Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Håbets folk. Møde Jesus igen for første gang Er vi tro mod dét, han var tro imod? Prædiker vi det evangelium, han prædikede? Lever vi evangeliet, som.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Håbets folk. Møde Jesus igen for første gang Er vi tro mod dét, han var tro imod? Prædiker vi det evangelium, han prædikede? Lever vi evangeliet, som."— Præsentationens transcript:

1 Håbets folk

2 Møde Jesus igen for første gang

3 Er vi tro mod dét, han var tro imod? Prædiker vi det evangelium, han prædikede? Lever vi evangeliet, som han levede det? Er vi villige til at betale den pris for evangeliet, som han gjorde?

4 Jesus plantede ingen menigheder og formede ingen kirkesamfund. Han samlede nogle mænd omkring sig, som han delte de gode nyheder om Guds riges frembrud med og som han udrustede til at fortsætte med at forkynde de gode nyheder i ord og gerning.

5 WWJD What Would Jesus Do? Charles Sheldon, 1896 In His Steps. What Would Jesus Deconstruct? Jack Caputo, 2007. BakerAcademics, Michigan.

6 Jesus lovede ikke noget, som han ikke selv satte sit liv ind p å at virkeligg ø re.

7 Pr æ diker vi om Guds å bne arme, men l æ gger vores egne over kors? Pr æ diker vi om Guds rigdom, men holder vores for os selv? Pr æ diker vi om Guds tilgivelse, men er selv h å rde og n ø jeregnende? Pr æ diker vi om Guds store k æ rlighed, men har lukket vores eget hjerte for vores n æ ste?

8 Oktober 1529, Marburg i Tyskland - Ulrich Zwingli og Martin Luther diskuterer nadverens betydning

9 Hvis vi fejrer nadver, men vi ikke giver de sultne br ø d, er vi ikke trov æ rdige. Jesus er verdens h å b, fordi han levede i pagt med Guds rige som skulle komme i sin fylde. Det er ogs å kun p å den m å de, hans kirke kan v æ re h å bets tegn i verden. Vi er kaldet til at v æ re d é t nu, som verden en gang skal blive. Nadver...

10 “ Alle I, der er d ø bt til Kristus, har jo ikl æ dt jer Kristus. Her kommer det ikke an p å at v æ re j ø de eller gr æ ker, p å at v æ re tr æ l eller fri, p å at v æ re mand eller kvinde, for I er alle é n i Kristus …” (Gal 3:27-28) Dåb...

11 En kirke, der d ø ber - sakramentalt eller symbolsk - men ikke lever som det forsonede folk, som d å ben viser, man h ø rer til, kan ikke v æ re h å bets tegn i verden. Men en kirke, der lever et forsonet liv og viser, hvordan gamle fjender kan leve sammen, fordi de er forenet af en st ø rre virkelighed end den, som denne verden dikterer, kan!

12 “ Modtag Hellig å nden. Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt, n æ gter i at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt. ” Joh 20:23 Helligåndens fylde...

13 Hvis vi alene samles i vores kirker for at gl æ de os over tungetale og profetisk tale, eller over, hvor dejligt det er at tilbede Gud, men ikke bruger den myndighed og den sendelse som Jesus gav os Å ndens kraft til udf ø re – at bringe forsoning - kan kirken ikke v æ re h å bets tegn i verden.

14 - N å r vi taler om menighed og h å b, m å vi passe p å, at vores fokus ikke bliver vore egne lokale menigheders / vore kirkesamfunds overlevelse i den skikkelse, de nu engang har. - Skal vi kunne v æ re h å bets folk, som Jesus har kaldet os til at v æ re, m å vi v æ re det p å den m å de, han var det p å, dvs ved at leve de Gudsriges-praktikker, som han selv levede! Konklusion...

15 -Jesus lovede ikke noget i fremtiden, som han ikke satte sit liv ind p å at virkeligg ø re her og nu...det b ø r vi heller ikke. - Der er hos Jesus og de f ø rste kristne nogle klare praktikker, bud og eksempler, som vi m å leve praktisk, ikke blot udf ø re rituelt.

16 - Vi kan kun v æ re h å bets folk, s å l æ nge vi er trofaste overfor Jesu ord og Jesu eksempel

17 Tal om, hvor I som lokale menigheder søger/ kan søge at leve dåbens, nadverens og forsoningens praksis ud. Er der andre bud og tydelige eksempler fra Jesus, som vi mangler at leve ud, og som vil bringe håb til mennesker? Spørgsmål til samtale

18 Hvis du vil læse mere... Den tilgang jeg har valgt er inspireret af John Howard Yoders Kirke med Krop. Kirken som håbets tegn i en splittet verden. Udgivet i samarbejde mellem Unitas forlag og Baptistkirken i Danmark, 2004.


Download ppt "Håbets folk. Møde Jesus igen for første gang Er vi tro mod dét, han var tro imod? Prædiker vi det evangelium, han prædikede? Lever vi evangeliet, som."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google