Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ultralyd Urologisk Radiologi Arne Hørlyck Billeddiagnostisk afdeling,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ultralyd Urologisk Radiologi Arne Hørlyck Billeddiagnostisk afdeling,"— Præsentationens transcript:

1 Ultralyd Urologisk Radiologi Arne Hørlyck Billeddiagnostisk afdeling,
Dette er en prøve Arne Hørlyck Billeddiagnostisk afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby 1

2 Oversigt Normal (UL)-anatomi – teknik Nyrer Ureter Blære
Dette er en prøve 2

3 Oversigt Patologi Nyrer Hydronefrose (-ureter) Blære Dette er en prøve
3

4 Oversigt Nyretransplantation Prostata Scrotum Dette er en prøve 4

5 Anatomi – teknik Rygleje Skråt bagfra (coronal) Transversel
Skrå sideleje Sideleje Bugleje Dette er en prøve 5

6 Anatomi – teknik Curved array Frekvens? Faste? Fed – mager Binyrer
Dette er en prøve 6

7 Anatomi – teknik Binyrer Tumorer Biopsi? phaeochromocytom
SOL: Space occupying lesion. These sonographic images reveal a space occupying lesion above the right kidney in the region of the right adrenal gland. The mass is large, echogenic and poorly defined and pushes the kidney downwards. It shows an inhomogenous appearance, but no calcification is present. The retroperitoneal fat stripe is displaced anteriorly by the mass proving that it is of adrenal and not hepatic origin (see the arrowheads in third image). These ultrasound images of the right adrenal mass suggest likelihood of malignancy. Differential diagnosis includes: 1) adrenal adenoma 2) pheochromocytoma 3) metastasis. Large masses of the type seen here are highly suggestive of malignancy of the adrenal gland. However, the color doppler image shows scanty vascularity of the mass phaeochromocytom 7

8 Nyrer – normale Mål? længde bredde volumen parenchym Dette er en prøve
8

9 Nyrer – normale Mål? længde Dette er en prøve 9

10 Nyrer – normale Mål? længde Dette er en prøve 10

11 Nyrer – normale Mål? Nyrepelvis Ethvert mål på nyrepelvis i andet
end rent tværsnit er meningsløst !! Dette er en prøve 11

12 Ureter – normal Mål? Ikke (altid) synligt Foran m. psoas
Bag blæren – ostier Dette er en prøve 12

13 Blære – normal Dette er en prøve Sagitalt – mål 13

14 Blære – normal Dette er en prøve Transverselt – mål 14

15 Patologi – nyrer Cyster – tumorer Medicinske nyresygdomme
Nyrearteriestenose (RAS) Infektioner Traume Hydronefrose (Sten) Dette er en prøve 15

16 Cyster – tumorer Cyster – Bosniak klassifikation
II F er mellem 2 og 3 men lader ikke op med sikkerhed på CT og har ikke med sikkerhed. Hyperdense cyster kan afgøres med ul om det er cyster, evt med kontrast 16

17 Cyster – tumorer Cyste – ultralyd tynd væg ekkotom
for- og bagkantsforstærkning enhancement Dette er en prøve 17

18 Differential diagnoser:
Alle maligne tumorer (RCC) Metastase/spredning Cyste/cystisk sygdom Infektion/inflammation Abces Hæmatom Konkrement Pseudotumor

19 Andel af solide nyre tumorer der er benigne:
All sizes 12.8% < 1 cm %1* < 2 cm %2 < 3 cm 22%3 < 4 cm %4 < 5 cm 9.9%5 < 6 cm %

20 Modaliteter CT: Høj sensitivitet
Lav specificitet (vanskeligt at skelne benign tumores fra maligne) Patognomonisk for Angiomyolipom/lipom Tumorer der lader op kan være maligne men kan også repræsentere benigne tumorer UL: Høj sensitivitet ved større processer > 1 cm Lav specificitet Solid eller cystisk Slagskygge/enhancement Kontrol

21 Benigne nyretumorer: Angiomyolipom Oncocytom Multicystic nephroma
Adenom (Pseudotumor) Hæmangiom Hæmangioendotheliom Leiomyom Histiocytom Fibrom Lipom Myxom Perineuriom Schwannoma Papillom < 1% små

22 Angiomyolipom 2 typer: Isolerede angiomyolipomer
Angiomyolipomer associeret med tuberøs sklerose

23 UL af angiomyolipomer Ekkorig (fedt komponent) = pelvis
Ikke pathognomonisk (Ses også hos 32% af RCC < 3 cm)* Diff.diagnose: RCC Lipom Hæmatom Hæmangiom Leiomyom *Forman HP, Middleton WD, Melson GL, McClennan BL. Hyperechoic renal cell carcinomas: increase in detection at US. Radiology 1993; 188:

24 Follow-up < 4 cm og svage symptomer
årlig kontrol UL (CT) > 4 cm + symptomer + uafklaret patologi Nyrebesparende resektion Embolisering (minimal-invasiv terapi)

25 Onkocytom Velafgrænset Kapsel Brunlig Fast Centralt, stellat ar
>80%

26 Adenom < 1 cm = adenom velafgrænset tumor med ensartede tubuluslign. celler uden atypi >1-3 cm = RCC og kan metastasere. Antal øges efter pyelonephritis benign nephrosklerose Ved HD. Pt. Præmaligne? Fordi adenomer ikke kan skelnes fra RCC heller ikke ved FNA anbefales tæt follow-up eller kirurgisk resektion

