Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mangfoldighed i Arriva Danmark

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mangfoldighed i Arriva Danmark"— Præsentationens transcript:

1 Mangfoldighed i Arriva Danmark
Fra måling til handling Innovækst November 2012

2 Mangfoldighed er en af strategierne til at opnå vores nye vision.
strategier og initiativer strategiske målsætninger ARLean operationel excellence Kvalitetsstyring Effektivitet Udarbejdelse af særskilte strategier i de enkelte divisioner, regioner, afdelinger og anlæg, der understøtter de strategiske målsætninger. Etablering af tværorganisatoriske projekter, der skal levere og implementere de strategiske målsætninger. Udarbejdelse af personlige bonus- og udviklingsmål og kollektive bonusordninger, der understøtter de strategiske målsætninger. Medarbejderudvikling de bedste medarbejdere Medarbejderbranding Workforceplanning vision Effektive administrative processer de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik Værdiskabelse resultater Sammenhæng og gennemsigtighed Kunder Forretningsforståelse kundefokus Arriva har lavet helt ny vision: At skabe de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik Mangfoldighed er en af strategierne til at opnå vores nye vision. Udvikling for Arriva: Fra Transport (a til b) til Service (oplevelser) Rammebetingelser Mangfoldighed bæredygtighed og socialt ansvar Miljø Sundhed

3 Strategier / Initiativer
sætter vi standarden for bæredygtighed og socialt ansvar inden for kollektiv trafik Strategier / Initiativer Mangfoldighed Miljø Sundhed Fremme mangfoldighed på alle niveauer i Arriva. Anvende mangfoldighed i udviklingen af Arriva og Arrivas virksomhedskultur. Repræsentere det samfund og den hverdag vores kunder har, så de kan spejle sig i Arriva. Aktivt bidrage til initiativer, der positivt bidrager til mangfoldighed og lige muligheder i Danmark. Gøre miljø til en integreret del af kollektiv trafik – i vores tilbudte løsninger såvel som vores dagligdag. Italesætte kollektiv trafik som fremtidens transportform. Fremskynde udrulningen af yderligere grønne initiativer, som grønne anlæg og energispare- program. Være på forkant med udviklingen i alternative energikilder. Stærkt fokusere på sikkerhed på alle niveauer i Arriva. Involvere medarbejderne i arbejdet med sundhed og sikkerhed. Aktivt arbejde med sundhed i Arriva, og få sundhed til at være en integreret del af vores kultur. Sikre vores succes med medarbejdertrivsel og sundhed som konkurrenceparameter. 4 strategier/initiativer inden for mangfoldighed Stadig i gang med at beslutte hvilke initiativer vi skal sætte i gang. Nogle har vi dog allerede besluttet.

4 Mangfoldigheds Rating System
Praktisk mangfoldighedsledelse Kommunikation internt/eksternt Arriva ratet ”GOLD” på disse to områder. GOLD: Mangfoldighed spiller en aktiv rolle i den daglige ledelse og fungerer på forskellige niveauer i virksomheden som en naturlig del af virksomhedens virke. De har sat mål for at skabe vækst gennem mangfoldighed og har eksterne og interne partnere som aktive deltagere i denne proces. Potentiale til at blive ratet ”Diamond”: Fokus på Mf ledelse og kommunikation - Bidrager til Arrivas strategi Sætter derudover løbende andre initiativer i gang også. Anbefaling – bl.a.: - Kursus i mangfoldighedsledelse (vigtigt at lederne er med) - Beskrive vores mangfoldighedsindsats på hjemmesiden + Fra CSR til forretning internt (vigtigt at alle kender vores mf strategi – hvorfor vi gør det, hvilken værdi mf har i Arriva)

5 Mangfoldighedsledelse i Arriva Akademi
Opstart foråret 2013 Modul på 6 timer Mellemledere med personaleansvar på HQ, regionschefer og driftschefer Samarbejde med Foreningen Nydansker om skræddersyet modul Lederne skal klædes på til mangfoldighedsledelse initiativ: Mangfoldighedsledelse i Arriva akademi til foråret (3 hold med ca på hver) Vigtigt at vi får lederne med – at de forstår vigtigheden af mangfoldighedsledelse (derefter kan vi arbejde videre med strategien) Før undervisningen: Sende brev til deltagerne forud for mødet – underskrevet fra direktør (vigtigheden af mangfoldighed og deres indsats) Sende taske til deltagerne forud for mødet – med brev, gave, skema til udfyldelse, case, hvordan mf bidrager til Arrivas vision Selve undervisningen Forskellige ledere – hvad skal målsætningen være for dem hver især? Skabe ejerskab for mangfoldighed i deres team, gøre det nærvært med cases fra hverdagen, redskaber til hvordan de konkret kan arbejde med mangfoldighed. Kortlægning af kompetencer i sit team – hvad mangler vi?

6 Mangfoldighed i hverdagen
Stoppestedsværter – mangfoldige teams DISK profiler Bruge eksisterende forskellige kompetencer Projekt Flekspilot Gode erfaringer fra kampagner/projekter: Stoppestedsværter: - Team bevidst sammensat - Bruger mf i fht. medarbejdere og kunder Forskellige roller og opgaver i teamet Større respekt for hinanden + bedre samarbejde DISK profiler: Fokus på adfærd Forskelligheder, personlighed, styrker, kompetencer Eksisterende kompetencer ( i kampagner/projekter) -God til at filme -Oversætte til flere sprog Lave mad til møder, arrangementer, kampagner Flekspilot – pilotprojekt forud for den nye fleksjobreform - 5 personer i fleksjob – nye kompetencer ind - Aftale med revacentre, jobcenter m. fl. Seniorpolitik: ordning Udfordringer: Svært at bevise på bundlinjen Vi er alle forskellige/Vi er alle ens Modstand mod forandring

7 Intern kommunikation Intern kommunikation:
Højtidskalenderen (+ app – ekstern kommunikation) Bogen Med bus fra Bagdad” af Henrik Saxgren Workshop om mangfoldighed (sundhedsprojekt) Artikler i Arriva Update (MIA pris, højtidskalenderen, Ramadan- folder, 89 nationaliteter mm)

8 Arrivas værdier Bruger værdi-terningen til at diskutere værdierne – herunder det ”mangfoldige fællesskab” Kurser, workshops mm

9 Ekstern kommunikation
Busser, tog og havnebusser – dette er på vej! Bedre sent end aldrig. CSR eventen Who Cares Wins i april næste år – Elbus + informere om vores CSR arbejde under busturen (postkort, magasin, skærme el lign)

10 MIA prisen 2012 Bruger filmen i oplæg – eksternt
Viser den også internt i forbindelse med workshops og oplæg Video på YouTube

11


Download ppt "Mangfoldighed i Arriva Danmark"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google