedst skaber samarbejdsrelationer med mindre virksomheder. Til projektet udvikles en detaljeret evalueringsmodel, som giver os mulighed for løbende af følge og indsamle viden. På den baggrund udarbejdes midtvejs- og slutevaluering.


Download ppt "VIDEN I UDVIKLING Baggrund Projektet er udviklet med afsæt i behovet for at styrke den økonomiske vækst i Region Hovedstaden og mindske samfundsmæssigt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google