Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse - et kvalitetsløft til velfærdsområder Ved Per B. Christensen, formand for Børne-

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse - et kvalitetsløft til velfærdsområder Ved Per B. Christensen, formand for Børne-"— Præsentationens transcript:

1 Social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse - et kvalitetsløft til velfærdsområder Ved Per B. Christensen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen og børne- og kulturdirektør i Næstved Kommune PASS’ konference den 3. december 2008

2 Fremtidens kommunale arbejdsmarked •Krydspres mellem borgerkrav, politiske krav og ressourcer •Rekrutteringsúdfordringer •Fokus på kvalitet •Stigende kompleksitet i opgaveløsningen •Flerfaglighed •Tværfaglighed, der tager afsæt i faglighed

3 Hvad medvirker uddannelserne til •Sikre kvaliteten i velfærdsydelserne overfor ældre, handicappede og børn •Sikre at ufaglærte eller tillærte bliver faglærte •Sikre fornyelse i kommunerne med opdateret viden fra uddannelserne •Medvirke til at leve op til 95% - målsætningen - uddannelse til alle •Sikre at vi på sigt har få ufaglærte på området

4 Uddannelserne skal •Udvikle nye læringsformer •Være opdaterede med den seneste indenfor det pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige område. •Sikre sammenhæng mellem teori og praksis •Sikre muligheder for unge •Sikre muligheder for voksenlærlingeforløb mede merit •Udvikles sammen med aftagerne

5 Kvalitets- udvikling Kompetence- udvikling Organisations- udvikling

6 Jobudvikling Intern læring Efteruddann else Uddannelsessamtale Kompetencekrav Uddannelsesplan

7 Praksis UddannelserForskning Videncenter- funktionen

8 Specielt om den pædagogiske assistentuddannelse •Fokus på kvalitet og professionalisering af det pædagogiske arbejde •Mange veje til faglighed – PAU er en trædesten •Behov for merit mellem arbejdslivskompetence ( realkompetence) og uddannelse •Sammenhængende praktikperioder og arbejdsværdi •Udvidede arbejdsfelter i ny lov

9 PAU fortsat •Merit mellem PAU og pædagoguddannelsen •Behov for en sammenhængende praktik også for folk med arbejdserfaring på området •Behov for samarbejde og en vejledning •Lønforhold •Kommunalt ejerskab – indfasningsudfordringer –trepartsaftalen. •Samspil med uddannelsesinstitutionerne Institutionsstruktur – nærhed og kvalitet


Download ppt "Social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse - et kvalitetsløft til velfærdsområder Ved Per B. Christensen, formand for Børne-"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google