Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Al fiscal reform Mikael Skou Andersen, Aarhus Universitet Kan EU gennemføre grøn omstilling ? EU i undervisningen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Al fiscal reform Mikael Skou Andersen, Aarhus Universitet Kan EU gennemføre grøn omstilling ? EU i undervisningen."— Præsentationens transcript:

1 Al fiscal reform Mikael Skou Andersen, Aarhus Universitet Kan EU gennemføre grøn omstilling ? EU i undervisningen

2 Startede ‘finanskrisen’ her …….. ?

3 Fra 2007 blir Kina netto-importør af energi

4 Bolig-boblen der bristede •Inflation drevet af høje energipriser…. •…udløste renteforhøjelser på US subprime lån •Betalingerne skød til vejrs; huslånerne gik ned •….og finans-sektoren fik (ekstra) problemer …

5 20. århundrede: Befolkning 4X Global ferskvands indvinding 3X Økonomisk output 22X Forbrug af fossile brændsler 14X (kilde: OECD) Udfordring: enorm befolkningsvækst, stigende økonomisk output og forbrug af resurser

6 EU27 import og eksport af resurser

7 Prognose fra det Internationale Energi Agentur

8 Biologiske ressourcer

9 Diagnose: dette er ikke bæredygtigt

10 En økonomi hvor politik og innovationer gør det muligt for samfundet at anvende ressourcerne effektivt og forbedre den menneskelige velfærd på inkluderende vis, mens de naturlige systemer som understøtter os bevares (EEA, 2012) Grøn økonomi

11 Resurse effektivitet er essentiel for langsigtet velfærd. -mens innovation er essentiel for resurse-effektivitet Verdensøkonomi Produktion Forbrug Globalt økosystem Natur kapital forsyner materiale input… …og absorberer affalds output Med grænser for bæredygtigt resurse forbrug, kræver langsigtet økonomisk vækst forbedret resurse effektivitet

12 Unit energy costs (€ per 100 € value added)

13 2020 målene •EU Strategi for resurse effektivitet •Et af syv flagships i ‘Europa 2020’ •Kommissionens roadmap for resurse effektivitet •En mere resurse-effektiv industri vil være bedre skærmet imod eksterne chok, såsom stigninger i energi og råvare priser, hvilket vil forbedre konkurrence-evnen •Konkrete sektormål skal styre investeringerne hen imod øko-innovation (energi; transport; fiskeri; landbrug; boliger; skovbrug; turisme; industri; affald; vand)

14 Elementer i Kommissionens strategi •Bygninger: Nye energistandarder •Energi: 20 procent VE •Fiskeri: reducere flåde kapacitet •Skovbrug: multi-funktionalitet •Landbrug: CAP miljøstøtte & cross-compliance •Industri: Eco-design direktivet •Turisme: Charter for bæredygtig turisme •Transport: reducere CO2 med 60% i 2050 •Affald: respektere affaldshierakiet •Vand: Blueprint for vandforvaltning

15 Markedets priser har givet vildledende signaler til forbrug, investeringer og innovation

16 “Getting the prices right, means using fiscal policy to make sure, that the harm we do is reflected in the prices we pay” Christine Lagarde, IMF (Rio+20)

17 Ministerrådets konklusioner (29.9.2011)

18 Europæiske semester •Euro Plus Pagten: fiskal koordinering (excl. UK) •Ny ramme for omfattende økonomisk policy integration indenfor EU •Annual Growth Survey •Indirekte skatter er mere vækst fremmende end direkte skatter og en bredere skattebase er at foretrække for højere skatte satser •Ubegrundede subsidier, herunder miljøskadelige subsidier skal elimineres

19 Fordele ved bredere skattegrundlag •Skatter på løn er forvridende •Miljø-relaterede skatter der modsvarer miljøbelastningens eksterne omkostninger er per definition ikke forvridende •Provenu genbrug: neutral skatteveksling vil være en fordel for samfundsøkonomien (og miljøet)

20 Relative fordele under finanskrisen - den negative effekt af energi skatter er mindst

21 •Høje verdensmarkedspriser på energi og ressourcer har en omfattende negativ effekt, via både råstoffer og halvfabrikata •Fra en høj verdensmarkedspris på olie er der ikke noget provenu der kan anvendes til at sænke andre og forvridende skatter •Psykologisk er signal-effekten fra en skat på ressourceforbruget stærkere end fra en pris- fluktuation Hvorfor energi-skatter er forskellige fra energi-priser

