Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Frans Ørsted Center for Grundskole-forskning /DPU / AU Ph.d / adjunkt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Frans Ørsted Center for Grundskole-forskning /DPU / AU Ph.d / adjunkt"— Præsentationens transcript:

1 Positiv psykologi og flow - om optimale situationer i undervisning, og pædagogik
Frans Ørsted Center for Grundskole-forskning /DPU / AU Ph.d / adjunkt Autoriseret psykolog “Flow og fordybelse”, Hans Reitzels Forlag, 2008.

2 Indhold Hvad er positiv psykologi? Centrale pp begreber
Aktuelt nyt: Sonja Lyubomirsky og Victoria Colligan Central pp metode: coaching Karakterstyrker og styrkebaseret assessment Csikszentmihalyis flowteori Flow og mindfulness Flow som redskab Empati, anerkendelse og aktiv lytning

3 Positiv psykologi er udtryk for en generel bevægelse indenfor psykologien
Udfordringer Karakterstyrker Potentialer Ressourcer Læring Trivsel Udvikling Samarbejde Løsninger Bæredygtighed Oplevelser Inklusion Fællesskab Her og nu Fremtiden Flow Problemer Diagnoser Konflikter Symptomer Katastrofer Traumer Sygdom Krav Dysfunktioner Lidelse Tab Krise Fortiden Isolation Marginalisering

4 Citat ”Positive Psychology is the scientific study of optimal human functioning. It aims to discover and promote the factors that allow individueals and communities to thrive” Martin Seligman, 2000

5 Positiv psykolog= et emnefællsskab
Positiv psykologi er et forskningsbaseret emnefællesskab omkring studiet af det meningsfulde, fremadrettede, potentiale- og ressourceorienterede i menneskets psyke Positiv psykologi er ikke et paradigme eller en erstatning for eksisterende teori og metode men et supplement, der forener forsk. retninger og metoder Eks.: Csikszentmihalyi (hum., psykodyn), Seligman (kognitiv), Cooperrider (socialkontruk, systemisk ), Lyombomirsky (sociologisk, sundhedsvidenskabeligt)

6 Vigtigt grundbebreb for pp: Intrinsic / indre motivation
Indre motivation handler om at drivkraften bag en handling / aktivitet kommer indefra – aktiviteten er så at sige motiverende i sig selv Compared with people who are extrinsically motivated, those who are intrinsically motivated show more interest, excitement and confidence about their tasks. They also show enhanced performance, persistence and creativity concerning these tasks”. Alan Carr / Ryan / Deci

7 Endnu en vigtigt pp grundbegreb: Identitet som både essens (karakterstyrker fx) og konstruktion: fortællingen om mig i relation til andre It is very important for developing a steady identity that people are able to see and express themselves as active parts of both individual and social stories. (Bruner)

8 Aktuel dansk udgivelse: Sonja Lyubomirsky
Bogens budskab er meget enkelt: 50% af din lykkefølelse er medfødt 10% er bestemt af ydre faktorer men de sidste 40% kan du gøre noget ved. Bogen baserer sig på videnskabelige undersøgelser af, hvad der rent faktisk har betydning for vores lykke. Lyubomirsko er psykolog inden for positiv psykologi. Der er mange forskellige måder, man kan øge sin lykke på. Bogen indeholder metoder til at øge sin lykkefølelse, og en test der hjælper læseren til at afklare, hvilke redskaber han eller hun vil få mest ud af.

