Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

CSI i forsvaret.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "CSI i forsvaret."— Præsentationens transcript:

1 CSI i forsvaret

2 Hvorfor overhovedet gå i gang?
Procesledelsen giver fokus på effektiviteten, produktionsstyringen – hvor Produktionsplanen er omdrejningspunktet – muliggør styring og prioritering af de opgaver, der kommer til FKIT, og linieledelsen omfatter ledelse og udvikling af organisationen og medarbejderne. Ønskede resultater var derfor: Effektivitet i produktionen af service Mere fokus på kundeværdien Målbarhed af produktionsprocesserne Fælles kriterier for prioritering Synligt ejerskab af processerne Procesforbedring som ledelsesværktøj

3 Modningsfasen Krav: Alle skulle forstå visionen
Forbedringsinitiativerne skulle prioriteres i samarbejde og udfra et kundeperspektiv Deltagerne skulle gøres ”sultne” efter at være med Tre trin i modningen Forankring i Chefgruppen. Forankring i Samarbejdsudvalget. Forankring i den udvidede ledelsesgruppe Resultat: Fælles forståelse af formål Buy-in fra ledelse og medarbejdere Identifikation af potentiale og pilotprojekt

4 Formål Indføre procesledelse i FKIT
Etablere en procesledelsesorganisation i FKIT til at sikre: løbende effektivisering af FKIT processer ledelsesmæssig opfølgning på processer fastholdelse af opnåede gevinster Projektetablering Projektdeadline, juni 2012 Nedsættelse af projektgruppe, november 2011 2 fuldtidsnormer, 2 deltidsnormer Projektgrundlag godkendt, 21. december 2011

5 Projektplan MAR 2012 JAN 2012 JUN 2012 Spor 1: Pilotprojekt
Spor 2: Procesledelsesorganisation Pilotprojekt Effektivisering af valgt proces Læring Evaluering Effektevaluering Erfaringsopsamling Konsolidering af metoder og værktøjer Erfarings- og videnindsamling Pilotprojekterfaringer Anden viden Procesledelses-organisation Organisationsstruktur Proces for procesforbedringer Rapporteringsregime Projektportefølje

6 Opfølgning og effektevaluering
Pilotprojektet Kort fortalt Proces: ”Implementering af en server service” Fokus: ”De lavthængende frugter” 2 afdelinger involveret LEAN-forløb Hjælp fra konsulentfirma 3 måneder til planlægning, gennemførelse og evaluering Det gik ikke som planlagt Deadline overskredet Stadig ikke i mål med effektevaluering Behov for opfølgningsfase Vi lærte en masse! DEC 2012 JUN 2012 JAN 2012 Pilotprojekt Opfølgning og effektevaluering Evaluering

7 Lessons Learned Vi kom for hurtigt i gang Grundigt forarbejde!
Viden om proces og domæne Tidlig inddragelse af interessenter Sikre medarbejderressourcer Kommunikere facilitator-rollen Sikre ledelsesopbakning Status Trods”begynderfejl” lever forbedringerne Nye forbedringer initieres fortsat Ekstra opfølgningsfase Sikre fokus Samle op på hængepartier Få flere erfaringer

8 FKIT Procesledelsesorganisation
Mål Etablere en organisation og et metodeapparat i FKIT, der: muliggør løbende forbedringer Sikrer forankring, ejerskab og målbarhed af processer Organisation

9 Processen for FKIT Procesforbedringer

10 Processen for FKIT Procesforbedringer
Forslag fra ’Bruttoliste’ Analyser og anbefalinger fra PF-Team INPUT Forslag fra FKIT medarbejdere Projektvurdering Beslutningsoplæg Valg af Projekt Projektinitiering Projektgrundlag Godkendelse Implementering Procesanalyse Opfølgning Evaluering Effektmåling Overdragelse Projektvurdering Nyt beslutningsoplæg Projektinitiering Og så videre… PROCES Projektmodning (løbende) Procesopfølgning i FKIT Procesejerforum OUTPUT (pr. projekt) Forbedret proces Forankret proces Målbar proces (KPI) Procesejer Dokumenteret proces

11 Ambitionsniveau Her og nu På sigt
Forholdsvis lille organisationsændring Små skridt af gangen ”Mange projekter små….” På sigt Succes’er skal sælge procesledelse -> Omtale Synliggørelse af resultater FKIT bliver mere moden Nye ambitioner?

12 Status på FKIT procesledelse
Udgangspunkt for projektet Komme i gang med små midler ”Tænke småt” og komme i hurtigt i drift Få erfaringer og ideer Konsekvens Vi er i drift Procesledelsesorganisation er etableret Forbedringsprojekt nr. 2 er i gang Proces og værktøjer tilpasses løbende: Proces for procesforbedringer Register for projektporteføljen Snarlig opstart af CSI-analyser

13 Status med ledelseshatten på
Er konceptet forankret (og forstået) i ledelsen? Er forbedringsteamet kendt i organisationen? Opfattes procesledelse som noget der kan give værdi? Er det en succes?


Download ppt "CSI i forsvaret."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google