27 Maligne nyretumorer Fokal proces – ikke en cyste eller benign tumor
stor – ”lille” ekkorig – ekkofattig – blandet ekkomønster cyster – forkalkninger Doppler: Mindre vaskularisering ind nyren Kontrast: Ikke specifik Dette er en prøve 27

28 Maligne nyretumorer Vigtige differentialdiagnoser renalcelle-carcinom
urothelcelle-carcinom angiomyolipom metastaser lymfom nyreabsces (andre benigne tumorer) (andre sjældne maligne tumorer incl. Wilms’) Dette er en prøve 28

29 Medicinske nyresygdomme
Klinisk og ultralydmæssigt inhomogen gruppe Stor – lille – normal Cortex ekkorig – normal – medulla ekkorig Cyster – ar Doppler: Normal – høj perifer modstand (RI) Systematik findes men ikke specifik (nok) Dette er en prøve 29

30 Medicinske nyresygdomme
Hvorfor ultralyd? Bestemme nyrestørrelse Udelukke afløbshindring Udelukke tumorer og større morfologiske forandringer Identificere aflejringssygdomme m.m. Guide til sikker histologisk nyrebiopsi Dette er en prøve 30

31 Medicinske nyresygdomme
Nyrearteriestenose (RAS) Central Doppler høj hastighed (teknisk vanskeligt) Perifer Doppler langsom systolisk acceleration dæmpet kurve (lavt modstandsindex) 31

32 Doppler – nyrearteriestenose
Perifer Doppler - stenose Normal 32

33 Doppler – nyrearteriestenose
Kriterier: Forskel i nyrelængde > 1,5 cm Forskel i PI > 0,1 Medfører høj sensitivitet (≈ 100%) moderat specificitet Sortere før evt. andre metoder Dette er en prøve 33

34 Doppler – nyrearteriestenose
Begrænsninger ennyret bilateral stenose systolisk accelleration perifer nyresygdom m. PI > ca. 1,2 Findes mange andre algoritmer og metoder Dette er en prøve 34

35 Infektioner Indikation for ultralyd:
Be- eller afkræfte afløbshindring (empyem) Diagnosticere abscesser hæmatogen spredning af infektion infektion i cyste Ultralydvejledt drænage Dette er en prøve 35

36 Traumer Få indikationer for ultralyd: Evt. nogle børn
Evt. nogle kontroller Evt. ultralydvejledt intervention Dette er en prøve 36

37 Hydronefrose Ætiologi: UPS Sten Ureterstenose – benign
Ureterstenose – malign indefra – udefra Blæretumor Infravesikal afløbshindring Find ætiologien ! Dette er en prøve 37

38 Hydronefrose Ingen direkte sammenhæng mellem dilatationsgrad og stenosegrad ! Let stenose i lang tid giver svær dilatation Svær stenose giver let dilation Stenose giver tiltagende dilation (en vis tid) Dette er en prøve 38

39 Blære Tumor Sten Koagel Divertikel Suprapubisk kateter
Dette er en prøve 39

40 Nyretransplantation Formål med UL af graftnyre:
Betydelig afhængig af tidspunkt i forhold til transplantation Dette er en prøve 40

41 Nyretransplantation Ansamling (beliggenhed/betydning)
Afløbshindring (dilation/ændring) Venetrombose (sjældent venestenose) Arteriestenose Perifer modstand (parenchym-problemer) Guide til biopsi og graftnefrostomi Dette er en prøve 41

42 Nyretransplantation (Venetrombose/stenose) ATIN Rejektion akut/kronisk
Intoksikation (cyclosporin m.m.) Andre generelle medicinske nyresygdomme (afløbshindring) Dette er en prøve Parenchymproblem Høj perifer modstand 42

43 Kliniske aspekter og billeddiagnostik
Prostatacancer - Kliniske aspekter og billeddiagnostik Arne Hørlyck, Jan Solvig, Knud V. Pedersen Lille udvalg lånt herfra

44 Prostatacancer dør man med men ikke af… skal vi finde den og behandle?

45 Naturalforløb 100 71 % T1a Sygdomspec survival 42 % 20 % T>2 4 % 10
Naturalforløb for T1a og T>2 (sygdoms-specifik overlevelse) T>2 4 % 10 År Michael Borre,1998

46 Personalities with prostate cancer
Harry Belafonte Frank Zappa Sean Connery Roger Moore Telly Savalas Francois Mitterand King Hussein m.m.fl.

47 The Prostate The “beak” Verumontanum

48 10 Biopsy regime using simultaneous biplane US

49 Prostata Prostatitis – klinisk diagnose UL: udelukke/diagnosticere
Prostata-absces Dette er en prøve 49

50 Ultralyd er fantastisk !!
Scrotum Ultralyd er fantastisk !! Dette er en prøve 50

51 Scrotum Tumor Epididymitis Orchitis Absces Hydrocele Spermatocele
Varicocele (Torsio testis) Dette er en prøve 51

52 Scrotum – tumor Næsten alle tumorer er maligne
Alle maligne tumorer medfører døden i en ung alder – uden behandling Næsten alle (> 90%) helbredes flest og lettest ved tidlig diagnose Næsten alt udenfor testis er benignt Dette er en prøve 52

53 Scrotum – tumor Yngre end 50 år: Germinalcellecancer
Ældre den 50 år: Sjældent tumor Lymfom Metastaser Dette er en prøve 53

54 Scrotum Dette er en prøve 54


Download ppt "Ultralyd Urologisk Radiologi Arne Hørlyck Billeddiagnostisk afdeling,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google