9 Lyubomirskys resultater i ”The How of Happiness”
Giv udtryk for taknemmelighed (”express gratitude”) Dyrk optimismen (”cultivate optimism”) Undgå menneskelig sammenligning (”avoid social comparison”) Udfør gode gerninger (”practice acts of kindness”) Fasthold og udbyg dine sociale netværker (”nurture social relationships”) Udvid dine problemløsningsstrategier (”develop your strategies for coping”) Lær at tilgive (”learn to forgive”) Få flere flow-oplevelser (”increase flow”)

10 Central positiv psykologisk metode: coaching
C anvendes til ”ikke-kliniske” formål (vs terapi) Opmuntrer klienten til at tage et aktivt ansvar for sit liv Designet til at få adgang til klientens indre ressurser og bygger på dennes evner, erfaringer og styrker Er mere løsnings- og målorienteret end problemorienteret Anviser veje til udvikling og vækst ved hjelp af bevidsthed og ansvarsfølelse Eksempel i DK: Ebbe Lavendt Eksempel i N: Susann Gjerde

11 Signaturstyrker (VIA)
Udviklet av Martin Seligman & Christopher Peterson University of Pennsylvania, Philadelphia Handler om klasificering af ”psykisk sundhed” og ”menneskelige styrker”

12 24 signaturstyrker Visdom & kundskab Mod Medmenneskelighet & kærlighed
1. Nysgerrighed 2. Lærelyst 3. Dømmekraft 4. Opfindsomhed 5. Social intelligens 6. Vision og perspektiv Mod 7. Tapperhed 8. Utholdenhedt 9. Integritet Medmenneskelighet & kærlighed 10. Venlighed 11. Kærlighed Retfærdighed 12. Samfundsengagement 13. Retskaffenhed 14. Lederegenskaber Mådehold 15. Selvbeherskelse/selvregulering 16. Forsiktighed 17. Ydmyghed Transcendens 18. Æstetisk sans 19. Taknemmelighed 20. Håb 21. Åndelighed 22. Tilgivelse 23. Humor 24. Livsglæde

13 Styrker og præstation Styrker:
4/5/2017 Styrker og præstation Styrker: Et forholdsvis vedvarende træk eller egenskab der forekommer i mange forskellige situationer over lang tid Kan udvikles Giver energi Opleves autentisk – ægte - indre – når tager dem i brug Forskning (Corporate Leadership Council) Fokus på styrker førte til 36.4% forbedring i præstation Fokus på problemer / dysfunktioner førte til 26.8% nedgang i præstation (ref. ”Average to A+” af Alex Linley) Forløse potensiale og motivasjon Øke prestasjon og engasjement Øke trivsel og velvære: høyere grad av energi, måloppnåelse, og ”kongruens” (være tro mot egne verdier) Skape positive følelser (”Broaden & build” Fredrickson) Øke kreativitet, problemløsningsevne og evne til å tenke bredt Øke fleksibilitet og åpenhet til informasjon Bygge og styrke sosiale bånd Øke motstandskraft (”resilience”) Korte ned på tiden for å ”lade seg opp” Øke teamprestasjon ansatte, fra 34 organisasjoner, på tvers av syv industrier og 29 land Koriander® AS

14 Flow og fordybelse. Virkelystens og det gode livs psykologi
Hans Reitzles Forlag 2007 Flow, virkelyst, sundhed og det meningsfulde, gode liv Flowteoriens historie og forskningsmetode Sammenligninger med tilsvarende teorier og begreber og links til terapi, pædagogik og psykiatri Slægtskabet med humanistisk psykologi (Rogers, Frankl, Bühler, m.fl.) Tråde til aktuelle praksisformer som fx AI (appreciative inquiry) og Reggio Emilia pædagogik Introduktion til positiv psykologi

15 Flow: et centralt begreb i den nye “positive psykologi”
Flow= en positiv, koncentreret tilstand hvor al opmærk-somhed er samlet om en bestemt aktivitet, som er så udfordrende / engagerende at man må anvende mange mentale resurser for at klare den. Tidsfornemmelsen forsvinder. Når man er I flow, lærer og husker man bedre, selvet styrkes og nye ideer / tanker / associationer kan dukke op – samtidig opleves flow-aktiviteten meget meningsfuld

