Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Stedlinje er en linje på jorden hvorpå skibet befinder sig.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Stedlinje er en linje på jorden hvorpå skibet befinder sig."— Præsentationens transcript:

1 Stedlinje er en linje på jorden hvorpå skibet befinder sig.
Stedlinjer Stedlinje er en linje på jorden hvorpå skibet befinder sig. En stedlinje fremkommer ved observation af terrestriske (jord), astronomiske eller radio objekter. Den betegnes da henholdsvis: Terrestrisk stedlinje (f.eks. optisk pejling til et fyr) Astronomisk stedlinje (pejling til stjerner/måling af stjernehøjder) Radiostedlinje (f.eks. radiopejler) Flere samtidige (eller ikke samtidige) stedlinjer kan benyttes til stedbestemmelse. Ikke samtidige stedlinjer flyttes med skibets bevægelse i tidsrummet mellem observationerne (er ikke pensum til duelighedsbeviset). Terrestrisk stedlinje bestemmes ved iagttagelse af objekter på eller ved jorden. Det kan f.eks. være: pejling – retningen til et kendt objekt. mærke – to objekter overet. afstand – afstanden til et objekt. Vi vil kun beskæftige os med terrestriske og samtidige stedlinjer til duelighedsbeviset. © Dragør Navigationsskole

2 Terrestrisk stedlinje
Stedlinje er en linje på jorden hvorpå skibet befinder sig En stedlinje kan være en pejling (over kompasset) til et fyr, bøje eller andet synligt punkt. En stedlinje kan også være en båkelinje, f.eks. Ved indsejlingen til havn, men også kabelbåkelinjer er gode stedlinjer. Pejling over kompas til rød bøje, herved har du én stedlinje. Når du befinder dig i en Båkelinje har du også en stedlinje. Når du passerer et vinkelfyrs forskellige lysfarver har du også en meget nøjagtig pejling. F.eks. ,hvis du på vestlig kurs observerer , at Drogden fyr lys skifter fra grøn til hvid , er du på den viste stedlinje til venstre. Hvis du kan måle afstanden til et fyr vha. radar eller optisk, kan du også udsætte en stedline som en cirkel med radius som afstanden til fyret. © Dragør Navigationsskole

3 Stedlinje, linje og afstand
Stedlinje er en linje på jorden hvorpå skibet befinder sig. En stedlinje kan også være en cirkel (eller en cirkelbue). F.eks. kan du ligge på en cirkel rundt om et fyr med afstand på 10 sømil . Stedlinjen er så cirklen. Hvis jeg f.eks. pejler Drogden fyr med mit kompas i pejling 050, vil jeg være et sted på den linje i søkortet der er 050°/230°. Se figur til venstre. Med kun en stedlinje får jeg ikke en position, kun en linje jeg befinder mig på (mellem skibet og det objekt jeg pejler). For at få en position skal du have en stedlinje til, som kan være en anden pejling eller en afstand (f.eks. ved hjælp af radar). Her er afstanden yards (10 sømil), hvorved min observerede plads så kan udsættes. 10 sømil til Drogden fyr Klik her for at se positionen! © Dragør Navigationsskole

4 2 stedlinjer For at få en position i kortet skal du have mindst 2 stedlinjer, der krydser hinanden. Du vil så befinde dig i ”krydset” under forudsætning at du pejler de to punkter samtidigt (eller næste samtidigt), eller at du ligger stille i vandet (så pejlingen ikke ændrer sig mens du gør fart). Første stedlinje Det er mest nøjagtigt at pejle til bundfaste fyr eller punkter på land. Bøjer kan bevæge sig lidt i ankerkæden eller være drevet, hvorfor man skal pejle flydende genstande (bøjer) med et vist forbehold for dette. Den mest nøjagtig position får du, når vinklen mellem de to pejlinger et tæt på at være vinkelrette på hinanden (som vist her til venstre). Anden stedlinje Din position Start animation © Dragør Navigationsskole

5 3 stedlinjer Du bør tilstræbe at pejle til 3 objekter, hvis du har mulighed for dette. Herved får du en mere nøjagtig plads, men også en kontrol af, at du har pejlet til de rigtige punkter. Hvis den ene pejling ligger langt fra de øvrige pejlinger i kortet, har du sikkert pejlet et forkert punkt. Når du pejler til tre eller flere objekter, får du ikke et kryds som markering af din position som ved pejling til to punkter. Ved pejling til tre punkter får du en trekant, og du må så ”sjusse” dig til hvor i trekanten din position er! Stedlinjer baseret på gode og tydelige faste punkter (fyr) bør have større vægt en pejlinger til bøjer m.v. Første stedlinje Tredje stedlinje Start animation Din position Anden stedlinje Position © Dragør Navigationsskole

