Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Væske- og elektrolytbehandling af børn

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Væske- og elektrolytbehandling af børn"— Præsentationens transcript:

1 Væske- og elektrolytbehandling af børn
Ulrik Skram 2006

2 Fysiologi Nyrefunktion (GFR, aktiv tubulær sekretion og reabsorption) modnes indenfor 1. leveår Børn < 12 mdr. har nedsat renal konc. evne og nedsat Na-ekskretionsevne Nyfødte: CAVE PDA, NEC, bronchopulmonal hyperplasi < 12 mdr.: CAVE lungeødem, ve. ventrikelsvigt Ulrik Skram 2006

3 Normalværdier for børn
Blodvolumen Alder Blodvolumen Neonatale 85 ml/kg 2 – 15 år 80 ml/kg > 15 år 65 ml/kg Ulrik Skram 2006

4 Normalværdier for børn
Alder Puls (/min.) BT (mm Hg) Nyfødt 90<HR<155 80/45 1 år 105 <HR<180 95/65 2 år 90<HR<150 100/65 5 år 65<HR<135 Ulrik Skram 2006

5 Normalværdier for børn
Diureser Alder Diurese 1 – 6 mdr. 3 ml/kg/t 6 mdr. – 6 år 2 ml/kg/t 6 – 15 år 1-1,5 ml/kg/t Ulrik Skram 2006

6 Børns vedligeholdelsesbehov
Vægt (kg) 2,5 - 5 5 - 10 > 20 Vand (ml/kg) (+ 10 % / °C) 100 ml/kg ml/kg Na (mmol/kg) 2,5 2,0 1,5 1,2 K (mmol/kg) Energi (kcal/kg) = vand (ml/kg) Protein (g/kg) 2,5 – 2,0 2,0 – 1,5 Ulrik Skram 2006

7 Dehydrering Hyponatriæmisk (P-Na < 130 mmol/l)
Isonatriæmisk (80 %) (P-Na ) Hypernatriæmisk (P-Na > 150) Let (vægttab 3-5 %) Moderat (6-10 %) Svær (> 10 %) Ulrik Skram 2006

8 Dehydrering CNS: Vågen, tørstig  komatøs Fontanelle
Puls, BT, kapillærrespons Hud: Bleg  grå  cyanotisk Hudturgor, slimhinder Øjne / tårer Diurese Respiration Ulrik Skram 2006

9 Årsager til dehydrering
Nedsat væskeindtag CNS-påv., nedsat appetit, dysfagi, resp.insuff., omsorgssvigt Væsketab Vandtab ved perspiration + respiration Feber, hyperventilation, smerter Renale tab Osmotiske: Diab. ketoacidose, polyuri (ATIN), mannitol Non-osmotiske: Diabetes insipidus, kronisk nyreinsuff. Natriumtab: Diuretika G-I tab: Diarré, opkastning Translokation: Forbrænding, SIRS/sepsis, ascites, ileus Ulrik Skram 2006

10 Dehydrering, behandling
Beregn: Vedligeholdelsesbehov Deficit Forventede løbende abnorme tab Lab.tal: Hgb, hct, albumin, væsketal, A-pkt. (obs pH [acidose], laktat) Urin-vægtfylde: > 1,030 = moderat til svær < 1,020 = ingen (OBS diabetes insipidus!) Ulrik Skram 2006

11 Dehydrering, behandling
P-Na < 130 > 150 Fase 1 0-2 timer 1/3: NaCl Præshock: HA 15 ml/kg Fase 2 3-8 timer Vedl. + tab: Gluc.-Darrow Rehydr t CAVE hjerne- ødem P-Na max.  0,5-0,7 mmol/t og 10 mmol/døgn Fase 3 9-36 timer Ulrik Skram 2006

12 Elektrolytter 3,0 mmol/l < P-kalium < 5,5 mmol/l
(1 uge – 12 mdr.: < 6,1 mmol/l) 130 mmol/l < P-natrium < 150 mmol/l (> 12 mdr.: 135 mmol/l) 0,95 mmol/l < P-Ca++ < 1,25 mmol/l Ulrik Skram 2006

13 Kalium Hypokaliæmi: P-K < 3,0 mmol/l
Årsager: G-I tab, metab. alkalose, diuretika, osmotisk diurese, hypotermi, glukokortikoider, insulin, B2-agonister Sympt.: Apati  paralyse, resp.insuff., asystoli Ulrik Skram 2006

14 Kalium Beh.: K-deficit er svært at beregne! P.o.: 1-4 mmol/kg/døgn
I.v.: 0,5 – 1 mmol/kg/dosis 0,25 mmol/kg/t, evt. gentaget Perifer venflon: Max. 40 mmol/l CVK: Max. 80 mmol/l Ulrik Skram 2006

15 Natrium Hyponatriæmi: P-Na < 135 mmol/l (< 12 mdr.: 130 mmol/l)
Total-Na nedsat (hypovolæmi), normalt (isovolæmi) ell. øget (hypervolæmi) Pseudohyponatriæmi Urin-Na! Ulrik Skram 2006

16 Natrium Urin-Na < 10 mmol/l > 20 mmol/l Hypovolæmi Ekstrarenalt:
Opk., diarré. 3. Rum Diuretika, osm. diurese, ketonuri Isovolæmi Vand-intoksikation SIADH, myxødem Hypervolæmi Nefr.syndrom, cirrose, hj.insuff. Akut / kronisk nyresvigt Ulrik Skram 2006

17 Natrium Beh.: P-Na oprettes til 130 mmol/l
Iso- og hypervolæmisk hyponatriæmi: Væskerestriktion! Hypovolæmisk: Na- deficit = ∆ Na x 0,6 x vægt (kg) Alle former: Langsom korrektion hvis P-Na  > 48 timer Max. 0,6 mmol/l/time og max. 10 mmol/l/døgn CAVE cerebral dehydrering, central pontin myelinolyse Ulrik Skram 2006

18 Natrium Hypernatriæmi: P-Na > 150 mmol/l Årsager:
Iatrogent Na-load! Hypertonisk dehydrering Central diabetes insipidus Ulrik Skram 2006

19 Natrium Iatrogent Na-load
Inf. Glucose 5% + Furix 0,5 mg/kg i.v. hv. 4. time Hypertonisk dehydrering Se skema Central diabetes insipidus Minirin Alle former: Langsom korrektion hvis P-Na  > 48 timer Max. 0,6 mmol/l/time og max. 10 mmol/l/døgn CAVE hjerneødem Ulrik Skram 2006

20 I.v. væsker til børn Ulrik Skram 2006

21 Transfusion Blodtab erstattes med 50% SAG-M + 50% HA 5%
(eks. barn på 10 kg, blødt 10% af blodvolumen = 80 ml, erstattes m. 40 ml SAG-M + 40 ml HA 5%) Transfusionskriterier: 4-12 mdr. Postop. hgb.  5,0 mmol/l, blodtab 10% 12 mdr. Postop. hgb.  4,5 mmol/l Alle Symptomatisk anæmi (taky-/bradykardi, venestatus, hud-tp., metabolisk acidose) uden effekt af krystalloid-beh. Thrombocytsuspension: Thr.tal 20 eller blodtab 1 blodvolumen med thr.tal 50 Frisk frosset plasma: Koagulopati efter 1 blodvolumen transfusion hvis INR 1,5 eller APTT 1,5 x normalværdi Ulrik Skram 2006


Download ppt "Væske- og elektrolytbehandling af børn"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google