16 Flow og mindfulness: parallelle begreber
”Flow” er udadrettet og selvforglemmende, en positiv, koncentreret og udfordrende tilstand rettet væk fra en selv, mod aktiviteter, andre mennesker, materialer = virkelyst + fordybelse ”Mindfulness” er indadrettet, en indre klarhed, en øget tilstedværelse og grounding af en selv i nuet. En meditativ tilstand

17

18 Flowtilstanden udløser positive neurotransmittersstoffer i hjernen
Japansk og svensk (og mange andre) forskningsprojekter har vist, at der ved flowtilstande udløses transmitterstoffer i hjernen, der øger opmærksomheden og opleves meget positivt

19 Hvor kommer flow-evnen fra?
Evolutionspsykologisk: flow som overlevelsesmekanisme, hvor mennesket, på trods af ydre og indre pres som sult, sygdom, søvn, kulde, længsel, smerte, osv. kunne koncentrere sig om fx at udvikle et redskab. Flow blev en niche for os og forbindes med udviklingen af den menneskelige kultur og videnskab, religion, kunst, sprog, osv. Flow er forbundet med hjernens belønningssystemer

20 Maslows behovspyramide
1. Selvrealiseringsbehov: Højdepunktsoplevelser i form af fx kunstneriske og æstetiske udfoldelser 2. Selvhævdelsesbehov: At kunne noget og være noget i forhold til og sammen med andre 3. Sociale behov: accept og anerkendelse fra andre, kontaktbehov, høre til i sociale grupper. 4. Fysiologiske behov: føde, væske, varme, tag over hovedet, søvn, sex, osv.

21 Hvor ofte oplever folk flow?
6.469 voksne europæere: ”hvor meget flow oplever du i hverdage?” ”Ofte”: 23 % ”Af og til”: 40 % ”Kun sjældent”: 25 % ”Aldrig / ved ikke”: 12 % Flow kædes sammen med ens favorit- eller yndlingsbeskæftigelse: fx sport, spil, leg, hobbies, læsning, havearbejde, madlavning, kunst og musik. Piger / kvinder forbinder tilsyneladende (i mine interview), oftere end drenge / mænd, flow-oplevelser med noget socialt. Det viser sig også, at mange piger /kvinder oplever flow i forbindelse med almindelig hyggesnak på fx pigeværelset, i arbejdspladsens kantine eller fritidens cafe. Fra ”Flow og fordybelse”

22 Lykkeforskning / depressionsforskning
Mangel på udfordringer og meningsfulde, ”belønnende” aktiviteter kan føre til depressive tilstande (Scientific American, Mind, may 2008)

23 Et hektisk liv Charlotte Bloch: Flow og stress (2002):
Hverken på arbejdspladserne, i familierne eller i parforholdene tillader vi hinanden den utilgængelighed, ro og fordybelse, der ofte skal til for at komme i flow. Vi skal helst signalere småstress hele tiden, ellers er det kulturelt betænkeligt.

24 Flow i oversigt 1 Fuld koncentration og opmærksomhed
Høj grad af indre motivation Udfordringer og kompetencer, der matcher Manglende tidsfornemmelse Positiv oplevelse af engagment, virkelyst og fordybelse

25 Flow i oversigt 2: andre fænomener i kølvandet på flow
skærpelse af sansningen udsættelse af basale behov forandringer i døgnets rytme legeagtige følelser og stemninger selvforglemmelse hengivelse glæde / lykke nydelse / lyst afslapning / afspænding læring / dyb indsigt / problemløsning sus / rus / ekstase beherskelse / kontrol opslugthed tankemæssig grænseoverskridelse usædvanlige associationer og / eller erindringer ideer, kreativitet, innovation ubesværethed fuld tilstedeværelse / nærvær / kongruens tændthed Stolthed Styrkelse af identitet og selvværd


Download ppt "Frans Ørsted Center for Grundskole-forskning /DPU / AU Ph.d / adjunkt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google