Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vestre Skole og Åløkkeskolen 2014

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vestre Skole og Åløkkeskolen 2014"— Præsentationens transcript:

1 Vestre Skole og Åløkkeskolen 2014
Den nye folkeskole. UVM har lavet et stort informationsmateriale For dig som forælder Folkeskolereformen betyder, at der sker en række forandringer i dine børns undervisning, og i måden deres skoledag forløber på. På siderne er samlet de temaer, der er særligt relevante for dig som forælder.

2 Vestre Skole og Åløkkeskolen 2014
Formål: - ) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

3 Vestre Skole og Åløkkeskolen 2014
Den længere og mere varierede skoledag Skoledagen bliver udvidet. Den gennemsnitlige skoleuges længde over et skoleår bliver på: 30 timer i børnehaveklassen til 3. klasse 33 timer for 4. til 6. klasse 35 timer for 7. til 9. klasse. Heraf er to timer i indskolingen, tre timer på mellemtrinnet og to timer i udskolingen afsat til lektiehjælp og faglig fordybelse. Der bliver indført minimumstimetal for undervisningstimer i den samlede fagopdelte undervisning og et vejledende timetal for undervisning i de enkelte fag. Der bliver indført minimumstimetal for undervisningen i fagene dansk og matematik på alle klassetrin og for historie på 3. til 9. klassetrin.

4 Vestre Skole og Åløkkeskolen 2014
Undervisning i fagene Der indføres med den længere skoledag en række ændringer af timefordelingen: Forhøjelse af dansk i klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af matematik i klasse med én lektion om ugen. Indførelse af engelsk i 1. og 2. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af idræt i 1. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af musik i 1. og 5. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af håndværk og design i 4. klasse med én lektion om ugen. Indførelse af 2. fremmedsprog i 5. klasse med én lektion om ugen og i 6. klasse med to lektioner om ugen. Forhøjelse af timetallet i natur/teknik i 2. og 4. klasse med én lektion om ugen. Indførelse af valgfag fra 7. klasse. En ugentlig lektion fra 8. klasse i geografi flyttes til 7. klasse, således at der sker en udjævning af timerne mellem de to klassetrin. Der indføres også tid til den understøttende undervisning Samtidig bliver elevplanen udviklet og forenklet, så den bliver et mere relevant og brugbart redskab til at understøtte systematisk løbende evaluering, opfølgning og forbedring af elevernes udbytte af undervisningen.

5 Vestre Skole og Åløkkeskolen 2014
Understøttende undervisning Understøttende undervisning ligger ud over undervisning i fagene. Tiden til understøttende undervisning skal bruges til at supplere og understøtte undervisning i fagene. Den understøttende undervisning kan anvendes bredt. Den kan have både et direkte fagrelateret indhold, som eksempelvis de obligatoriske emner, og et bredere sigte, som eksempelvis opgaver, der skal styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Dette kan eksempelvis være indsatser i forhold til at styrke klassefælleskabet, besøg på ungdomsuddannelser og meget mere. Bevægelse På alle folkeskolens klassetrin skal motion og bevægelse indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til cirka 45 minutter dagligt i løbet af den længere og varierede skoledag. Det skal medvirke til at fremme sundhed hos børn og unge samt understøtte motivation og læring i skolens fag. Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning, herunder idræt, og i den understøttende undervisning. Det er skolens leder, der skal sikre, at eleverne deltager i motion og bevægelse hver dag i et omfang, der svarer til gennemsnitligt 45 minutter om dagen. Idrætsfaget bliver desuden til et prøvefag for elever på 9. klassetrin for at styrke fagets status og øge elevernes faglige udbytte af undervisningen. Lektiehjælp og faglig fordybelse Skolerne skal tilbyde 2 timer ugentligt i indskoling og udskoling og 3 timer på mellemtrin

6 Vestre Skole og Åløkkeskolen 2014
Målstyret undervisning og læring Alle børn skal blive bedre fagligt. Derfor iværksættes en fokuseret indsats for at udvikle kvaliteten af undervisningen og forbedre elevernes læring og trivsel. Et vigtigt redskab til at bakke op om bedre læring er at arbejde målstyret med undervisning og med elevernes læring. Faglige mål forenkles.

