Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bibelens syn på homoseksualitet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bibelens syn på homoseksualitet"— Præsentationens transcript:

1 Bibelens syn på homoseksualitet

2 Bibelen: Kroppen er et tempel Samtiden: Kroppen er et tivoli

3 Homovielser I 1989 var Danmark det første land i verden, som tillod registrerede partnerskaber mellem homoseksuelle. I 2001 blev Danmark overhalet af Holland, der som første land i verden gav homoseksuelle par lov til at indgå ægteskab. Siden er ægteskaber mellem homoseksuelle blevet tilladt i Belgien (2003), Spanien og Canada (2005), Sydafrika (2006), Norge og Sverige (2009) samt Portugal, Island og Argentina (2010). Visse delstater i USA og Mexico har også tilladt ægteskaber mellem homoseksuelle. Kilde: Out & About

4 Hvad er homoseksualitet Hvor udbredt er homoseksualitet?
Hvad siger Bibelen om det? Den kirkelige strid om holdningen til homoseksuel praksis Homofile i det kristne fællesskab Indvendinger mod kirkens klassiske tolkning

5 Hvad er homoseksualitet?
Homofili eller homoseksualitet Homo: ens, det samme, -fili, at elske, dvs at elske det samme som én selv. Man føler sig tiltrukket af sit eget køn. Der skal skelnes mellem homoseksuel tilbøjelighed/orientering og homoseksuel praksis/adfærd

6 Alfreds Kinseys skala 0 Udelukkende heteroseksuel
1 Overvejende heteroseksuel 2 Mere heteroseksuel end homoseksuel 3 Lige meget heteroseksuel og homoseksuel (biseksuel) 4 Mere homoseksuel end heteroseksuel 5 Overvejende homoseksuel 6 Udelukkende homoseksuel

7 Hvor udbredt er homoseksualitet i befolkningen?
Af gode grunde ingen præcise tal! Nogle siger 3, 5 eller 10 procent (LBGT) Andre siger 1-2½ % Andre siger 1,3 % for kvinder og 2,4 % for mænd

8 Hvad siger Bibelen om det?
1 Mos 1,27-28: Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden! 1 Mos 2,24: Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød.

9 Forbudt i GT 3 Mos 18, 22: Du må ikke have samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde. Det er en vederstyggelighed. 3 Mos 20,13: Hvis en mand har samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde, har de begge to begået en vederstyggelighed. De skal lide døden. De har selv skylden for deres død. Gælder det i dag?

10 Er den etiske norm fastholdt i NT?
Ja, men ikke strafferammen. Homoseksuel praksis er stadigvæk synd imod Gud, men samfundet skal ikke straffe det. Jesus foretager en sondring mellem skyld og straf.

11 Forbudt i NT Rom 1, 26-27: Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber: Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente.

12 Taler teksterne om det, vi forstår ved homoseksualitet i dag?
Fortalere for kirkelig velsignelse/vielse har hævdet, 1) at man i oldtiden ikke kendte den homoseksuelle identitet, 2) at man dengang ikke kendte vedvarende homoseksuelle forhold, eller 3) at homoseksuelle forhold dengang var udtryk for en persons dominans over den anden.

13 Livslange, homoseksuelle forhold var kendt i oldtiden
Af Platons skrift Symposion fremgår det af Pausanias’ tale, at han taler om forhold mellem to personer af mandskøn: ”Når de afventer dette tidspunkt, tror jeg, er det for at vise, at de agter at være sammen med deres udvalgte hele livet og ikke blot ser deres fordel i at bedåre en ung dreng for bagefter at le ham ud og stikke af for at løbe med en anden”. Her er der tale om et ideelt, livslangt forhold mellem to voksne mænd

14 ”Homoseksuelle forhold bliver omtalt som en synd i Bibelen, men vi opfatter det som kærlighedsforhold” Biskop Peter Skov Jacobsen, Politiken, september 2010

15 Forbudt i NT 1 Kor 6,9-11: Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd, eller tyve eller griske mennesker, ingen drukkenbolte, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige. Sådan var nogle af jer engang, men I blev vasket rene, I blev helliget, I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd.

16 Hvorfor reagerer heteroseksuelle imod homo­seksualitet?

17 Forbudt i NT 1 Tim 1,8-11: Men vi ved, at loven er god, hvis man bruger den, som lov skal bruges, og når man ved, at en lov ikke er bestemt for retskafne, men for lovbrydere og genstridige, for gudløse og syndige, for spottere og ugudelige, for dem, der slår deres far eller mor ihjel, for drabsmænd, utugtige, mænd der ligger i med mænd, bortførere, løgnere, menedere, og hvad der ellers strider mod den sunde lære efter det evangelium om herligheden hos den salige Gud, som jeg har fået betroet.

18 Konklusion Gud elsker homoseksuelle Homoseksuel praksis er synd.
Der er ingen steder i Bibelen, hvor det fremhæves som noget naturligt eller godt eller kærligt, men der er altid tale om synd imod Gud.

19 Uenigheden i Folkekirken
Den konservative fløj: Bibelen siger, at homoseksuel praksis er synd imod Gud, og Kirken har ikke mandat til at velsigne det, som Bibelen kalder syndig levevis. Den liberale fløj: Homoseksuel praksis er ikke synd imod Gud, og de homoseksuelle par skal have Guds velsignelse over deres forhold

20 Uenigheden om homofili hænger tæt sammen med uenigheden om:
Skriftsyn eller bibelsyn: Hvilket autoritet har Bibelen? Er det Guds Ord, som vi skal leve efter? Er Paulus Guds apostel eller bare et menneske? Evangeliet: Hvis man ikke kan blive enige om, hvad der er synd og hvad der ikke er, så er vi heller ikke enige om, hvad vi trænger til tilgivelse for.

