Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kommunikationsstrategi - et strategisk ledelsesværktøj

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kommunikationsstrategi - et strategisk ledelsesværktøj"— Præsentationens transcript:

1 Kommunikationsstrategi - et strategisk ledelsesværktøj
Hvem er UU? Udarbejdelsen af kommunikationsstrategien Udbytte Refleksioner i forhold til synergi med andre ledelsesfelter VEJLEDNING VIRKER

2 Hvem er UU? Afdeling under skoleafdelingen Oprettet ved ny lov i 2004
Vejlede unge om valg af uddannelse – særligt unge der ikke kan træffe et valg Betjeningskontrakt med Ikast-Brande Kommune 24 medarbejdere (vejledere, konsulenter, ledelse, planlægger, piccoline + 2 mentorelever/praktikanter fra AU- HIH Driftsbudget på ca. 11 mio. VEJLEDNING VIRKER

3 Kommunikationsstrategi – hvorfor?
UU er sat i verden for at styrke unges valgkompetence i forhold til uddannelse - formidling Særlig fokus på unge med særligt behov for vejledning - formidling Behov for en klar / skarp profil – mange har forventninger til hvad UU skal lave Behov internt og ekstern at give større meningen for borgerne, end hvis UU ikke havde været her Attraktiv arbejdsplads - rekruttering Den bærende ide har vi kaldt ”Ståsted og mening” fordi vi havde problemer med at finde vore egne ben Ståsted: og mening Vejlederne skal have et klart billede af hvorfor de er her og hvad deres opgaver er Vi vil gerne kendes og genkendes som professionelle - visionen – det betyder jo at vi skal vide hvilke kerne opgaver vi skal løse og hvordan - vi skal handle – kende vor besøgstid, give borgeren et klart billede af hvad de kan forvente af UU - vi oplever meget at være en ombejlet partner fordi vi er blevet opfattet som ”ungevejledere” som nogen der tog over når alt andet var mislykkes – det er vi ikke! - medarbejderne skal vælge at arbejde i UU frem for andre steder - vore partnere skal opleve at det giver mening at samarbejde med UU, fordi vi faktisk har en unik mulighed for at gå på tværs

4 Særligt fokus på unge med særlige behov for vejledning
Alle har krav på vejledning, men nogle har mere krav end andre! Nogle unge skal på baggrund af en standardvejledning klare sig selv! UU udfordres af stærke forældre UU udfordres af kulturen i samfundet med forventning om ubegrænset offentlig service Ressourcestærke forældre og unge ville kunne vælge en uddannelse og erhverv uden offentlig indblanding. Uddannelsesverden er meget kompleks og ser anderledes ud end da far var ung. Det forpligter UU til at klæde forældre på og give dem handlemuligheder. Vi ved også at det er faktorer som Boglige evner Forældres uddannnelsesmæssige baggrund Familiestatus (enlig, par) afstand til uddannelsesinstitutioner Drenge af anden etnisk herkomst Der er afgørende for om unge gennemfører uddannelse Men stærke forældre er gode til at kræve offentlige service og er vedholdende og nogle gange uforstående overfor at de selv har en opgave. Mor presser på , far skærer igennem. Men forældre er ikke de bedste vejledere for børnene fordi det kommer som en overraskelse at deres børn bliver store. Derfor vælger man ”næste trin” og ikke ser så meget på hvad en ung f.eks. Kan bruge en almen gymnasial uddannelse til! UU har en udfordring i internt at sætte fokus på at det at vælge en ungdomsuddannelse ikke er nok - den skal føre til et erhverv man kan leve af, blive stolt af , bygge videre på og er glad for. Mine medarbejder skal opleve at det er god service at henvise forældre til ”gør det selv” med den hjælp der kan gives!

5 Processen - forud Værdikæde Strategitræ Ydelseskatalog
Serviceskabeloner Værktøjskasse til standardvejledningen Strategiplan Kvalitetsproces (EFQM)

6 Hvordan gjorde vi? Kommunikationsafdelingen – pilotprojekt
Oplæg fra Region Nord Metode Desk research – tidligere evalueringer Telefon interview med udvalgte interessenter Fokusgruppeinterviews – tidligere projekt Ressourceforbrug: ca. 3 dage

7 Hvordan gjorde vi? Nedsatte en arbejdsgruppe – FU + ledelse
Oplæg til konklusioner UU har…. UU mangler….. UU skal…… Pay-offs : Vejledning virker Netværksbygger og mønsterbryder Pay-offs: Vi havde brug for mantraer som kunne udtrykke det vi står for. Alle der har et job vil gerne have en mening med det. Derfor var vi jo ikke i tvivl om at vejledning virker, men hvordan skal vi fortælle vor historie når dem der lytter kan se en kurve med unge der gennemfører uddannelse falde! UU har et stort behov for at synliggøre hvad vi egentlig laver, hvordan vi gør og fortælle de gode historier om hvad der lykkes. 25,6 % i Herning får ikke en uddannelse men 74,4 %gør faktisk! Og hvilken rolle har vejledning spillet idet! Pay offs bruges: Vejledning virker – forældre, unge, samarbejdspartnere, Jobcenter, skoler m.m. Netværksbygger og mønsterbryder – politikere, organisationer, regionen, ministerier, gennem projekter, betræde nye stier m.m..

