Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forskellige personligheds- organisationers udtryk i kroppen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forskellige personligheds- organisationers udtryk i kroppen"— Præsentationens transcript:

1 Forskellige personligheds- organisationers udtryk i kroppen
Thomas Lind Hansen 2005

2 Forskningsspørgsmålet
Opstod af nysgerrighed efter at afprøve oplevede kropslige mønstres holdbarhed Afsluttende opgave i NPMF (pilotprojekt) om ”psykologiske forsvarsmekanismers udtryk i kroppen” Ønske om at eksplicitere mine erfaringer

3 Problemformuleringen
Kan et menneskes kropslige forhold tilskrives en psykologisk betydning? Hvordan vil forskellige personlighedsorganisationer i givet fald udtrykke sig i kroppen? a. Hvilke kropslige forskelle og lighedspunkter er der hos forskellige mennesker med samme personlighedsorganisation? b. Hvilke forskelle og lighedspunkter er der hos mennesker med forskellige personlighedsorganisationer?

4 Metodeovervejelser Spørgsmål 2 er afhængigt af relevansen af spørgsmål 1 Litteraturstudie (sp. 1) + empirisk studie (sp. 2) Gøre mig min forforståelse klart, derefter lægge den til side og undersøge åbent Kvalitativ undersøgelse (mange forhold hos få deltagere) Et lille bitte udsnit af verden

5 Indhold (litteraturstudiet)
Antikkens krops- og menneskesyn (Platon) Det dualistiske krops- og menneskesyn (Descartes) Ideen om det ubevidste og dets tilknytning til kroppen (Freud) ”Psykiske og somatiske processer er identiske” (Reich) Samspillet mellem muskulatur, åndedræt og angst (Braatøy) ”Den fænomenologiske krop” (Merleau-Ponty) ”Den fraværende krop” (Leder) Hjerneforskningens viden om følelser (Brodal)

6 Resultat (litteraturstudiet)
Konklusion: At dømme udfra litteraturstudiet af kropsbegrebet er der i dag et samsyn på begrebet videnskaberne imellem, der berettiger, at projektet bygger videre på den antagelse, at et menneskes kropslige forhold kan tilskrives en psykologisk betydning hurraaaa!!!

7 Indhold (det empiriske studie)
Teori ROK (Bunkan) Personlighedsorganisation (Kernberg) Ressourceorienteret kropsundersøgelse af 18 mennesker: 6 med skizofreni 6 med personlighedsforstyrrelse 6 der ikke fejler noget Analyse og diskussion Konklusion

8 Resultat (det empiriske studie)
Ny viden om måder at forstå kropslige forhold på hos 18 mennesker, der antages at repræsentere tre forskellige måder at organisere personligheden på Der viser sig tre forskellige sæt af mønstre som bliver diskuteret med og tillagt forståelse ud fra de inddragede teorier

9 Ressourceorienteret kropsundersøgelse - den psykotiske personlighedsorganisation (som eksempel skizofreni) Kropsholdning: låst, afvigelser i alle checkpunkter, knæene bøjede eller overstrakte, vægten på hælene Respiration: ingen bevægelse i thorax, generelt lille bevægeudslag, få og små resp.svar, styret i begge faser, upåvirkelig af ydre faktorer Bevægelser: meget reducerede bevægebaner, holder imod i alle bevægelser Muskulatur: domineret af høj og meget høj hvilespænding (orange-gul), få steder med middel- og underspænding (rød-grøn)

10 Ressourceorienteret kropsundersøgelse – borderline personlighedsorganisation (som eksempel emotionel ustabil personlighedsstruktur) Kropsholdning: enkelte eller flere afvigelser, knæene bøjede eller overstrakte, vægten fremme eller tilbage Respiration: kombination af synlig bevægelse og stilstand, fuldt eller intet resp.svar Bevægelser: helt eller ingen passiv bevægelighed, aktivitet ved stående- og passivitet ved liggende bevægelser Muskulatur: meget blandede spændingsgrader i individuelle kombinationer, grøn-rød-orange-gul repræsenteret hos den enkelte

11 Ressourceorienteret kropsundersøgelse – den neurotiske personlighedsorganisation (Mennesker der ikke fejler noget) Kropsholdning: enkelte eller flere afvigelser, vægten midtstillet Respiration: synlig bevægelse i hele truncus, respirationssvar ved alle bevægelser Bevægelser: næsten intakt evne til at lade sig bevæge passivt, intakte bevægebaner Muskulatur: overvejende spændstig og trykeftergivelig (rød), enkelte områder med høj spænding (orange)

12 Mine erfaringer undervejs
Med videnskabsetisk komité Med fordeling af den bevilligede tid Med at rekruttere deltagere Med skriveprocessen Med at beskrive og begrunde alt Med metatekst Med vejledning Med betydningen af at brænde for projektet


Download ppt "Forskellige personligheds- organisationers udtryk i kroppen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google