21 Homofile i det kristne fællesskab
Hvad vil du gøre, hvis én af dine venner fortalte dig, at han/hun er homoseksuel? Hvordan vil du reagere? Hvad vil du sige? Hvad vil du råde vedkommende til at gøre? Gør det nogen forskel, om vennen er kristen eller ikke-kristen? om det er én af dit eget køn eller af det modsatte køn?

22 Der skal være plads til homofile i det kristne fællesskab
Der skal være mulighed for at tale med en sjælesørger om det.

23 Indvendinger imod Kirkens klassiske standpunkt
Homoseksualitet er medfødt, og dermed er det naturligt ”De er jo skabt sådan”

24 Du er den jeg elsker! Kom, tag min hånd, som jeg har rakt og lad os gå i engletakt velsignet af en hjertepagt i kærligheden Gud har vakt: Gud elsker alt skabt! Anne Vad

25 Ja, alle mennesker er skabt i Guds billede,
men syndefaldet har haft konsekvenser. Der er meget i menneskers liv, som aldrig har været Guds plan og som ikke er under hans velsignelse.

26 Hvad er årsagen: Arv eller miljø?
Genetisk/hormonel/biologisk tolkning (essentialister): det skyldes f.eks. et endnu ikke opdaget gen, som kan føre til homoseksualitet. Psykologisk tolkning (konstruktivister): det skyldes miljøet, fx hvis en dreng har boet sammen med en dominerende enlig mor (Freud)

27 Indvendinger imod Kirkens klassiske standpunkt
Når de elsker hinanden, så er det jo et godt parforhold. Hvorfor må de ikke få hinanden, hvis de virkelig elsker hinanden. Hvis de nu føler, at det er godt, hvorfor skal kirken så blande sig?

28 Indvendinger imod Kirkens klassiske standpunkt
”Gud er kærlighed og Gud accepterer de homoseksuelle”

29 En ugift hetero kan heller ikke leve sin seksualitet ud.
Ja, Gud elsker homoseksuelle, men det betyder ikke, at de kan leve deres seksualitet ud. En ugift hetero kan heller ikke leve sin seksualitet ud.

30 Indvendinger imod Kirkens klassiske standpunkt
Kirken fordømmer de homofile

31 Indvendinger imod Kirkens klassiske standpunkt
Kirken bør følge med tiden

32 Links og materiale www.basis.nu
Dansk hjemmeside med materiale og links ”Mine homoseksuelle venner” af Esben Ottesen

33 og åbenlyst at bekæmpe det misbrug af Guds navn
1) Hvis Folketinget vil forpligte folkekirken på at udarbejde et ritual til vielse af homoseksuelle par, svigter den sin pligt til ifølge grundloven at understøtte den evangelisk-lutherske kirke og svigter sin tradition med ikke at blande sig i folkekirkens indre anliggender. 2) Hvis et bispeflertal gennemtvinger et autoriseret ritual, kommer de i strid med væsentlige formuleringer i selve bispeløftet, og det får vidtrækkende konsekvenser for kirkens enhed og fællesskab. 3) Hvis folkekirken påtvinges et ritual, har den enkelte præst ud fra sit præsteløfte pligt til at afvise at gøre brug af det og åbenlyst at bekæmpe det misbrug af Guds navn og kirkens rum, som ritualet er udtryk for. 4) Hvis folkekirken påtvinges et ritual, bliver kirkepersonalet gidsler, med mindre det får den samme samvittighedsfrihed, som præsten har.

34 5) Hvis præsten i den lokale sognekirke vil praktisere det nye ritual, er gudstjeneste-fællesskabet brudt, og kirkegængere er tvunget til at søge til en anden lokal præst og menighed, der står på kirkens grund. 6) I den kirkelige debat er det en indgroet misforståelse, at man kan skelne mellem homoseksuelle forhold, som er i strid med Guds vilje, og andre forhold, som er etisk neutrale. 7) Man kan ikke fastholde det syn på ægteskab, som er i Bibelen og traditionen, og samtidig indføre et velsignelses- eller vielsesritual for homoseksuelle par. 8) At forkaste Bibelens etiske vejledning om homoseksuelle parforhold og samtidig at ville inddrage Bibelen i et ritual for homoseksuelle par er misbrug af Guds navn og Guds ord. 9) Et livsbekræftende menneskeliv kan realiseres inden for rammerne af en bibelsk og luthersk vejledning omkring enlig stand, ægteskab og seksualitet.

35 10) En kristen kirke må være omsorgsfuld og inkluderende
uden at gå på kompromis med bibelske etiske retningslinjer. 11) At indføre et ritual til velsignelse eller vielse af homoseksuelle par har vidtrækkende konsekvenser for det kirkelige fællesskab. 12) At indføre et ritual til velsignelse eller vielse af homoseksuelle par har vidtrækkende sociale og samfundsmæssige konsekvenser. 13) En ritualiseret ulydighed mod Guds ord er at ændre evangeliet om syndernes forladelse til evangeliet om syndernes tilladelse. 14) En accept af ægteskabsindgåelse i kirken mellem to af samme køn vil på sigt medføre, at der lægges afstand til den del af kirken, der fastholder kirkens oprindelige syn.

36 Hvad gør I, når vi får et ritual i Folkekirken?
Ritualer er kirkens bekendelse udfoldet i gudstjenestelig praksis, og dermed er det reelt kirkesplittende.


Download ppt "Bibelens syn på homoseksualitet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google