Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Trine Leerskov LandboCentrum

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Trine Leerskov LandboCentrum"— Præsentationens transcript:

1 Trine Leerskov LandboCentrum
Tilpas markbruget under EU-reform Tilpasningsmuligheder Trine Leerskov LandboCentrum LandboCentrum

2 Hvad er intensionerne? At gøre støtten uafhængig af produktion.
En mindre del dog som produktionsafhængig støtte At samle afkoblet støtte i én ordning Krav til miljø, sundhed, dyrevelfærd og GLM. Udvikling af landdistrikterne LandboCentrum

3 Betalingsrettigheder kort fortalt
Støtten følger personen, ikke jorden. Den person, der i 2005 anmelder et givent areal, får retten til støtten (=betalingsrettighederne) Ingen krav om produktion (afkoblet) LandboCentrum

4 Betalingsrettigheder kort fortalt
Alm. betalingsrettighed kr. Udtagnings-rettighed brakareal, kr. Græs-rettighed Perm. græsarealer, kr. Gartneri-rettighed frugt- og grønsager, spise og læggekartofler kr. LandboCentrum

5 Betalingsrettigheder kort fortalt Tildeling af rettigheder
Sker en gang for alle i 2005 Én ansøgning pr. bedrift (21. april 2005) Én betalingsret pr. ha. Værdi af betalingsret fastlægges ultimo 2005 Betalingsrettighederne er frit omsættelige LandboCentrum

6 Hvad betyder reformen for planteavlerne?
Kartofler ha. Roer ha. Frø ha. Gartneriafgrøder ha. Græs i omdrift ha. Græs uden omdrift ha. I alt ha LandboCentrum

7 Tilpasningsmulighederne
Kvægbrugerne Tilskud på græsarealerne. Fokus på grovfoder Ophør, - tillægspræmie på marken Salg af overskydende rettigheder efter forpagntingsforhold LandboCentrum

8 Tilpasningsmulighederne
Plante- og svineavlere Ingen ændringer ift. tidligere. Frøavlere – evt. ændring i sammensætning af frøafgrøder. LandboCentrum

9 Tilpasningsmulighederne
Hestefolk Score kassen. – får støtte på græsningsrettighederne. Sælger alm. rettigheder og køber græsningsrettigheder LandboCentrum

10 Tilpasningsmulighederne
Naturelskere Der er ingen dyrkningspligt Sælge alm. rettigheder og købe udtagnings-rettigheder eller græsningsrettigheder Fokus på natur og miljø. Naturplaner – Tilskud til planter, søer og vandhuller. Pris for selve planen – ca – kr. afhængig af størrelse Tænker i herlighedsværdier. LandboCentrum

11 Tilpasningsmuligheder
Rettighederne kan handles på det fri marked. Hvem vil handle? Når jord udtages til byudvikling eller veje Spekulation i kvægtillæg Dem der starter med gartneriafgrøder Hvem vil købe? LandboCentrum

12 Tilpasningsmuligheder Handel på det fri marked
Mulighed for byttehandel inden for samme regnskabsår, idet rettighederne indgår på en fælles saldokonto. Generationsskifte 1) Ny landmand søger rettighederne den 21/4-05 (pris: 0 kr.) 2) Ny landmand beholder rettighederne og køber efterfølgende ejendommen. LandboCentrum

13 Tilpasningsmuligheder Handel på det fri marked
Rettighederne er løsøre, dvs. at værdien ikke er en del af ejendommen Hvis værdien af landbrugsvirksomheden er uændret, vil værdien af ejendommen falde med værdien af rettigheden. Det betyder lavere beskatning som ejendomsavance LandboCentrum

14 Tilpasningsmuligheder Handel på det fri marked
Pris på rettighederne ? Pris på jord? Kreditforeningerne nedregulere vurdering på jord med i første omgang kr. / ha og nu med kr. pr. ha Mælkekvote nedreguleres med 1,30 kr. pr. kg. LandboCentrum

15 Tilpasningsmuligheder Luk op for nye strategier
Landdistriktsstøtte Formålet med at give tilskud er at tilpasse og udvikle landdistrikterne ved at skabe attraktive erhvervs- og levevilkår for erhvervslivet og lokalbefolkningen. Arikel 33 Leader + YJ-lån Forbedringsstøtte LandboCentrum

16 Landdistriktsstøtte Hvad gives der tilskud til?
Etablere servicefaciliteter Renovere og anvende tiloversblevne bygninger for at værne om lokalområdets særpræg. Forbedre og udvikle den infrastruktur der er forbundet med udviklingen af jordbruget, fx transport- og opbevaringsforhold. LandboCentrum

17 Landdistriktsstøtte Hvad gives der tilskud til?
Markedsføre aktiviteter inden for turisme og håndværk, som er arts- og egnsspecifikke. Lave nye aktiviteter - der ikke er forbundet med egentlig jordbrug - på jordbrugsbedrifter. Afsætte kvalitetsprodukter fra jordbruget enten økologiske eller regionale produkter. LandboCentrum

18 Landdistriktsstøtte – artikel 33 Tilskuddets størrelse
Tilskud til udvikling af landdistrikterne kan udgøre op til 50% af de støtteberettigede udgifter. LandboCentrum

19 Tilpas markbruget under EU-reform Budskabet
Tænk i herlighedsværdier Luk op for nye strategier Landdistriktsstøtte Ingen dyrkningskrav Rettighederne er frit omsættelige. LandboCentrum


Download ppt "Trine Leerskov LandboCentrum"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google