8 Budskaber – vejledning virker
De der kan selv- skal selv, men vi vil gerne hjælpe med ”hvordan” En uddannelse du bliver stolt af En uddannelse du bliver glad for En uddannelse du kan leve af En uddannelse du kan bygge videre på VEJLEDNING VIRKER

9 Budskaber – Netværksbygger og mønsterbryder
Vi blander os når vi har noget at byde på Upside down Vi går på tværs Dialog og skrivearbejde: en proces på ca. 3 måneder med 3 møder af 2 timer og 3 dages skrivning og dialog. Netværksbygger og mønsterbryder Vi blander os – når vi har noget at byde på Lige nu kan vi offentliggøre tal på hvordan de unges uddannelsesmæssige adfærd er i Herning – det er der ikke et samlet billede af. Vi har arbejdet i 5 år med datagrundlag Upside down: opgør med ”vi plejer” , ”det kan man ikke” man skal vende tingene lidt på hovedet for at se nye muligheder. Eksempel: UU er projektledere på et pilotprojekt om entreprenørskab som strategi for læring med udgangspunkt i folkeskolen – hvorfor nu det? – motivationen for uddannelse starter og stoppes i folkeskolen virkelighedsnær undervisning gør børn modige og handlekraftige. Vi går å tværs – bryder lidt med ”den gode tone”, eller sådan gør vi her! UU er projektleder på et modelkommuneprojekt som har synliggjort behovet for at systemerne indretter sig efter de unge og ikke omvendt VEJLEDNING VIRKER

10 Budskaber og medieplan
Fase 1: Intern proces – side 11 Forberedelse af kommunikationsbudskaber Intern kick-off Ambassadørkorps i UU Fase 2: ekstern proces Digitale nyhedsbreve Artikelserie VEJLEDNING VIRKER

11 Budskaber og medieplan
Fase 3: Markering af vejledningen som krumtap i samfundsudviklingen Artikler Nyhedsbreve om faktuelle oplysninger om uddannelsesstatus Katalog med vejledningspolitiske emner VEJLEDNING VIRKER

12 Mediestrategi Udvælg hvilke medier vi vil kommunikere i
Egen hjemmeside Herning Folkeblad og Ikast Avis Nyhedsbrev til forældre Vejlederforum Katalog – mere frie medier VEJLEDNING VIRKER

13 Hvad giver det os? - udbytte
Klarhed, struktur, ro, sikkerhed Bidrager til at opfylde vor vision Understøtter Herning Kommunes værdisæt Fælles billeder på ydelser – ressourcegrundlag Fleksibilitet ved lovændringer – vished for, at vi ”er med og gør det godt” VEJLEDNING VIRKER

14 Synergi med andre ledelsesfelter
Styrende koalition i forandringsledelse Stillingsindflydelse Ekspertise Troværdighed Lederskab For mig som leder har jeg haft brug for at kunne navigere i et landskab der er under konstant forandring, og samtidig bevare roen i min organisation og undgå ”offerrollen” for mig selv og medarbejderne. Jeg har gjort nogle medarbejder til nøglespillere i f.eks. Udviklingen af nye metoder til vejledningen af unge med særlige behov for vejledning. UU har indledt et samarbejde med Skotland omkring implementering af modeller de bruger og som vi kan få stor gavn af . Optimeret datagrundlaget således at vi træffer beslutninger på fakts og ikke på tro og ”synsninger” Det er blevet legalt at tale om preformence blandt humanister og fælles drøfte hvad nogle gør godt således at andre kan lære af det Troværdighed – mig som leder, men også andre medarbejder der udtaler sig om det område de er nøglespillere på Lederskab – vi henter folk udefra der kan det vi ikke kan. UU er godkendt som mentorvirksomhed for AU HIH – metodeværktøj som unge studerende, har lavet kombistilling med Beskæftigelsesafdelingen, har udnævnt en souschef, har etableret en kvalitetsgruppe der styrer vort kvalitetsproces og søger om kvalitetspris VEJLEDNING VIRKER

15 Synergi…. Kompetenceudvikling – fra basis til ekspert
Metodeudvikling af vore ydelser VEJLEDNING VIRKER

16 Gode råd – inden I går i gang
Søg råd og sparring Afsæt 1 år til processen Vedholdenhed Beslutning om ambitionsniveau Hvad kan vi magte i dagligdagen Hvad må det koste os? Nedsæt en arbejdsgruppe, men inddrag alle Kommunikation er vigtigere end alt andet! VEJLEDNING VIRKER

17 Tak for ordet VEJLEDNING VIRKER


Download ppt "Kommunikationsstrategi - et strategisk ledelsesværktøj"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google