Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Kompetencerådets udfordringer 2009 Kompetencerådsmøde den 27. februar 2009 v./ Merete Giehm-Reese.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Kompetencerådets udfordringer 2009 Kompetencerådsmøde den 27. februar 2009 v./ Merete Giehm-Reese."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Kompetencerådets udfordringer 2009 Kompetencerådsmøde den 27. februar 2009 v./ Merete Giehm-Reese

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk 1. Mangel på arbejdskraft

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Konjunkturer:  Demografisk udvikling  Ledighed FORTSAT rekordlav 1,7 % MANGEL de næste mange år Selv endda hvis ledigheden 3-dobles. !!! Fortsat brug for udenlandsk arbejdskraft

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Udsigt til stagnation i vækst – men vi har et godt udgangspunkt Udfordringer  Væksten forventes at aftage  Flere virksomheder forventes at afskedige medarbejdere  Boligmarkedet er vigende, og nybyggeriet er i tilbagegang  Faldet i aktiekurserne og boligpriserne forventes sammen med en øget usikkerhed om den økonomiske situation at føre til større tilbageholdenhed i forbrug og investeringer  Ledigheden forventes at stige Men : Godt udgangspunkt  På toppen af en højkonjunktur  Højt aktivitetsniveau  Rekordhøj beskæftigelse  Rekordlav ledighed

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Mangel på arbejdskraft – hva’ så Øge arbejdsstyrken  Få unge i job og uddannelse  Fastholde ældre  Inkludere grupper der i dag er uden for arbejdsstyrken, f.eks. førtidspensionister  Færre langvarigt syge Svaret er bl.a. – en styrket uddannelsesindsats

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk 2. Stigende ledighed

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Stigende ledighed  Hver fjerde virksomhed har fået færre ansatte i de seneste tre måneder  Nedgang inden for bygge- anlæg, industrien, handel og transport  Nedgangen bevæger sig fra vest mod øst - Fra industri til andre brancher - Fra ufaglærte til faglærte og andre

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Stigende ledighed - virksomhedernes forventninger til beskæftigelsen de næste 6 måneder 20 % forventer nedgang  Samlet nedgang 1-2 %  Store virksomheder  Eksportandel op til 50%  Størst nedgang i industrien – 3%  Handel og transport – 0,6 % 17 % forventer stigning  Mellemstore virksomheder  Bygge- anlæg 1-2 %  Erhvervsservice 0,1% 61 % ingen ændring

10 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk Stigende ledighed hva’ så?  a. Uddanne de ledige/ledighedstruede til de kvalifikationer, der fortsat er mangel på: - uddannelse i stedet for/sammen med arbejdsfordeling - task force ved større fyringsrunder mhp. igangsættelse af uddannelsesaktiviteter - tæt samarbejde med jobcentrene også ifht aktivering af ledige

11 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk Stigende ledighed hva’ så?  b. Holde arbejdskraftreserven kvalifikationsmæssigt opdateret, så den er klar til næste opsving - udnytte chancen for at kvalificere arbejdsstyrken yderligere

12 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk Stigende ledighed hva’ så?  c. Uddanne de svageste, der er kommet ind på arbejdsmarkedet i højkonjunkturen : - rotationsforløb - arbejdspladslæring/sidemandsoplæring/ ”mesterlære” - uddannelsesmentorer

13 13 ▪ www.regionmidtjylland.dk 3. Arbejdsstyrkens kvalifikationsmæssige sammensætning:

14 14 ▪ www.regionmidtjylland.dk 3. Arbejdsstyrkens kvalifikationsmæssige sammensætning:  Fremtidigt behov for færre ufaglærte og flere uddannede på alle niveauer  Problemet løser ikke sig selv, da for få unge får uddannelse

15 15 ▪ www.regionmidtjylland.dk 3. Arbejdsstyrkens kvalifikationsmæssige sammensætning: Udbuddet af uddannet arbejdskraft falder p.g.a. demografien •Flere unge og flere ældre betyder flere kortuddannede •Stigende krav til uddannelse af unge og opkvalificering af eksisterende arbejdsstyrke

16 16 ▪ www.regionmidtjylland.dk 3. Arbejdsstyrkens kvalifikationsmæssige sammensætning: Hvad kan Kompetencerådet gøre ?  Analyser, eks. De unges vandring i uddannelsessystemet  Realkompetencevurdering  Livslang læring: motivation og muligheder  Arbejdspladslæring  Kompetenceudviklingsfondene  Udvikling af KompetenceMidt  VEU centre

17 17 ▪ www.regionmidtjylland.dk 3. Arbejdsstyrkens kvalifikationsmæssige sammensætning: Hvad kan Kompetencerådet gøre ?  Er uddannelsesinstitutionerne gearet til denne indsats? - dygtige kompetencekonsulenter - ledelsesmæssig opbakning - analysekapacitet - strukturelt - mod og evne til at udnytte AMU lovgivningens rammer  Hvordan kan kompetencerådet understøtte uddannelsesinstitutionerne? - KompetenceMidt - ????????????


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Kompetencerådets udfordringer 2009 Kompetencerådsmøde den 27. februar 2009 v./ Merete Giehm-Reese."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google