Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

v/ Carina Woollhead LAG-koordinator

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "v/ Carina Woollhead LAG-koordinator"— Præsentationens transcript:

1 v/ Carina Woollhead LAG-koordinator
Landdistriktsprogram og den lokale aktionsgruppe Guldborgsund (LAG Guldborgsund) - formål og muligheder v/ Carina Woollhead LAG-koordinator Den lokale aktionsgruppe LAG GULDBORGSUND

2 Temaer for dette oplæg Kort om Landdistriktsprogrammet 2007-2013
Hvad er LAG Guldborgsund Hvad er rammerne for at søge om tilskud Hvordan søger man om støtte til projekter Hvor finder man mere information Den lokale aktionsgruppe LAG GULDBORGSUND

3 Landdistriktsprogrammet for 2007-2013
Programmet kører i alle EU-medlemslande Overordnet formål: Forbedre befolkningernes mulighed for at leve i og af landdistrikterne DK og EU finansierer 50/50 – 6,2 mia. kr. frem til på landsplan Den lokale aktionsgruppe LAG GULDBORGSUND

4 De tre akser i Landdistriktsprogrammet
Akse 3 administreres lokalt gennem LAG Guldborgsund – 2,2 mio. kr. til projektstøtte i 2007 og 2008 = 4,4 mio. i 2008. Den lokale aktionsgruppe LAG GULDBORGSUND

5 To tilskudsordninger i akse 3:
At forbedre livsvilkårene i landdistrikterne At skabe flere arbejdspladser og bedre erhvervsmuligheder i landdistrikterne. Begge ordninger er reguleret af en bekendtgørelse, der præciserer rammerne for tilskud (lovgrundlaget). Den lokale aktionsgruppe LAG GULDBORGSUND

6 Indsatsområde 1. Støtte til mikrovirksomheder:
Seks indsatsområder under hver ordning – her den om nye arbejdspladser og bedre erhvervsmuligheder Indsatsområde 1. Støtte til mikrovirksomheder: Mikrovirksomheder udenfor jordbrugs- og fødevaresektoren med op til 10 medarbejdere og en årlig omsætning under 2 mio. euro: Nyetablering af mikrovirksomheder Udvikling af eksisterende mikrovirksomheder Eksempler: - Etablering af en lille konsulentvirksomhed, - en gårdbutik - udvikling af nye produktionsmetoder i en lille virksomhed baseret i landdistrikterne Den lokale aktionsgruppe LAG GULDBORGSUND

7 Indsatsområde 2. Støtte til turisme
Udvikling af mindre turismeaktiviteter Rekreativ infrastruktur og overnatningsmuligheder i mindre målestok Markedsføring af turismeprodukter for området Eksempler: Markedsføring af bondegårdsferie eller lystfiskerturisme Etablering af besøgshave Etablering af en Bed & Breakfast/anden overnatningsmulighed Den lokale aktionsgruppe LAG GULDBORGSUND

8 Indsatsområde 3. ”Diversificering på jordbrugsbedrifterne til ikke-jordbrugsaktiviteter”
Nye aktiviteter på bedrifter, der ikke er forbundet med egentlig jordbrugsvirksomhed Eksempler: - Etablering af en tømrervirksomhed i en gammel lade Etablering af et galleri eller skønhedsklinik i en tom kostald Andet! Den lokale aktionsgruppe LAG GULDBORGSUND

9 Indsatsområde 4: Basale servicefaciliteter
Etablering af nye eller bevaring af lukningstruede servicefaciliteter af betydning for livet i landdistrikterne, herunder for erhvervs- fritids- og kulturlivet i landdistrikterne Etablering af adgang til ny informations- og kommunikationsteknologi for virksomheder i landdistrikterne Eksempler: Etablering af en lektiecafé Etablering af trådløs internetforbindelse til virksomheder Opretholdelse af privat minibus service Den lokale aktionsgruppe LAG GULDBORGSUND

