Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Geriatri – et geriatrisk udredningsprogram

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Geriatri – et geriatrisk udredningsprogram"— Præsentationens transcript:

1 Geriatri – et geriatrisk udredningsprogram

2 Hvad er geriatri? Hvad er et geriatrisk udredningsprogram ?

3 Geriatrisk udredningsprogram
Tage udgangspunkt i patientens problemer Afdække alle patientens sygdomme Husk historiske data Afklare samspillet mellem de forskellige sygdomme Kritisk gennemgang af patientens medicin Vurdere funktionstab Vurdere sociale problemstillinger Behov for profylaktiske tiltag

4 Hr. Nielsen 85 år En stor mave Svært ved at få luft
Mange smerter i venstre albue 4

5 Hr. Nielsen 85 år Indlagt akut Hævet varm og rød venstre albue
Nedsat kraft i venstre arm Stor spændt abdomen Sår på benene Noget forvirret Husker egne data Husker ikke tidl. sygdomme 5

6 Gift - hustru svært depressiv
Hører dårligt Rollator Bor i eget hus Gift - hustru svært depressiv Hr. Nielsen bliver overflyttet fra medicinsk visitationsafsnit til ortopædkirurgisk afdeling, hvor kirurgerne derefter beder geriatrisk afdeling om at samle trådene, få styr på alle hans sygdomme og styre forløbet, så patienten kan behandles færdig i hjemmet og sengen på kirurgisk afdeling frigives til et anden kirurgisk patient. Her Nielsen er en typisk geriatrisk patient, som der findes mange af og i stigende antal. Den Gyldne Skalpel, som i dag er overrakt til geriatrisk afdeling i Århus kommer i virkeligheden disse ældre komplicerede patienter til gode 6

7 Hr. Nielsen 85 år 17 slags medicin 7

8 Hvad fejler patienten? Hvad skal vi gøre ved denne patient?

9 Indhold Udredningsprogram Hr. Nielsen Hvad er geriatri?
Eksamensspørgsmål

10 Hr. Nielsen 85 år En stor mave Svært ved at få luft
Mange smerter i venstre albue 10

11 Hr. Nielsen 85 år Indlagt akut Hævet varm og rød venstre albue
Nedsat kraft i venstre arm Stor spændt abdomen Sår på benene Noget forvirret Husker egne data Husker ikke tidl. sygdomme 11

12 Hr. Nielsen 85 år Indlagt akut Hævet varm og rød venstre albue
Nedsat kraft i venstre arm Stor spændt abdomen Sår på benene Noget forvirret Husker egne data Husker ikke tidl. sygdomme 12

13 Hr. Nielsen 85 år Tidligere apopleksi KOL Hjertefunktion nedsat EF 40
Leverpåvirkning Forkalkninger i bugspytkirtlen Tidligere tablet behandlet diabetes 13

14 Har selv købt ind og lavet mad Hr. Nielsen er glad for livet
Hører dårligt Briller Rollator Gift Eget hus Ingen hjemmehjælp Har selv købt ind og lavet mad Hr. Nielsen er glad for livet Hr. Nielsen bliver overflyttet fra medicinsk visitationsafsnit til ortopædkirurgisk afdeling, hvor kirurgerne derefter beder geriatrisk afdeling om at samle trådene, få styr på alle hans sygdomme og styre forløbet, så patienten kan behandles færdig i hjemmet og sengen på kirurgisk afdeling frigives til et anden kirurgisk patient. Her Nielsen er en typisk geriatrisk patient, som der findes mange af og i stigende antal. Den Gyldne Skalpel, som i dag er overrakt til geriatrisk afdeling i Århus kommer i virkeligheden disse ældre komplicerede patienter til gode 14

15 CRP 266 mg/l (<8) Leucocytter 19 ( ) Hb 6.2 ( ) P-K 3.2 ( ) P-Na 124 ( ) P-creatinin 40 (60-105) P-albumin 22 (34-45) P-glukose 13.6 mmol/l Levertal forhøjede 1 måned før, nu normale

16 TSH 48 ( ) Total T ( ) T4 21 (60-140)

17

18 Tabl. Pantoloc 40 mg Tabl. Multitabs Tabl. Tiamin 300 mg Tabl. B-combin stærke Tabl. Hjertemagnyl 75 mg Tabl. Digoxin 62,5 mikrogr Tabl. Furix 20 mg Tabl. Spiron 25 mg Tabl. Carvedilol Tabl. Ramipril Tabl. Finasterid 5 mg Tabl. Mandolgin 50 mg Tabl. Pinex 500 mg Tabl. Imoclone 7.5 mg /2 Tabl. Citalopram 20 mg Duovent inh. p.n. Tabl. Unikalk Senior

19 Geriatrisk udredningsprogram
Tage udgangspunkt i patientens problemer Afdække alle patientens sygdomme Husk historiske data Afklare samspillet mellem de forskellige sygdomme Kritisk gennemgang af patientens medicin Vurdere funktionstab Vurdere sociale problemstillinger Behov for profylaktiske tiltag

20 Har selv købt ind og lavet mad Hr. Nielsen er glad for livet
Hører dårligt Briller Rollator Gift Eget hus Ingen hjemmehjælp Har selv købt ind og lavet mad Hr. Nielsen er glad for livet Hr. Nielsen bliver overflyttet fra medicinsk visitationsafsnit til ortopædkirurgisk afdeling, hvor kirurgerne derefter beder geriatrisk afdeling om at samle trådene, få styr på alle hans sygdomme og styre forløbet, så patienten kan behandles færdig i hjemmet og sengen på kirurgisk afdeling frigives til et anden kirurgisk patient. Her Nielsen er en typisk geriatrisk patient, som der findes mange af og i stigende antal. Den Gyldne Skalpel, som i dag er overrakt til geriatrisk afdeling i Århus kommer i virkeligheden disse ældre komplicerede patienter til gode 20

