Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Garantiskolekonference 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Garantiskolekonference 2013"— Præsentationens transcript:

1

2 Garantiskolekonference 2013
Styrkelse af overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse

3 Folkeskolereformen - set i et udskolingsperspektiv
Valgfag: Fremrykkes fra 8. til 7. kl./”nye” fag Uddannelsesparathed: Fremrykkes fra 9. til 8.kl./elev- og uddannelsesplan i ét dokument UEA: Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsundervisningen skal styrkes UEA: Skal udfordre uddannelsesvalget, sikre viden om ungdomsuddannelserne, og hvad de kan føre til

4 Folkeskolereformen - set i et udskolingsperspektiv
Udskolingslinjer: Styrkes eksempelvis gennem toning af valgfagspakker Understøttende undervisning: Lektiehjælp, faglig fordybelse, samarbejde med eksterne aktører m.m. Fælles Mål: Koordinering af målbeskrivelser/ dagtilbuddenes pæd. læreplaner og ungdomsuddannelsernes faglige mål EUD 10: rettet mod erhvervsuddannelserne

5 ”Faglært til fremtiden” - udkast til EUD-reform
Mindst 02 i dansk og matematik Fleksuddannelse: erhvervsassistent Unge under 25 år får deres egen EUD Mere fokus på holdfællesskab og trivsel Mindst 25 t om ugen i 2015/26 t i 2016 Fra 12 til 4 hovedområder/indgange Øget fokus på praktikpladser Mulighed for at læse videre (EUX)

6 Overblik - hvad gør I allerede?
Samarbejdskataloget: UU: Introkurser, brobygning og praktik Ungdomsuddannelser: tilbud inden for de enkelte fag, introdage, kombinationsforløb, Skills m.m. Hvordan kobler vi fremadrettet samarbejdskataloget, visionerne og de nye reformer i styrkelsen af overgangen?

7 Hvordan nytænker og løser vi sammen opgaven?
Nogle bud fra en samarbejdspraktiker: Ejerskab: Fra aktiviteter for grundskolerne til aktivt samarbejde med grundskolerne Inddragelse: Fra aktiviteter for eleverne til aktiviteter skabt sammen med eleverne Systematik: Udvikling af model for systematisk leder- og lærersamarbejde mellem grundskoler og ungdomsuddannelser

8 Hvad kunne vi evt. afvikle, så der bliver tid til at udvikle?
…og lidt flere bud Fusionspædagogik: På tværs af grundskole og ungdomsuddannelser/det bedste fra de forskellige teori- og erfaringsbaserede undervisningsmiljøer Ressourceudnyttelse: Elever, forældre, ”utraditionelle” fagpersoner og virksomheder Fælles målsætning: Inklusion gennem uddannelse og job Hvad kunne vi evt. afvikle, så der bliver tid til at udvikle?

9 Generelle anbefalinger
Individuel vejledning med afsæt i den helhedsorienterede indsats Flere individuelle forløb – timing, parathed Længerevarende praktik i udskolingen Mere praktisk og værkstedsbaseret undervisning Tydeligere anerkendelse af ”kloge hænder” Mere vejledning til ”mor”

10 Midt i en reformtid - den særlige udfordring i det nye samarbejde
Hvad fylder lige nu for grundskolelærerne: Den nye folkeskolereform er ved at blive omsat fra rammebeskrivelse til praksis De nye arbejdstidsregler er ved at blive aftalt Den enkelte grundskolelærer kender ikke sin virkelighed pr. august 2014 Hvordan får vi taget hul på opgaven: At skabe en proces sammen, hvor fælles mål, motivation og timing er afsæt?

11 Du skaber selv dit liv - også dit arbejdsliv
”Den bedste måde at forudsige fremtiden på er ved at skabe den!” Peter Drucker

12 Samarbejdets udfordring - at finde det fælles tredje
Værdiskabelse for alle deltagere: Hvad får jeg ud af det? Hvad kan jeg byde ind med? Hvordan får vi skabt en merværdi?

13 Samarbejdsprocessen - grundgreb i det faglige fusionskøkken
6 trin i ”opskriften” på det fælles udviklingsarbejde: ”Appetitten” - tag pulsen på motivationen/hvem vil hvad ? ”Menuen” - definer det fælles tredje/fælles mål/opgaven ”Opskriften” - udform i fællesskab procesplan og timing ”Ingredienserne” - beskriv i fællesskab mission, vision og strategi/hvilke råvarer har vi på lager? ”Indkøbslisten” - beskriv målgruppe, målsætning og succeskriterier/hvad er det nye? ”Kogekonen” - hvem skal have køkkentjansen/hvem holder gryden i kog?

14 Opsamling Hvordan kan vi kvalificere samarbejdet?
Hvilke visioner og ønsker har vi? Hvad virker allerede, og hvad virker ikke? Hvad vil vi derfor gerne have mere/mindre af? Hvilke nye tiltag vil vi gerne arbejde med? Hvem arbejder mon allerede i ”reformfeltet”? Hvordan undgår vi overlap og frustration? Hvordan får vi lavet en realistisk tidshorisont?

15 Undersøgelsesgruppen - det første skridt
Undersøgelsesgruppe: Tager pulsen hos de forskellige interessenter! Behovs- og motivationsanalyse: Hvem vil hvad og på hvilke vilkår? Råskitse til proces- og tidsplan: Hvordan og hvornår får vi mest medvind? Råskitse til indsatsområder/fokuspunkter: Samarbejdskatalog, visioner, idéer, ønsker og anbefalinger osv.

16 Tværsektoriel arbejdsgruppe - hvem kunne være interessenter?
Grundskolerne: elever, forældre, lærere, ledere, tillidsrepræsentanter m.fl. Ungdomsuddannelserne: elever, lærere, ledere, tillidsrepræsentanter m.fl. UU: grundskolevejledere, specialvejledere, UU-vejledere, tillidsrepræsentanter m.fl. Andre: virksomheder, faglige organisationer m.fl.

17


Download ppt "Garantiskolekonference 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google