Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

27. Sep 2012 Line Fredens Violinist, kandidat og solistklasse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "27. Sep 2012 Line Fredens Violinist, kandidat og solistklasse"— Præsentationens transcript:

1 27. Sep 2012 Line Fredens Violinist, kandidat og solistklasse
Koncertmester for 2. violin i Malmö Symfoniorkester. Kammermusiker, Jalina Trio Certificeret Coach PD i supervision og vejledning fra UCC Master i læreprocesser, med specialicering i organisatorisk coaching (Aalborg Universitet) Underviser entreprenørskab ved Det Jyske Musikkonservatorium - Line Fredens

2 Håndværkeren og Kunstneren i dialog
Line Fredens

3 Håndværk og kunstværk ”Håndværkeren har et bestemt mål, som han prøver at virkeliggøre, han ved, hvad han skal gøre, mens kunstneren ikke ved nøjagtigt, hvad han forsøger at gøre, før han allerede har gjort (udtrykt) det. Det er selve kunstværket, udtrykket, der er kunstnerens mål.” R.G. Collingwood. Line Fredens

4 Dobbeltprocesteorien (Kahneman, 2011. Thinking fast and slow)
Kunstneren: Det hurtige tænkesystem (stor kapacitet) Helhed/kontekst Billeder Udtryk og mening Skaber gennem imagination Intuition og følelser Implicit Leg (værdier) Nytænkende (prøve noget nyt) Håndværkeren: Det langsomme tænkesystem (lille kapacitet) Detalje/fjerner kontekst Sprog Teknik/Perfektion Skaber gennem manualer Bevidst tænkning Eksplicit Arbejde (holdninger) Tryghed (gøre det vi plejer) Line Fredens

5 Væk fra eller hen imod? Det heliotropiske princip Helios (sol)
Tropein (at vende) Mennesker har en tendens til at handle ud fra hvilken retning deres forestilling om fremtiden peger. Line Fredens

6 5F-modellen (Moltke og Molly, 2009. Systemisk coaching, side149)
Fase 1-Fokuser Vælg fokusområde, noget fokuspersonen ønsker at opnå, ikke undgå Fase 2-Forstå fortiden Bedste brugbare erfaringer der kobler sig til det, der tales om. -Unikke undtagelser fra det vanskelige -Andres erfaringer Faser 3-Forestil fremtiden Skab sammen med fokuspersonen et stærkt billede af fremtiden. -Det ideelle. -Drømmen/visionen. Fase 5-Frigør handlinger -Undersøg og find handlinger der vil realisere dine målsætninger. -Lav handlingsplan og aftaler. -Første skridt. Fase 4-Fastslå det, du vil skabe -Vælg og forpligt dig på det, du brænder for at realisere. -Lav målsætning(er) der hvor du har mest energi.

7 Koncentration i teori og praksis
Line Fredens

8 Opmærksomhed Line Fredens

9 To former for opmærksomhed To sider af samme sag (Bruya, 2010
To former for opmærksomhed To sider af samme sag (Bruya, Effortless Attension) Indre fokuseret opmærksomhed Langsomme tænkesystem Eksplicit (bevidst) Vurderende Kontekstfri Ydre receptiv opmærksomhed Hurtige tænkesystem Implicit (ubevidst) Ikke-dømmende Kontekstafhængig Line Fredens

10 Ydre opmærksomhed findes i sansning og perception Indre opmærksomhed opstår i ”tanke” og erindringer
Hjerne Krop Omverden Top-Down Bottom-up Line Fredens

11 Overbevisninger Person A Person B
Enten så kan man, eller også så kan man ikke Usikkerhed er det samme som inkompetence Andres succes er en trussel Når folk retter på mig, er de bare misundelige Person B Kompetencer er noget man udvikler Usikkerhed er et tegn på potentiel læring Andres succes rummer potentiel læring og inspiration Feedback fra andre er rettet mod det jeg gør, ikke det jeg er Line Fredens

12 Indre og ydre motivation (Vansteenkist)
Line Fredens

13 Mindset (Carol Dweck) Står vi stille eller udvikler vi os?
Fastlåst mindset (eksamen) ”Jeg vil bevise jeg er bedst” Fleksibelt mindset (leg) ”Hvad kan jeg lære her?” Line Fredens

14 Interesse cirkel Indflydelses cirkel Line Fredens

15 Hvordan lytter vi? Line Fredens

16 Et netværk med 1020 venner. Gul er de mest glade, blå de mindst glade Christakis NA & Fowler JH (2009). Connected. The surprising power of our social networks and how they shape our lives. Little, Brown and Co. New York. Line Fredens


Download ppt "27. Sep 2012 Line Fredens Violinist, kandidat og solistklasse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google