7 Vestre Skole og Åløkkeskolen 2014
Forældresamarbejde og elevinddragelse Elever Elevinddragelse og elevdemokrati er en væsentlig faktor i den fremtidige skoleudvikling. Derfor gennemfører Danske Skoleelever med støtte fra Undervisningsministeriet et elevinddragelsesprojekt, der skal indsamle yderligere viden om effekten af at inddrage eleverne i planlægning og evaluering af undervisningen. I regi af korpset for læringskonsulenter iværksættes også en indsats, der er målrettet arbejdet med en at øge elevernes inddragelse. Forældre Forældrene er en vigtig ressource og skal bidrage til skolens virke. Med reformen præciseres det derfor i folkeskoleloven, at skolebestyrelsens principper for samarbejdet mellem skole og hjem også skal omfatte principper for forældrenes ansvar i samarbejdet. Principperne vil for eksempel kunne beskrive, hvilke forventninger skolen har til forældrenes deltagelse i forældremøder, skole-hjem-samtaler og faglige eller sociale aktiviteter på skolen. Dermed kan forældrene aktivt bidrage til det samarbejde, som de selv har en afgørende rolle i. Det vil give ejerskab til principperne i forældregruppen og mulighed for, at der udarbejdes en klar beskrivelse af, hvad der forventes af forældrene. På siden kan også læses om skolebestyrelsens arbejde under den fremtidige folkeskolelov.

8 Vestre Skole og Åløkkeskolen 2014
Trivsel og undervisningsmiljø Gode kammeratskaber og et godt skolemiljø uden undervisningsforstyrrende uro er en forudsætning for, at eleverne har lyst til og muligheder for at lære. Det giver også underviserne de mest optimale rammer for, at de kan lære fra sig. I folkeskolereformen er det et nationalt mål, at elevernes trivsel skal øges. Et af reformens tre nationale mål er, at elevernes trivsel skal øges. Skolelederne, lærerne og pædagogerne skal arbejde med at udvikle undervisningsmiljøet og trivslen på skolen blandt andet ved at gennemføre aktiviteter, som udvikler elevernes sociale og faglige kompetencer. Og det får de et redskab til. Obligatorisk trivsel følges. Måleredskabet bliver stillet frit til rådighed for skoler og kommuner. Indsamling og kortlægning af gode eksempler

9 Kære forældre.   Den 1. august 2014 træder lov 409, om lærernes ny arbejdstid i kraft.   På Vestre Skole og Åløkkeskolen har vi besluttet, at lærerne skal bruge deres arbejdstid på skolen. Lærernes arbejdstid bliver normaliseret, som I sandsynligvis har læst i medierne, og er dermed ikke længere så fleksibel som tidligere.   For jer som forældre vil det betyde nogle ændringer i skole/hjemsamarbejdet.   Lærernes arbejdstid er planlagt i tidsrummet Skole/hjemsamarbejdet vil primært ligger i dette tidsrum. Dog vil forældremøder og arrangementer med lærerdeltagelse kunne placeres senere.   Den daglige kontakt mellem skole og hjem via skolernes intranet vil fortsat foregå som hidtil og alle lærere og pædagoger forpligter sig til på arbejdsdage at åbne deres mailboks, så de kan modtage besked fra jer.   I tilfælde af at I har brug for at give en lærer en akutbesked, kan I ringe til skolens kontor mellem kl. 8 og 9 mandag til fredag.   Beslutningen om den fremtidige kontakt ml. skole og hjem er taget af skolernes ledelse.   Venlig hilsen Alice Markussen Skoleleder Odense Kommune Vestre Skole og Åløkkkeskolen


Download ppt "Vestre Skole og Åløkkeskolen 2014"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google