21 Indhold Udredningsprogram Hr. Nielsen Hvad er geriatri?
Eksamensspørgsmål

22 Intern medicin: Geriatri
Et af de 9 internmedicinske specialer

23 Definition på en geriatrisk patient? Sundhedsstyrelsen
Akut medicinsk sygdom Flere kroniske sygdomme Funktionstab Evt. sociale problemer Typisk patient over 70 år

24 Geriaterens opgaver Specifik viden om gamle mennesker/patienter
Geriatrisk udredningsprogram Iværksætte relevant behandling(er) Evt. hjælp fra andre specialer Vurdere mulig interferens og bivirkning Vurdere og behandle funktionstab Vurdere sociale problemer Profylakse mod gentagelse Tværfagligt og tværsektorielt

25 Geriaterens øvrige opgaver
Vurdere og behandle funktionstab Vurdere sociale konsekvenser og iværksætte tiltag Generelle profylaktiske tiltag Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

26 Olympiadesyndromet Instabilitet Immobilitet Inkontinens Intellektuel
reduktion Iatrogenese

27 Geriatri i Danmark 2010

28 GERIATRI i ÅRHUS GO-team Apo-team MVA-team Vagt beredskab Dagafsnit
Akut medicin G2 Apopleksi Traume Apo-team MVA-team Geriatrisk Team Distriktsgeriatri Følge-hjem Vagt beredskab Dagafsnit akut Faldklinik

29 Indhold Hvad er geriatri? Fremtiden Eksamensspørgsmål
Udredningsprogram Hr. Nielsen

30 Demografisk udvikling Region Midt 2010-40

31 Demografisk udvikling Region Midt 2010-20

32 77-årig mand Indlagt akut –rodende og konfus Blodglukose 1.7
Meget svingende blodglukose 4. indlæggelse på 2 måneder

33 Visiterer

34

35 Yderligere information
Prakt. læge Hj.pl. Familie

36 Geriatrisk vurdering, udredning og behandling

37 Orientering og endelige aftaler
Patienten Familien Prakt. Læge Hj.pl.

38 Udskrivningsbrev med hjem

39 Patienten følges hjem

40 90- årig mand på medicinsk visitationsafsnit
Indlagt p.gr.a. manglende væske- og fødeindtag Ældrebolig Ser og hører dårligt Manglende blæretømning Tiltagende forvirret første døgn af indlæggelsen – fast vagt Tp. steget 38.7 Antibiotika er startet for urinvejsbetændelse Mange andre kroniske problemer

41 90-årig mand Antibiotika beh. x 1 dgl. i.v. i 3 dage
Fast vagt første døgn kl kommunal-amtsligt vagtberedskab Fast vagt kl fra geriatrisk afd. Saltvandsdrop s.c. det første døgn Vanlig hjemmepleje Gennemgang af patientens øvrige problemer og medicin Kontakt til egen læge: videre plan

42 Indhold Udredningsprogram Hr. Nielsen Hvad er geriatri? Fremtiden
Eksamensspørgsmål

43 Eksamensspørgsmål - eksempel
Beskriv et program for udredning af en ældre patient med faldtendens Beskriv kontraindikationer for AK behandling hos gamle Beskriv de hyppigste årsager til hyponatriæmi hos ældre Beskriv nogle atypiske sygdomsmanifestationer hos gamle Case

44 Case - eksempel 82-årig mand – indlagt med stort cerebralt infarkt – udvikler efter få dage pludseligt hæmoglobinfald. Beskriv mulige årsager.

45 Case -eksempel 85-årig kvinde indlægges pga tiltagende forvirring gennem den sidste måned. Ved indlæggelsen måles P-Natrium på 120 mmol/l (reference interval: mmol/l). Beskriv mulige årsager.

46 Eksamensspørgsmål forår 2009
En 85-årig kvinde er fundet gående rundt i sin have midt om natten. Beskriv et geriatrisk udredningsprogram

47 Eksamensspørgsmål 2009/10 Beskriv de hyppigste årsager til SIADH (syndrome of inappropiate secretion of antidiuretic hormone) hos personer over 75 år.

48 Eksamensspørgsmål 2010 En 87-årig kvinde blev fundet liggende på køkkengulvet af hjemmehjælperen. Hun er ikke kendt dement, men husker intet om hændelsen. På skadestuen konstateres højresidig hoftenær fraktur. Beskriv de mest sandsynlige medicinske årsager til faldet.

49 Formål med undervisning
Viden om hvad geriatri er hvordan syge ældre adskiller sig fra syge yngre det komplekse samspil af sygdomme hos ældre hvordan en syg ældre patient behandles som eet menneske Lyst til en spændende intellektuel udfordring arbejde med ældre

50 Plan for forelæsningerne
Geriatri og geriatrisk metode Ældre over unge Atypiske akutte sygdomsmanifestationer Komplekse sygdomsbilleder Medicineringsproblemer Faldudredning Hyponatriæmi

51 Geriatrisk udredningsprogram
Tage udgangspunkt i patientens problemer Afdække alle patientens sygdomme Husk historiske data Afklare samspillet mellem de forskellige sygdomme Kritisk gennemgang af patientens medicin Vurdere funktionstab Vurdere sociale problemstillinger Behov for profylaktiske tiltag

52 Næste time Hvilke sygdomme manifesterer sig ofte atypisk hos ældre?
Hvordan?


Download ppt "Geriatri – et geriatrisk udredningsprogram"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google