22 Miljø-relaterede afgifter ift BNP Source: EC, Taxation trends in the European Union, 2011

23 Trend 1995-2010 – miljøskatters andel af alle skatter

24 Reforms may be gradually implemented over several years (budget cycle 2011-2014) and estimates are illustrative: •Energy environmental taxes up to € 429 million •Transport environmental taxes up to € 467 million •Resource / pollution taxes up to € 753 million •Total environmental taxes up to € 1,788 million •Property tax / land value tax between € 2,000 and € 3,000 million All measures together could generate up to € 5 billion in extra revenues. Env-related taxes could amount to 18 % of total taxes. Grøn skattereform: potentiale i Irland http://www.eea.europa.eu/articles/cutting-deficits-and-protecting-the-environment

25 Vandforbrug ift. indkomst – og pris CH IE LV HR Fyrom MT UKIT ES CY PT TR SK LT CZ PL EE HU RO BG FR FI SE DKAT EL NL BE SI DE

26 •Increase taxes on electricity and gas for households and business •Increase taxes on mineral oils and consider tax on coal •Increase vehicle taxation to average of EU-15 •Introduce euro-vignette for heavy-goods vehicles •Adjust rates of waste and air pollution taxes to higher levels •Introduce taxes on packaging, pesticides and water pollution •New national tax on water abstraction Reform environmentally damaging subsidies: Company car subsidies to be limited Phase out exemptions for energy taxes etc. Abolish reduced rates and normalise VAT for gas & electricity Result: new ratio of 10-11 % of total taxes (was 6% in 2010) Grøn skattereform: potentiale i Monti’s Italien

27 Diesel-afgiftens reale værdi IT PT EE

28 The potential for environmentally-related taxes in Portugal Adjust tax rates for motor fuels and vehicles for water and waste Introduce new taxes for air pollution, packaging, pesticides Abolish environmentally damaging subsidies Company cars; limit tax expenditures Energy taxes; phase out reduced rates 12 % of total taxes revenues of €3 billion

29 Firmabilers andel af EU bilflåden

30 Skatte-udgifter på firmabiler

31 Eurovignette direktivet roadpricing for tunge køretøjer

32 Er der en dobbelt dividende ?

33 At fortsætte som nu - middelskøn •Tab i BNP – hvert år, ud i fremtiden iflg. Stern-rapporten Robust klima Følsomt klima ’Op af lommen’ 5 %7 % Velfærds- økonomisk 11 %14 % Korrigeret for ulighed 17 %20 %

34 EU: Low carbon road map

35 € 270 mia: 1,5% af BNP i 40 år

36 Risiko-økonomisk perspektiv (Stern rapport)

37 CO2 beskatning Sumner et. al. (2011) "Carbon Taxes: A Review of Experience and Policy Design" Climate Policy, Vol. 11, pp. 922-943

38 Sammenfattende •Strategien for ressource effektivitet et element i at opfylde EU’s overordnede 2020 mål •Gennem det Europæiske Semester er der etableret en mekanisme for overvågning af EU-landenes økonomi •Troikaen (IMF, EIB og Kommissionen) forhandler betingelserne for lån til gældsramte lande •Perspektivet for EU’s rolle i grøn omstilling må ses i sammenhæng med fremtiden for euroen og integrationen

39 Tak for opmærksomheden!

40

41 Carbon-energy tax shift reform - revenue as a share of GDP (1995-2003) Denmark 1,1%Finland 0,6% Germany 0,8%Netherlands 0,5% Sweden 0,9%UK (CCL) 0,1% Andersen & Ekins (eds): Carbon-energy taxation: Lessons from Europe, Oxford Univ Press (2009)

42 Effect of tax shift on total fuel demand Note(s) :% difference is the difference between the base case and the counterfactual reference case. Denmark Netherlands Slovenia UK Germany Finland Sweden % difference

43 Where environmental fiscal reform can make a difference SO 2 WastePacka- ging Carbon- energy Vehicles Health ●●●●● Bio- diversity ●● ● Climate ●●●● ● Tax system ●●●●● ●● significant effect ● some effect


Download ppt "Al fiscal reform Mikael Skou Andersen, Aarhus Universitet Kan EU gennemføre grøn omstilling ? EU i undervisningen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google