Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ældre kontra unge Ældre over unge Atypiske sygdomsmanifestationer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ældre kontra unge Ældre over unge Atypiske sygdomsmanifestationer"— Præsentationens transcript:

1 Ældre kontra unge Ældre over unge Atypiske sygdomsmanifestationer
Hyponatriæmi Faldudredning Medicineringsproblemer

2 84-årig kvinde Henvises af egen læge Sengeliggende i en måned
Familien kan ikke ”genkende” hende

3 84-årig kvinde Kendt med mangeårig behandlet hypertension
For to måneder siden humerusfraktur efter fald Klager over smerter i samme arm

4 84-årig kvinde Bor alene i lejlighed 1. sal Har nu hjælp x mange
Tidl. (indtil for 2-3 mdr. siden) selvhjulpen

5 84-årig kvinde Medicin Metoprololsuccinat 50 mg 1+0+0+0
Amlodipin 10 mg Centyl c. Kcl Kaleorid Panodil 1 g Tradolan 50 mg p.n. Imoclone en til natten

6 84-årig kvinde Blodtryk Liggende: 110/70 Stående: umåleligt

7 Eksamensspørgsmål 77-årig mand henvises til udredning, da han bliver svimmel ved stillingsændring fra liggende til siddende stilling og når han drejer mod højre. Angiv mulige diagnoser og beskriv et udredningsprogram.

8 Eksamensspørgsmål 72-årig mand er faldet 5 gange indenfor et år. Aldrig mistet bevidstheden. Angiver, at han føler sig usikker når han går og let mister balancen. Angiv de hyppigste årsager og nogle relevante undersøgelser.

9 Eksamensspørgsmål En 87-årig kvinde blev fundet liggende på køkkengulvet. Hun er ikke kendt dement, men husker intet om hændelsen. På skadestuen konstateres en collum femoris fraktur. Beskriv mulige årsager til faldet.

10 Definition - fald En utilsigtet hændelse, der resulterer i, at en person kommer til at ligge på jorden/gulvet/et andet lavere niveau.

11 Øget risiko for fald Synkope Svimmelhed Balanceproblemer

12 Hyppighed 30% af alle over 65 år falder mindst en gang årligt
50% +80-årige 40-60% af alle fald medfører skader (heraf 1% hoftebrud)

13 Definition - synkope Et forbigående bevidsthedstab karakteriseret ved fjernhed og tonustab (sekunder til få minutter) og med spontan bedring

14 82- årig mand - Nielsen Henvist p.gr.a. lipothymi. Gennem nogle år svimmelhed når han rejser sig og svimmelhed når han sætter sig op i sengen Skadestuebesøg p.gr.a. lipothymi en uge forinden – derfor henvist

15 Historiske oplysninger - Nielsen
Tidligere tablet behandlet diabetes, nu normale blodsukre uden antidiabetika. Tilsigtet vægttab 112 – 82 kg over 5 år. Hypertension igennem 10 år.

16 Medicin - Nielsen Tabl. Enalapril 10 mg

17 Basal faldudredning Anamnese Medicin Alkoholscreening
Bevidsthedstab Svimmelhed Balance Medicin Alkoholscreening Alm. obj. undersøgelse EKG Blodtryk Ortostatisk blodtryksmåling Hb, væsketal, infektionstal, HA1c, B12 udredning, TSH, osteoporoseudredning Urinundersøgelse – albumin/blod/dyrkning

18 82-årig mand - Nielsen Ortostatisk BT Hvile BT: 131/60 P: 85
Stående umiddelbart - svimmel BT: 110/69 P: 100

19 82-årig mand - Nielsen Lav Cobalamin Høj MCV Lav D-vitamin Normal TSH
HA1c normal EKG normalt

20 Specialiseret faldudredning Nielsen
Neurologisk undersøgelse: i.a. Kontrastsyn: OK Nystagmus: 0 Vestibulookulære reflekser: i.a. DIX Hallpike: neg. FES-I: ikke bekymret for at falde GDS: 0 MMSE: 30 Rejse-sætte-sig testen: 12 TUG: OK Bergs Balance: 47/56 Dynamisk gangindex: 22/24

21 Blodtryk - Nielsen Døgn BT 80/40 midt på dagen Ortostatisk BT Hvile
Stående umiddelbart - svimmel BT: 110/69 P: 100 Døgn BT 80/40 midt på dagen

22 Nielsen Sep. Enalapril Tabl. Betolvex 1+0+0+0
Tabl. Unikalk Forte Træning på LC Generelle faldprofylaksetiltag

23 67-årig mand Svimmel ved stillingsændringer gennem 3 år Henvender sig på avisannonce til projekt Har været hos ØNH og neurolog

24 Benign Paroxystisk Positions Vertigo (BPPV)
Øresten dysplaceres til buegang Dix Hallpike Epleys manøvre

25 Epleys manøvre 1) lægge sig på ryggen med hovedet ud over en kant, så det hænger nedad og hagespidsen vender opad. Hovedet skal være drejet 45 grader til højre. I denne stilling vil der som regel komme en kortvarig svimmelhed. 2) når svimmelheden er væk, drejer man det stadig nedhængende hoved 90 grader, så det vender 45 grader mod venstre i et minut. 3) uden at ændre hovedets forhold til kroppen drejer man nu hele kroppen, indtil ansigtet vender ned mod gulvet. Denne stilling holdes i et minut. 4) til sidst sætter man sig op og sidder i 1 minut med hovedet bøjet en anelse forover, før man rejser sig.

26 77-årig kvinde Indlagt akut på neurologisk afdeling på mistanke om apopleksi, da patienten pludselig mistede bevidstheden. Apopleksi afkræftet ved MR, men patienten er fortsat svimmel og usikkert gående. Skal ledsages af en person. Får flere mindre fjernhedstilfælde.

27

28 EKG v. Carotismassage

29 Hyppige årsager til svimmelhed
Synsproblemer Briller m. glidende overgang Medicin Vestibularis neurit Tidligere apopleksi BPPV

30 Hyppige årsager til balanceproblemer
Psykofarmaka, morfika og diuretika Anæmi B12 mangel Demens Parkinson Tidligere apopleksi Hjernetumor Aldersbetingede ændringer i baroreceptorer Reduceret muskelstyrke, artrose, mobilitet Cancer

31 Hyppige årsager til synkope
Hjertearytmier Aortastenose Medicin Vasovagal synkope/alkohol/store måltider Sinus caroticus syndrom

32 Specialiseret faldudredning
Neurologisk undersøgelse inkl. Romberg Kontrastsyn Nystagmus Vestibulookulære reflekser DIX Hallpike FES-I (bekymrethed for at falde) GDS MMSE Rejse-sætte-sig testen TUG Bergs Balance Dynamisk gangindex

33 Specialiseret faldudredning
CT cerebrum/MR skanning Carotismassage Eventrecorder/lifecard Døgnblodtryksmåling Relevante billeddiagnostiske us. Ekko kardiografi

34 Behandlingstilbud Afhænger af årsag Medicinoptimering Epley v. øresten Træning alm. m. muskelstyrketræning Specialiseret træning Pacemaker Mineralocorticoid


Download ppt "Ældre kontra unge Ældre over unge Atypiske sygdomsmanifestationer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google