Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læreridentitet og professionalisme

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læreridentitet og professionalisme"— Præsentationens transcript:

1 Læreridentitet og professionalisme
Hafdís Ingvarsdóttir Islands Universitet

2 Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014
Politiken, d Der er meget at være uenige om i uddannelsesdebatten, men én ting er snart sagt alle enige om: Det hele starter og slutter med god undervisning og dygtige lærere. Jakob Fuglsang, Politikens uddannelsesredaktør Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014

3 Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014
Sigrún Erla Ólafsdóttir, Fréttatíminn, d. 25.mai, (En islandsk lærer) Det er megt vigigt at vi selv er bevidste om vores vigtighed for at kunne udføre vores arbejde så godt som muligt. Vores arbejde er et af de aller vigtigste i samfundet. Det ligger i vores hænder at forme fremtiden. Vi har valgt en stilling der er idealistisk men hvor vi kan gøre forskel; et sjovt men krævende arbejde. Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014

4 Tænkeboks Hvad er vigtigst for dig i din profession som lærer? Nævn tre ting Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014

5 Hvad forskningen har lært os
Den mest effektive skolereform kommer først og fremmest indefra, fra en profession som er sig bevidst om sin vigtige rolle, sin professionelle identitet samt elevernes og samfundets behov til enhver tid Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014

6 Lærerarbejdets dimensioner
Læreren som menneske Lærerens mål og hensigt Arbejdskontekst og arbejdsvilkår Arbejdskultur (Sikes 1992) Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014

7 Professionalismens tre principper
1. Et dynamisk læringsmiljø 2. Stærk professionalisme 3. Lærere af høj kvalitet (Bygget på Andy Hargreaves) Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014

8 Identitet -Professionalisme
Identitet er bevidstheden om hvem man er og hvori ens professionalisme består Lærerens professionelle identitet: hvordan læreren definerer sig selv over for sig selv og over for sine elever og samfundet Identiteten er en meget vigtig del af hvordan læreren tænker og strukturerer sit arbejde (Bejard et al. 2000, Kelchtermans, 2007) Hvem er jeg? Hvad er det der gør mig speciel? Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014

9 Begreber som er vigtige dele af identiteten
Selvværd (Self-efficacy) Selvrespekt Selvrespekten viser sig i de værdier og som vi har tilegnet os og de målsætninger og de krav vi stiller til os selv. Selv-respekt fremkalder respekt fra andre Self efficacy (Banduro) er troen på at man virkelig kan det man har sat sig for Kelchtermans: hvordan du beskriver dig selv Hvordan man vurderer sig selv (Self-esteem) Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014

10 Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014
Tænkeboks Hvordan definerer du din identitet som lærer? Hvad synes du om dig selv som lærer? Hvor god tror du er? Hvori ligger din styrke? Hvordan ville dine kolleger beskrive dig? Hvorfor valgte du at blive lærer, hvor engageret er du? Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014

11 Hvorfor er lærerens identitet så vigtig?
Lærerens fornemmelse af egen og professionens identitet har indflydelse på hvordan læreren fortolker og reagerer på mandater udefra Politiske budskaber fortolkes, tilegnes eller ignoreres alt efter lærerens identitet (Lasky, 2005) Hvis en reform ikke er i overensstemmelse med lærerens identitet og dermed praksisteori ignorerer han/hun den eller finder vej uden om reformen så vidt muligt Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014

12 Individuel kapacitet/ kollektiv kapacitet
Kapacitet er en del af identiteten Hvert individ bringer individuel kapacitet med sig til skolen og klasseværelset En del af den individuelle kapacitet henviser til lærerens engagement, lysten til at se sit arbejde som en konstant udfordring og livslang læring Det gør hun/han bedst i samarbejde med gode kolleger Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014

13 Den kollektive kapacitet
En kollektiv kapacitet udvikles hvor lærere arbejder sammen for at opnå de bedste muligheder for deres egen professionelle udvikling og for at kunne bruge deres samlede kapacitet og erfaring til at tage de “rigtige” beslutninger for deres elever Der ligger rigdom i forskelligheden Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014

