Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Inklusion en samlet ”pakke”! Det teoretiske.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Inklusion en samlet ”pakke”! Det teoretiske."— Præsentationens transcript:

1 Inklusion en samlet ”pakke”! Det teoretiske

2 Inkluderende skole/institution
Teori 10 anbefalinger Læringsarbejde Motivation Brændende platform Kommunikation Modstand Vidensledelse Videndeling kultur Inklusionsledelse Forandringsledelse Teamsamarbejde, Holddannelse .. Kompetencecenter,LP, CL, Praksis Forventninger Manifestet

3 Forbedret arbejdsmiljø Bedre kvalitet i arbejdet
Forventninger: Bedre trivsel Højere faglighed Forbedret arbejdsmiljø Bedre kvalitet i arbejdet Bedre ressourceudnyttelse (selvhjælp – minus magtesløshed)

4 Inklusion – hvorfor? Vi er motiverede af det menneskelige aspekt i inklusionsproblematikken! Samfundets krav: Økonomi 95% (drop outs) Inklusion – hvordan?

5 Forandringsledelse / inklusionsledelse
Generelt opgør med troen på formelle strukturer som effektive styringsmidler – ansvarstagende medarbejder / selvledelse Rationelt Humanistisk Rationel tænkning Systemorienteret tænkning Lineær Cirkulær Første ordens ledelse Anden ordens ledelse Extriniske motivationsfaktorer Intriniske motivationsfaktorer

6 Ledelsens betydning for arbejdet hen imod en mere inkluderende skole/institution:
Fokus: ”Hvordan kan lederen ved bestemte valg af ledelsesstrategi og ledelsesværktøjer bidrage til at øge graden af inklusion i skolen/institutionen”? Systemisk ledelse! Transformationel ledelse!

7 Normativ tilgang til kultur – manipulerbar variabel
Ledelse af kulturel læring – Hvordan? Normativ tilgang til kultur – manipulerbar variabel Etnografisk tilgang til kultur – en organisation er en kultur

8 Inkluderende skole Teori
10 anbefalinger Læringsarbejde Motivation Brændende platform Kommunikation Modstand Vidensledelse Videndeling kultur Inklusionsledelse Forandringsledelse Teamsamarbejde, Holddannelse .. Kompetencecenter,LP, CL, Praksis Forventninger Manifestet

9 Modstand: Enhver forandring medfører modstand
Det er menneskeligt at reagere på forandring Modstand udspringer af frygt for .. At fejle eller ikke leve op til forventningerne Konflikter Isolation, at være overflødig Tab Skyld Modstand indikerer behov Modstand forsvinder I takt med at disse behov anerkendes og imødekommes

10 Forstå modstand: Frygt for det ukendte = behov for kontrol
Frygt for at fejle = behov for succes Frygt for konflikt = behov for harmoni Frygt for isolation = behov for at være en del af Frygt for tab = behov for noget værdifuldt Frygt for ansvar = et ønske om at give de rette svar

11 Forandringens kræfter:
Formidle en attraktiv vision “Ønskværdig fremtidig tilstand”. NU Strategi: Overlevelsesangst>læringsangts Den brændende platform Øg overlevelsesangst – sænk læringsangst

12 Inkluderende skole Teori
10 anbefalinger Læringsarbejde Motivation Brændende platform Kommunikation Modstand Vidensledelse Videndeling kultur Inklusionsledelse Forandringsledelse Teamsamarbejde, Holddannelse .. Kompetencecenter,LP, CL, Praksis Forventninger Manifestet

13 Strategisk ledelseskommunikation
Ledelse er kommunikation – kommunikation er ledelse Hvis lederens visioner, tanker og ønsker ikke er kommunikekeret, er der så tale om ledelse? Og hvad, hvis de er kommunikeret, men ikke forstået eller opfattet?

14 Kommunikation før og nu!
Kommunikation i hierakiet Hierakiet er kendetegnet ved regelmæssighed, forudsigelighed og skarp arbejdsdeling Kommunikations foregår ad kendte og relativt stabile kanaler. Kommunikation i team-baserede organisationer Er kendetegnet ved høj grad af opgavetilpasning med flydende arbejdsdeling. Kommunikationen foregår ad skiftende kanaler Udfordringen i en offentlig organisation er, at vi skal kunne mestre begge dele samtidig!

