Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Valgreglerne Menighedsrådsvalg 2014. 2 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Vigtige.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Valgreglerne Menighedsrådsvalg 2014. 2 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Vigtige."— Præsentationens transcript:

1 1 Valgreglerne Menighedsrådsvalg 2014

2 2 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Vigtige datoer 23. sept. kl. 19.00 til 30. sept. kl. 19.00 Indlevering af kandidatlister 14. okt. kl. 19.00: Sidste frist for afhjælpning af mangler Frist for at stillere og kandidater opfylder valgbarhedsbetingelserne, undtagen kravene til alder og varigheden af bopæl. Frist for anmeldelse af listeforbund 4. november: Frist for at aflevere en særlig stedfortræderliste til valgbestyrelsen, hvis afstemningen er aflyst. 18. november: Klagefrist, hvis man ønsker at klage over valget.

3 3 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Indlevering af kandidatlister  23. sept. kl. 19.00 til 30. sept. kl. 19.00:  Indlevering af kandidatlister

4 4 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Indlevering af kandidatlister Der skal vælges [SKRIV ANTAL] medlemmer til menighedsrådet Kandidatlister skal indleveres:  I perioden 23. sept. kl. 19.00 til 30. sept. kl. 19.00  Til: ________ eller: _______ (Indsæt navn og adresse på indleveringssteder/de bemyndigede)

5 5 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Kandidatlisten Den obligatoriske blanket SKAL bruges. Find den på www.menighedsraad.dk eller hos formanden for valgbe- styrelsenwww.menighedsraad.dk

6 6 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Kandidatlisten På listen er der kandidater og stillere Kandidater mindst én højst (Angiv det dobbelte af antallet af medlemmer der skal vælges til rådet) Stillere mindst 5 højst 15

7 7 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Kandidatlisten Sideordnet eller prioriteret? Sideordnet Vælgerne alene bestemmer, hvem der bliver valgt. Prioriteret De højest prioriterede hjælpes ind med listestemmer.

8 8 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Mangler, valgbarhed og listeforbund  14. okt. kl. 19.00:  Sidste frist for afhjælpning af mangler  Frist for at stillere og kandidater opfylder  valgbarhedsbetingelserne, undtagen kravene til alder og varigheden af bopæl.  Frist for anmeldelse af listeforbund

9 9 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Valgbarhed 18 år på valgdagen, ej værgemål Medlem af folkekirken, ej valgmenighed Bopæl i sognet eller Sognebåndsløser / indenpastoratsflytter

10 10 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Valgbarhed Dansk indfødsret, eller fast bopæl i riget uafbrudt et år forud for valgdagen Ikke kirkefunktionær i sognet – hvis ansættelse er af en vis størrelse Ikke præst ansat i Folkekirken Herudover må man ikke samtidig være stiller for listen eller kandidat på en anden liste

11 11 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Det med småt For nogle vælgere gælder der særlige regler: kirkefunktionærer indenpastoratsflyttere sognebåndsløsere Spørg formanden for valgbestyrelsen [INDSÆT NAVN OG EVT TELEFONNR.] om de præcise regler.

12 12 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Stedfortræderliste  4. november  Frist for at aflevere en særlig stedfortræderliste til valgbestyrelsen, hvis valget er aflyst.

13 13 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Særlige stedfortræderlister Hvis der den 14. oktober kun eksisterer én gyldig kandidatliste aflyses afstemningen. Ved aftalevalg kan der efterfølgende indleveres en særlig stedfortræderliste Indleveres til valgbestyrelsen senest 4. november

14 14 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Særlige stedfortræderlister Typer: Ikke-personlige, alle kan indtræder for alle Personlige, kan kun træde i stedet for den nævnte kandidat Konsekvenser: Den oprindelig liste over stedfortrædere bortfalder. Anbefaling: Anfør så mange stedfortrædere på kandidatlisten som muligt, så I ikke kommer til at mangle stedfortrædere, hvis der bliver afstemningsvalg.

15 15 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Klager  18. november  Klagefrist, hvis man ønsker at klage over valget.


Download ppt "1 Valgreglerne Menighedsrådsvalg 2014. 2 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Vigtige."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google