Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kapitel 5 Den kreative strategi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kapitel 5 Den kreative strategi"— Præsentationens transcript:

1 Kapitel 5 Den kreative strategi
Del 1 Kreative teknikker / idéudvikling og budskabsindhold og -udformning Kapitel 5 Den kreative strategi

2 Fase modellen Formulering af opgave.
Vejviser: Definere og formulere opgaven kort og præcist Idéskabelse På med ja-hatten. Jo flere idéer jo bedre Idéudvikling Associationskæder, nye idéer, brainstorming. Afliv de HELT urealistiske Idévurdering Idéer gennmgås systematisk og stilles op mod opgaveformuleiring. Lav aktionsplan (hvad der skal gøres, hvem der gør det, hvornår det skal gøres. Lægger op til kampagneindholdet dvs. indhold og udformning-

3 Budskabsindhold og - udformning
Målrettet – man kan ikke være kreativ over for alle Annonce er et massekommunikationsmiddel. Hvad sål: Skal den læses af så mange som muligt? Eller skal den rettes mod en snæver præcist udvalgt målgruppe? Jo vi opfatter os ikke som en masse men som individer Skal fænge her og nu En reklamekampagne er baseret på flere medier . Dvs. der skal være en rød tråd - eller gennemgående tema. Manipulative og informative reklame manipulativ appelerer til modtagerens følelser (esp, psykiske behov og sociale købemotiver). Informativ, appellerer til at oplyse modtager om produktets egenskaber (usp, fysiske behov og rationelle købemotiver) Kommunikative hjælpemidler Kommunikator, kan være et objekt (sut), person (Helene Christensen)  testimonialt  vampyreffekt , ting (sut), figur (Harry), produktet selv (brystpumpe), dyr (chimpanse Bodum) PAS PÅ DECEPTIV DVS. UTROVÆRDIG REKLAME Når idéen er på plads, skal budskabsindholdet og udformningen gennemtænkes. Budskkabet er et udtryk for, hvad afsenderen ønsker at fortælle i sin reklame – direkte såvel indirekte (eksplicit / implicit) Budskabet skal være enkelt og relevant for produktet. Det skal gøres klart, hvem målgruppen er, og hvilket formål reklamen har. Det er grundlanget for at fastlægge reklamens budskabsindhold

4 3 TYPER MEDIEGRUPPER Trykte annoncer i dagblade m.fl.
Standardelementer: overskrift, illustrationer, underrubrik, brødtekst, lo go, firmanavn, pay off/slogan. Starter med en rough og slutter med den færdige annonce. 4 designparametre: fysisk form, typografi, illustrationer og farver. 3 vigtige faktorer: funktion = klar letlæselig tekst, æstetik = harmoni i reklamen, ratione l le overvejelser = proces og omkostninger Tv- og biografspot og website. Fremtrædende plads som primær middel lige fra korte spots, teasere til repetionsformål. Brug AIDA-modellen. Storyboard kan bruges i produktionsfasen brug f.eks. Powerpoint og vælg udskriv ”3 dias” Outdoor og redioreklame Er typiske sekundære medier. Eksponering er kort ofte flere gange dog ikke stationære trafikreklamer, som f.eks. Buspassagere møder inde i bussen. Moderne teknik muliggør kreative udformninger lyd og bevægelse

5 Jeres opgave Udvælg et produkt, en virksomhed
Brug fase-modellen og dokumenter den. Arbejd med budskabsindhold- og udformning. Benyt de 3 mediegrupper som midler til at få samme budskab ud. BRUG POWERPOINT og benyt tekst, billeder, lyd, videoklip, figurer oa.


Download ppt "Kapitel 5 Den kreative strategi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google