15 Lille Effekt på adfærd Stor
“Kanaler” Involverende processer Coaching/sparring Læringsgrupper Feedback Uddannelse/kompetenceudvikling Deltagelse I beslutning på møder Debat på møder Orientering på møder Nyhedsbrev, målrettet Stormøder Konferencer www/video Nyhedsbrev, generelt s og sms Opslag Lille Effekt på adfærd Stor

16 Motivation: Autonomi, selvrealisering, selvstændighed T ilhørsforhold U dfordrende opgaver R imelighed P ræstation A utonomi S elvrealisering

17 Behovsteorien: Fokus på sociale-, selvværds- og selvrealiseringsbehov. Dette understøttes af den valgte ledelsesstil og inddragelse af medarbejdere i beslutningsprocesserne. Kontekstteorien: Kaldes også for job enrichment teorien. Fokus på intern motivation og oplevelsen af et meningsfuldt arbejde med ansvar for resultat og konsekvens.

18 Rimelighedsteorien: Processuel retfærdighed. Medarbejderne bliver motiveret ved at blive inddraget i de beslutninger, hvis konsekvenser de selv udsættes for. ”We want to be treated with respect for our intelligence and want our ideas to be taken seriously”

19 Lederen som meningsskaber
Lederens rolle er at skabe mening: Hvorhen? Hvad er målet? Hvordan ser det ud, når vi er der? Hvorfor? Hvorfor er forandringen vigtig? Hvordan hænger initiativet sammen med vores strategi? Hvad opnår vi ved at gøre det? Hvad er konsekvenserne, hvis vi ikke gør det? Hvordan? Hvad er de konkrete initiativer? Disse spørgsmål skal kunne besvares

20 Kodeks for god offentlig topledelse
Du afklarer dit ledelsesrum med alle relevante parter Du påtager dig ansvaret for, at de politiske mål efterleves i hele organisationen Du skaber en institution, der er lydhør og kan påvirke omverdenen Du skaber en institution, der handler som en del af en sammenhængende offentlig sektor Du kræver, at institutionen har fokus på resultater og effekter Du har udsyn og arbejder strategisk med udviklingen af din organisations opgaveløsning Du bruger din ret og pligt til at lede organisationen Du udviser professionel og personlig integritet Du værner om den offentlige sektors legitimitet og de demokratiske værdier

21 Opgave 15. min: Prøv at se jer selv og jeres ledelsesindsats ud fra disse ni punkter: Kan I bruge punkterne som en slags retningslinier for jeres arbejde? Er det rimelige kriterier at vurdere sig selv og blive vurderet af andre på? Er der mangler i listen? Er der punkter som bør omformuleres eller fjernes?

22 Fagsekretariat for Undervisning - www.faaborgmidtfyn.dk
HVORDAN GÅR DET SÅ? Budgettet holder på 4. år Der henvises færre elever til specialundervisning Faldende udgifter til specialundervisning => ressourceoverførsel til almenområdet/tidlig indsats KURVEN ER KNÆKKET ! Logo er kommunevåben og navnetræk Fagsekretariat for Undervisning -

23 Foreløbige resultater
Færre indstillinger til PPR 2007: 755 indstillinger 2008: 562 indstillinger 2009: 342 indstillinger 2010: 232 indstillinger 2011: 100 indstillinger Kreativitet og afprøvning af nye veje Konkrete nye inkluderende strukturer på skolerne Logo er kommunevåben og navnetræk Fagsekretariat for Undervisning -

24 Fagsekretariat for Undervisning - www.faaborgmidtfyn.dk
Frigjorte ressourcer til Konsultativt arbejde og vejledning hos PPR Kompetenceudvikling af medarbejdere => Den positive spiral! Kulturskabelse er det vigtigste element , men tager tid…. Logo er kommunevåben og navnetræk Fagsekretariat for Undervisning -


Download ppt "Inklusion en samlet ”pakke”! Det teoretiske."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google