14 Princip 2: Et dynamisk læringsmiljø
Lærerens identiet og praksisteori styrkes bedst i nært sambejde med kolleger. Det foregår i et skabende og lærende miljø Skolelederens hovedopgave er at opfordre og støtte udviklingen af et sådant miljø Herunder vil jeg komme ind på skoleledernes identitet og professionalisme Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014

15 Et dynamisk læringsmiljø?
Et dynamisk læringsmiljø beror på de to kontroversielle begreber autonomi og samarbejde Lærernes læring er kompleks bl.a. fordi læreren er både subjektet og objektet i sin egen læring og udvikling Det mest dynamiske reformarbejde sker i en kultur der værdsætter at lærerne lærer sammen Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014

16 Modeller af samarbejdskultur
Tænkeboks Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014

17 Hvad karaktiserer et dynamisk læringmiljø?
Argumenterende og udfordrende diskussioner Lyst til at arbejde sammen for at udvikle undervisningen Samarbejde, åbenhed og selvkritik Samarbejde mellem diverse fag Tillid og respekt blandt kolleger Ros og anerkendelse er en del af kulturen og kommer fra skolelederne, kollegerne og eleverne - og forældrene Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014

18 Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014
Tænkeboks Hvordan ville du beskrive miljøet på din skole? Er det et dynamisk læringmiljø. Hvorfor/ hvorfor ikke? Kunne det forstærkes? Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014

19 Pricip 3 En lærer af høj kvalitet
Er i besiddele af en selvbevisthed, kender sin identitet, kender sin personlige styrke og sine begrænsinger Har en klar målsætning som han arbejder mod sammen med sine elever Er åben overfor kritik og udfordringer Erkender sit ansvar og tager ansvar Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014

20 En lærer af høj kvalitet forts.
Er medvidende om sin identitet og sin praksisteori som er en katalysator for at kunne vokse i sin profession Reflekterer over og evaluerer egen undervisning Bruger aktionsforsking for at lære mere om sin egen praksis og for at dokumentere sit arbejde Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014

21 Lærere af høj kvalitet forts.
Betragter aldrig sig selv og sin profession som umyndig eller undertrykt Nærer anseelse og respekt for sin profession Ser muligheder i enhver situation Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014

22 Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014
At vokse i sin gerning Det er altafgørende for skolernes udvikling , hvordan lærerprofessionen selv definerer sin professionalisme og sin identitet Hvis vi har lyst til at vokse i vores gerning er der to steder vi først og fremmest skal besøge: 1.Det indre selv hvor al god undervisning stammer fra 2.Vores fælleskab af kolleger fra hvem vi kan lære mere om os selv og vores undervisning Lærerne må selv tro på sin vigtighed og vise hvor værdifuld en god lærer er for samfundet som helhed Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014

23 Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014
Tænkeboks Hvad har du gjort for at vise hvor værdifuld du er for din skole? Hvad gør din skole eller skolerne i din kommune for at forældre og andre nøglepersoner blive mere bevidste om hvor godt arbejde din skole udfører? Kunne I eventuelt gøre noget andet/mere? Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014

24 Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014
Vejen fremad En skole har brug for stadig at udvikle sin praksis og nye færdigheder – fordi samfundet og samtidig kompetencekravene ændrer sig Ændringer i praksis og krav på ændringer må primært komme inde fra ellers får de aldrig den nødvendige slagkraft Derfor har vi brug for stærk professionalisme der beror på lærerens autonomi, samarbejde og selv-evaluering For at imødekomme disse udfordringer har lærere brug for støtte og opbakning følelsesmæssigt såvel som fagligt fra skoleledere og lærerorganisationerne men ikke mindst fra samfundet Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014

25 Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014
En professionel er sig bevidst om sin professisonelle identitet respekterer sit arbejde taler om det på en professionel måde husker at rose kollegerne - og sig selv er stolt over at have valgt den livsopgave at være lærer En livsopgave:den største eller vigtigste udfordring for et menneske må forholde sig til Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014

26 Så enkelt er det (Fullan, 1982)
Hvorvidt og hvor godt et reformarbejde lykkes beror på hvordan lærerne tænker og gør Så enkelt er det (Fullan, 1982) Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014

27 Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014
Tak for i dag Hafdís Ingvarsdóttir marts 2014


Download ppt "Læreridentitet og professionalisme"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google