Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kjeld Fredens er læge og hjerneforsker

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kjeld Fredens er læge og hjerneforsker"— Præsentationens transcript:

1 Kulturens rolle i sundhedsbegrebet -med fokus på salutogenetisk forskning
Kjeld Fredens er læge og hjerneforsker. Han har været lektor (hjerneforsker) ved Århus Universitet, seminarierektor ved Skive Seminarium, udviklings- og forskningschef ved Vejlefjord Neurocenter, vismand i Kompetencerådet. Forfatter til: Fredens: Innovation og Ledelse - Hjernen som medspiller, Academica, 2009. Fredens & Prehn: Selvcoaching- brug hjernen til en forandring. Gyldendal Business, 2010. Fredens, Johnsen & Thybo (red.) Sundhedsfremme i hverdagen. Munksgaard, februar 2011. Kjeld Fredens

2 Kjeld Fredens

3 Nedslidt Når robustheden forsvinder.
Når nedbrydningen er større end regenerationen. Kjeld Fredens

4 Kulturen Vi er løbende forberedt på jobs som ikke eksisterer, skal anvende teknologier som endnu ikke er opfundet og løse problemer, som vi ikke aner er problemer endnu. Kjeld Fredens

5 Behov for mental sundhed
Salutogenetisk forskning Oplevelse af mening og sammenhæng i tilværelsen fremmer sundhed. Sundhed kan fremmes, selvom man har en sygdom. Sundhed øger ens robusthed og fremmer adaptive evner. Ericksson M & Lindström: Validity of Antonovsky´s sense of coherence scale: a systematic review. J. epidemiol. Community Health 59: , 2005 Kjeld Fredens

6 Hvordan implementeres sundhed i en salutogenetiske betydning?
Richards R (eds.). Everyday Creativity and New Views of Human Nature. American Psychological Association Washington, 2007. Sundhed Indre motivation Kreativitet Kjeld Fredens

7 Kulturens rolle Kjeld Fredens

8 Sociokulturel psykologi
Vi tænker, føler og handler på en kulturspecifik måde. Individet er ikke adskilt fra den sociale kontekst. Konteksten er et resultat af individers handlinger. Konteksten konstituerer os. Kulturen er både inden i os og uden for os. Kitayama & Cohen (2007). Handbook of Cultural Psychology.The Guildford Press. Kjeld Fredens

9 Kjeld Fredens

10 Sundhedsfremmer er noget andet end forebyggelse og behandling
Kjeld Fredens

11 Sundhedsfremme Forebyggelse Behandling
Personen gør selv noget ved det Fx lærer mestrings-strategier Der er noget, der gør noget ved personen Fx motion og kost Nogen gør noget ved personen Fx lægen behandler en sygdom Medens sygdomsbehandling ikke kræver direkte deltagelse og positiv indsats af de syge, kan det sygdomsforebyggende og sundhedsbevarende arbejde ikke gennemføres til bunds uden medvirken af hver enkelt i vort samfund, og denne medvirken forudsætter forståelse af arbejdets midler og mål. Medicinaldirektør Johannes Frandsen,1939 (direktør fra 1928 – 1961) Kjeld Fredens

12 Sundhedsfremme med en stresset medarbejder
Sundhedsfremme Forebyggelse Behandling Motion Kost Hvile Glæde Forebygger Energi Styrkesider Individ og fællesskab - Et sundt individ ”smitter” andre med sundhed. - Resonant adfærd Begrænsninger Individ som en isoleret størrelse Kjeld Fredens

13 OAS = Oplevelse af sammenhæng
En stærk OAS er en livsorientering, hvor man oplever livet som forståeligt, håndterbart og meningsfuldt. En stærk OAS er forbundet med personligt velvære og særligt mental sundhed. Personer med en stærk OAS er bedre til at håndtere sygdom end personer med en lav OAS. OAS udvikler sig gennem hele livet. Ericksson M & Lindström: Validity of Antonovsky´s sense of coherence scale: a systematic review. J. epidemiol. Community Health 59: , 2005 Kjeld Fredens

14 Sundhedsmodellens tre komponenter Antonovskys salutogenetiske model (OAS)
Håndterbarhed Begribelighed Meningsfuldhed Meningsfuldhed handler især om at være involveret ”som deltager i de processer, der former ens skæbne såvel som ens daglige erfaringer.” Det er de aktiviteter som er ”værd at engagere sig følelsesmæssigt i.” Kjeld Fredens

15 Sundhedsmodellens tre komponenter Antonovskys salutogenetiske model (OAS)
Håndterbarhed Begribelighed Meningsfuldhed Sternbergs kreativitetsmodel Læring gennem Handling (håndterbarhed) Oplevelse (meningsfuldhed) Forståelse (begribelighed) Kjeld Fredens

16 Kan man blive 10 år yngre på én uge Ellen J. Langer (2010)
Kan man blive 10 år yngre på én uge Ellen J. Langer (2010). Det muliges kunst. Plurafutura publishing Kjeld Fredens

17 Sundhed som velvære Eudaimonia (Aristoteles)
Lykke er en naturlig selvudfoldelse med en bundethed til moralske normer og en forpligtelse overfor andre mennesker og over for det samfund, mennesket er medlem af. Kjeld Fredens

18 Et underligt spørgsmål?
Hvor meget øver du dig på at være glad? Kjeld Fredens

19 40 pct. løsning Lyubomirsky S (2007). The how of happiness. Platkus
40 pct. løsning Lyubomirsky S (2007). The how of happiness. Platkus. London. Bio Set point: Genetiske determinanter Social betingelser Livsomstændigheder Uddannelse Økonomi Boligforhold Psyko Hensigtsmæssig adfærd Kjeld Fredens

20 Vores forhold os til livsomstændighederne
Hensigtsmæssig adfærd De bruger megen tid på familie og venner De er gode til at udtrykke taknemmelighed De er ofte de første til at give en hjælpende hånd De bevæger sig, dyrker regelmæssig motion De er dybt engageret i livslang målsætning Kjeld Fredens

21 Et netværk med 1020 venner. Gul er de mest glade, blå de mindst glade Christakis NA & Fowler JH (2009). Connected. The surprising power of our social networks and how they shape our lives. Little, Brown and Co. New York. Kjeld Fredens


Download ppt "Kjeld Fredens er læge og hjerneforsker"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google