Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Baggrund Mål Fremtidsperspektiver Lidt historie ApEx – Center for anvendt oplevelsesøkonomi – Dansk videncenter for oplevelsesøkonomi.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Baggrund Mål Fremtidsperspektiver Lidt historie ApEx – Center for anvendt oplevelsesøkonomi – Dansk videncenter for oplevelsesøkonomi."— Præsentationens transcript:

1

2 Baggrund Mål Fremtidsperspektiver

3 Lidt historie ApEx – Center for anvendt oplevelsesøkonomi – Dansk videncenter for oplevelsesøkonomi

4 InViO konsortium InViO

5 Formålet med InViO er at understøtte videndeling, videnudvikling og samspil mellem virksomheder og videninstitutioner i forbindelse med innovation, forskning og forretningsudvikling inden for oplevelsesøkonomi. På denne måde skal virksomhedernes evne til at innovere styrkes, således at der kan skabes videns- og oplevelsesbaseret vækst i erhvervslivet.

6 Innovationsnetværkets vision er at være drivkraften i oplevelsesøkonomisk udvikling, og at netværket bliver et foregangsbillede i Danmark og i udlandet, når det gælder anvendelsesorienteret udvikling af oplevelsesøkonomi og videnoverførsel mellem forskning og erhverv.

7 Innovationsnetværkets mission er at bygge bro mellem universiteter, GTS-institutter, offentlige organisationer og private virksomheder for at tilføre kompetence og viden, som kan omsættes til konkurrenceevne, vækst og øget beskæftigelse i virksomhederne.

8 InViO Oplevelser ses som et generelt element i mange forskellige virksomhedstypers produktudvikling og markedsføring - et særligt tankesæt - et sæt af metodiske fremgangsmåder - en ny tilgangsvinkel til innovation

9 Innovationsnetværkets opgaver Mødested mellem virksomhed og videninstitutioner og teknologiske vidensformidlere Organisering og koordination af oplevelsesøkonomisk forskningsformidling Information og formidling ifm oplevelsesøkonomiske uddannelser og kompetenceudvikling Organisering og koordination af oplevelsesbaseret innovation i virksomheder Organisering og koordination af oplevelsesbaseret forretningsudvikling Videnspredning om forskning og innovation / kommunikation / formidling Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Vejledning og sparring Brande værdien og effekten af oplevelsesøkonomi Innovationsprojekter, der udnytter vækstpotentialet i oplevelsesøkonomien Deltagelse i internationale vidennetværk Import og eksport af viden ift udlandet Igangsætning af nye udviklingsprojekter indenfor oplevelsesøkonomi

10 Rationale Vækst via oplevelser, 2008, EBST

11 Rationale

12

13 Joe Pine ”The Future of Innovation resides in experiences”. Experience innovation

14 Udfordringen Innovationsnetværkets særlige udfordring bliver at identificere og realisere de store uudnyttede potentialer, der ligger i oplevelsesinnovation og oplevelsesbaseret forretningsudvikling i danske virksomheder.

15 IT-støttede oplevelser Bruger- oplevelser i social- og sundheds- området Værdi- baserede, oplevelser ’Fra-bord-til- jord’ Oplevelses- baserede fødevare Erhvervs- /konference- /kultur- turisme By- og oplevelses- landskaber Mobile oplevelse subnetværk Innovationsprojekter og -netværk Oplevelses- økonomisk forskning Oplevelses- økonomiske uddannelser Oplevelses- baseret innovation Oplevelsesøkonomisk forretningsudvikling Udvikling af forretningsmodeller Oplevelsesbaseret produktion og innovation Ledelse og organisering af produktion og innovationsprocesser Oplevelse som produkt-element

16 subnetværk Innovationsprojekter og -netværk IT-støttede oplevelser Bruger- oplevelser i social- og sundheds- området ’Fra-bord-til- jord’ Oplevelses- baserede fødevare Erhvervs- /konference- /kultur- turisme By- og oplevelses- landskaber Mobile oplevelse Oplevelses- økonomisk forskning Oplevelses- økonomiske uddannelser Oplevelses- baseret innovation Oplevelsesøkonomisk forretningsudvikling Udvikling af forretningsmodeller Oplevelsesbaseret produktion og innovation Ledelse og organisering af produktion og innovationsprocesser Oplevelse som produkt-element

17 Inno#1 IT- baserede oplevelser Inno#2 Mobile oplevelser Inno#3: social- og sundhed Inno#4: by- oplevelser Inno#5: fødevarer Inno#6: bæredygtige oplevelser Inno#7: erhvervs- turisme Sekretariats- funktione r Videnbaseret oplevelsesøkonomi Oplevelsesinnovation Oplevelsesbaseret forretningsudvikling IKT baserede oplevelser Værdibaserede bæredygtige oplevelser

18 Videnbaseret oplevelsesøkonomi Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret forretningsudvikling Inno#1 IT:-baserede oplevelser Inno#2: Mobile oplevelser Inno#3: Brugeroplevelser i social- og sundhedsområdet Inno#4: By- og oplevelseslandskaber Inno#6: ’Fra-bord-til-jord’ – Oplevelsesbaserede fødevarer Inno#5: Erhvervs-turismeSekretariats-funktioner Videns- og oplevelsesbaseret vækst Videndeling og videnudvikling Samspil mellem virksomheder og videninstitutioner Kreativitets- og kultur-dreven innovation Værdibaserede oplevelser IKT-baserede oplevelser

19 Hvorfor disse 6 innovationsprojekter? De udgør væsentlige dele af oplevelsesøkonomien De har eksemplarisk status Der er et potentiale for vækst og innovativ udvikling inden for området Der findes generel viden om området Netværkets institutioner har forskningsmæssig, uddannelsesmæssig og praktisk erfaring med områderne

20 Spørgsmål

21

22 Workshops Hvordan kan videnbaseret oplevelsesøkonomi understøtte en innovationsproces i min virksomhed? Hvordan kan man som virksomhed arbejde målrettet med innovation og oplevelser? Hvad er vækstpotentialet og forretningsstrategien i at arbejde med oplevelser? Hvordan kan et konkret innovationsforløb se ud?

23 Jens F. Jensen, Projektleder for InViO, jensf@hum.aau.dk Tlf. 9940 9028

24 Organisationsdiagram StyregruppeKonsortiumSekretariat Innovations- projekt 1 Subnetværk 1 Innovations- projekt 2 Subnetværk 2 Innovations- projekt 3 Subnetværk 3Subnetværk Undervisning Subnetværk 7 Forskning Subnetværk 8 Innovations- projekt 4 Subnetværk 4 Innovations- projekt 5 Subnetværk 5 Innovations- projekt 6 Subnetværk 6 Administrator projektholder Sekretariatsleder Formand


Download ppt "Baggrund Mål Fremtidsperspektiver Lidt historie ApEx – Center for anvendt oplevelsesøkonomi – Dansk videncenter for oplevelsesøkonomi."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google