10 Hvad er LAG Guldborgsund?
En af de 37 ”Landdistrikts-LAG’er” i Danmark – åben for alle med folkeregisteradresse i Guldborgsund Kommune Oprettet som en forening, stiftet den 24. maj 2007, for at administrere akse 3 af Landdistriktsprogrammet Ledes af en bestyrelse på 17 personer med en deltidsansat koordinator Består af repræsentanter fra ”lokale borgere”, ”foreningslivet”, ”erhvervslivet”, 2 udpegede kommunale repræsentanter og en udpeget repræsentant fra Region Sjælland. Den lokale aktionsgruppe LAG GULDBORGSUND

11 Den lokale aktionsgruppe
LAG GULDBORGSUND

12 Hvem kan blive repræsenteret i LAG Guldborgsunds bestyrelse?
Offentlige myndigheder Virksomheder /erhvervsorg.. Lokale borgere Lokale foreninger Den lokale aktionsgruppe LAG GULDBORGSUND

13 Hvad kan LAG Guldborgsund?
Modtage ansøgninger ”på vegne af” Fødevareministeriet, og indstille projekter til støtte Informere og rådgive i forhold til støttemuligheder med relevans for landdistrikterne Arrangere møder og aktiviteter, der understøtter udvikling af kommunens landdistrikter – sætte nye ting i gang Fungere som et koordinationsorgan for lokale, kommunale og regionale tiltag i forhold til landdistriktsudvikling. Den lokale aktionsgruppe LAG GULDBORGSUND

14 Hvad skal LAG Guldborgsund?
Udarbejde og forvalte en lokal udviklingsstrategi, som angiver rammerne for den lokale indsats/prioritering af projektansøgninger Tilse at projekter, der indstilles til støtte fra Fødevareministeriet/EU overholder lovkravene og opfylder betingelserne for støtte Føre tilsyn med at projekterne gennemføres i henhold til de indgåede aftaler Drive foreningen i henhold til ”Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper”. Den lokale aktionsgruppe LAG GULDBORGSUND

15 Den lokale udviklingsstrategi for LAG Guldborgsund
Findes på Guldborgsund Kommunes hjemmeside: (søg på ”LAG”) Har 5 indsatsområder, som beskrives nærmere i strategien: Bosætning (støttes med 10-20% i programperioden) Kultur og foreningsliv (støttes med 20-30% i programperioden) Understøttelse af udviklingen i lokalsamfundet (10-20% i programperioden) Natur og miljø (10-20% i programperioden) Erhvervsudvikling og turisme (40-50% i programperioden) Den lokale aktionsgruppe LAG GULDBORGSUND

16 Hvordan søger man tilskud igennem LAG Guldborgsund?
Man sikrer, at ens projektforslag kan falde indenfor rammerne af den lokale udviklingsstrategi for LAG Guldborgsund Man udfylder ansøgningsskemaet og fremsender den til sekretariatet (evt. med hjælp fra den tilhørende vejledning) Man afventer LAG bestyrelsens behandling af ens ansøgning. Der er tre ansøgningsfrister i 2008: Onsdag den 14. maj kl Tirsdag den 9. september kl Onsdag den 12. november kl Den lokale aktionsgruppe LAG GULDBORGSUND

17 Hvornår ved man hvordan det er gået?
Bevillingsmøderne finder sted ca. 1 måned efter fristens udløb, og man kan normalt forvente svar inden for 6 uger efter fristens udløb Herefter fremsendes projektet til Direktoratet for FødevareErhverv (DFFE), som giver direkte svar til ansøger inden for ca. 2 måneder. Aktionsgruppen indstiller projekter til støtte, men det er DFFE, som endeligt bevilger tilskud. NB: Vær opmærksom på at tilskuddet først udløses efter at DFFE har modtaget dokumentation for afholdte udgifter – man skal derfor være sikker på at man kan lægge ud indtil man modtager tilskuddet. Den lokale aktionsgruppe LAG GULDBORGSUND

18 Hvor kan man finde mere information?
På Direktoratet for FødevareErhvervs hjemmeside for Landdistriktsprogrammet: NB: indeholder en rigtig god link-samling På Guldborgsund Kommunes hjemmeside: (søg på ”LAG”) Den lokale aktionsgruppe LAG GULDBORGSUND

19 Tak for jeres opmærksomhed …
Den lokale aktionsgruppe LAG GULDBORGSUND


Download ppt "v/ Carina Woollhead LAG-koordinator"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google