6 Nemme stedlinjer Du behøver ikke altid at pejle objekter som bøjer, fyr, tårne, og andre punkter med dit pejle-kompas. Der er mange muligheder for at få en nem stedlinje, og hvor pejlingen allerede er i kortet. Og endnu vigtigere, ikke er behæftet med fejl som misvisning, deviation og aflæsningsfejl. Her er vist nogle eksempler på ”gratis” stedlinjer, når du sejler! Indsejlings- og kabel-båker: Såvel pejling som stedlinje er i kortet. Farveskift i fyrkarakter. To objekter overet. Du skal dog selv udsætte pejlingen mellem de to punkter og udtage pejlingen i grader. © Dragør Navigationsskole

7 Hvor mange ”gratis” stedlinjer kan du finde i dette farvand?
Find nemme stedlinjer! Hvor mange ”gratis” stedlinjer kan du finde i dette farvand? © Dragør Navigationsskole

8 Tværs og passeret Ofte er der forskel på den kurs, du styrer, og den kurs, du kommer frem over grunden. Dette skyldes strømmens sætning og afdrift for vinden. Til søs skelnes der derfor mellem: - Om du har et punkt tværs, hvilket er vinkelret på eget skibs diametralplan, dvs. på styret kurs - Om du har passeret punktet, hvilket vil sige, at du har retningen til punktet vinkelret på beholdne kurs. Ved passage af Fornæs Fyr styres en nordlig kurs, der ligger vest for den beholdne. I dette tilfælde vil fyret være passeret før det er tværs. Vind og strøm © Dragør Navigationsskole

9 Fire-/otte stregspejling
Fire-/ottestregspejling anvendes hvor du kun kan finde ét pejlepunkt i nærheden af dig. 4-/8 stregspejlinger en baseret på en simpel retvinklet og ligesidet trekant (45° og 90°), der bruges i konstruktionen af positionen. Ved stedbestemmelsen udnyttes, at de to korte sider i den ligebenet retvinklet trekant er lige lange - hvilket betyder, at den distance, man har sejlet, mellem de to pejlinger er lig med afstanden til det punkt, der pejles til. Stedbestemmelsen forudsætter, at der ikke er strøm og afdrift, så den styrede kurs er lig med den beholdne kurs, samt at sejlet fart er lig med beholdne fart. Start 4-8 stregs pejling, klik her. Skibet sejler kurs 000 (nord) I punkt A pejles Fornæs Fyr 45° fra kursen. Punkt C. Afstanden 3 sømil udsættes fra fyret I punkt B er Fornæs Fyr vinkelret på kursen. Skibets log aflæses mellem første og anden pejling. Distancen fra A til B er lig med afstanden fra B til C. B. Din position Punkt B. Fyret pejles igen, når dette er tværs om bagbord (dvs i pejling 270) og du sætter pejlingen ud i kortet. Log aflæses igen og afstanden beregnes fra første pejling. Her 3 sømil. Observerede sted er punkt B. 4-/8 stregspejling forudsætter, at der ikke er strøm og afdrift mellem punkt A og B. Altså at beholdne kurs og fart er lig den sejlede kurs og fart Punkt A. Fyret pejles når dette er 45° om bagbord (dvs i pejling 315) og du sætter pejlingen ud i kortet. Log aflæses. © Dragør Navigationsskole

10 Ikke samtidige stedlinjer
Til duelighedsbeviset skal du kun kunne udsætte samtidige stedlinjer (man pejler alle objekter samtidigt, eller næsten samtidigt). Nogle gange vil dit skib dog have flyttet sig mellem pejlingerne, og du skal derfor korrigere (flytte) en af stedlinjerne med samme afstand ,som du har sejlet mellem de to pejlinger. ”Ikke samtidige stedlinjer” anvendes, hvis det kun er muligt at pejle til ét punkt, men også ved pejlinger til flere punkter, hvis disse ikke er ”samtidige”. Ved stedbestemmelsen flyttes den første pejling i søkortet i den retning og over den distance, som du har fulgt og tilbagelagt mellem de to pejlinger. Herved gøres den første pejling ”samtidig” med anden pejling. Forudsætningen er, at du holder samme beholdne kurs mellem de to pejlinger, og at den beholdne distance kan bestemmes. Din position kl. 1005!! Start pejling, klik her. Første pejling kl. 1000, log 20,0 sm 1,2 sm Anden pejling kl. 1005, log 21,2 sm Første stedlinje parallelforskydes 1,2 sømil op til anden stedlinje. Hvor stedlinjerne krydser hinanden har du din position! © Dragør Navigationsskole


Download ppt "Stedlinje er en linje på jorden hvorpå skibet befinder sig."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google