Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Søhus vandværks

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Søhus vandværks"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Søhus vandværks
Generalforsamling 2014

2 BUDGET Drift Analyser Geus Regnskab Tilsynsbrev Hjemmeside Valg af Bestyrelse

3 Generalforsamling den 18-03-14 Valg af bestyrelse.
Bjarne Petersen Ønsker genvalg John Andersen Ønsker genvalg Bert van Malkenhorst Ønsker genvalg Suppleanter. Lars Nyholm Ønsker genvalg Martin Køster Ønsker genvalg Den øvrige bestyrelse Aksel Snerling Knud Mortensen ønsker at udgå Vi behøver ikke at vælge 2 suppleanter

4 Beretning Tilgang Forbrug Drift tiltag Stop og Hovedhaner Vandkvalitet Tilsynsrapport Vandmåler kontrol Samarbejde Odense kommune staten Vandspild Måleraflæsning Lækagesporing

5 Forbruger og solgt vand.

6 Solgt vand Graf der viser det faktiske forbrug tal og i %
indførsel af afgifter skat fra 1989 til 2008 = 19 år 2008 2010 2011 2012

7 El forbrug i forhold til Fynske vandværker
KW per m3 vand Energi renovering 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 75429 79410 80938 59832 56184 54396 55713 55719 48581 Vi har sparet 14,7 % på opsætning af solceller

8 Gennemsnitforbrug af skyllevand, % af oppumpet vand
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 4656 5031 7152 5043 2603 2834 2731 2898 3070

9 Den sidste vand prøve

10 Tilsyn 2013 uden bemærkning

11

12 Grøn regnskab for Søhus Vandværk År 2013
El forbrug 48581 KW. Det vil sige 0,35 KW per m3 vand Der bruges 3070 m3 Vand(2,28%) Til filter skyl Der får lov at Bundfælde og løber Tilbage til naturen Rå vand ind m3 Der leveres m3 Rent vand (92,77%) til 1644forbruger Der sendes 2 tons slam til lossepladsen Der forsvinder 6681 m3 på nettet. 4,96%

13 Budget 2014 til 2023 Driftsudgifter
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 DRIFTUDGIFTER: El drivkraft 48447 49900 51397 52939 54528 56163 57848 59584 61371 63212 værk & boring /ledninger 573285 584751 596446 608375 620542 632953 645612 658524 671695 685129 Løn Værkpasser 31500 31815 32133 32454 32779 33107 33438 33772 34110 34451 Vandanalyser 17782 18315 18865 19431 20014 20614 21233 21870 22526 23201 Mindre værktøjskøb Ejemdomsskat 13113 13506 13912 14329 14759 15202 15658 16127 16611 17109 Andelsbidrag til svf/andet 12022 12383 12754 13137 13531 13937 14355 14786 15229 15686 Driftsudgifter i alt 696149 710671 725507 740665 756152 771976 788143 804663 821542 838789

14 Budget 2014 til 2024 administrationsudgifter
ADMINISTRATIONSOMK 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 gager inci. Kontorleje m.v . 144200 145642 147098 148569 150055 151556 153071 154602 156148 157709 Kontingt og forsikring 11008 11338 11678 12028 12389 12761 13144 13538 13944 14362 Kontorartikler 10538 10854 11180 11515 11861 12216 12583 12960 13349 13750 Porto og Gebyr + Info. 21188 21824 22478 23153 23847 24563 25300 26059 26840 27646 Telefon 13908 14325 14755 15198 15654 16123 16607 17105 17618 18147 Kørselsgodtgørelse 11382 11723 12075 12437 12810 13194 13590 13998 14418 14850 Revisionshonorar 10300 10609 10927 11255 11593 11941 12299 12668 13048 13439 Edb-udgifter 60259 62067 63929 65847 67822 69857 71953 74111 76334 78624 Generalforsamling 16588 17086 17598 18126 18670 19230 19807 20401 21013 21644 Mødeudgifter m.v. bestyrelse 14606 15045 15496 15961 16440 16933 17441 17964 18503 19058 Småanskaffelser 6366 6557 6754 6957 7165 7380 7602 7830 8065 8307 Gaver 4917 5065 5217 5373 5534 5700 5871 6048 6229 6416 Adm. omkostninger i alt 325261 332134 339186 346419 353840 361455 369267 377284 385510 393952

15 Budget 2014 til 2023 afskrivninger
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Driftmidler 685 2000 Bygninger 12610 Flisebelægning 2005 12115 Nyt tag tagrende mv 2005 9598 Renovering forfilter 2006 22000 Renovering hovedhaner 2006 15806 Prøveudtagningsstand 2006 4078 Renovering iltningstårn 2007 29247 Lynnedslagssikring 2008 4500 Udskiftning pumper 2008 20763 Forbedring PLC-styring 2008 1664 Flowmåler 2009 9253 Drikkevandspanel 2009 9107 ny boring 2011 16334 ny bventiler 2011 15619 overdækning 2011 vandtank 3100 overdækning 2012 vandtank 7640 skyllepumpe 2012 2750 Flowmåler 2012 1543 nyt loft vandtårn 2013 975 GSM Modem flowmåler 2013 Afskrivninger ialt 201387 180989 137105 107858 80931 71824

16 Udviklingen af over/ underskud de næste 10 år
Hvis vi kører uden regulering får vi et underskuf på kr. hvis budgettet holder, vil kan tåle et underskud på ca kr.

17 Budget Faktisk Indtægter 2014 2013 Vandafgifter Renter 50.000 94.153 Indtægter: Driftsudgifter: El 48.447 Værk og boringer Løn værkpasser udskiftning måler 31.500 29.537 Analyser 17.782 Værktøj Andelsbidrag til FVO/andet 12.022 Kurser Ejendomsskat 13.113 Driftsudgifter Administrationomkostninger: Gager 144200 Kontingenter og forsikringer 11008 10.687 Kontor artikler 10538 10.231 Porto tryksager 21188 20.571 Telefon 13908 13.503 Kørselsudgifter 11382 11.050 Annoncer GPS opmåling Revision 10300 10.000 EDB udgifter 60259 58.504 Møder Generalforsamling 16588 16.105 Mødeudgifter mv. bestyrelsen 14606 14.181 Gaver,vin 4917 4.774 Diverse, kurser m.v./juridisk bistand 6366 6.181 325260 Adm. udgifter Afskrivninger Værk. ledninger og inventar Hensættelse/overskud -854 UDGIFTER Årets overskud Budgettet er godkendt af bestyrelsen den Budgettet er forelagt den ordinær generalforsamling den Dirigent.

18 Hvad skal vi så bruge penge til de næst år
1: Der skal være penge til et beredskab ved en forurening. 2:vandværket renoveres indvendig maling vægge gulve. 3: Nyt udstyr til måling af vandhøjder i filter. 4: Opdatering af SOR. 5: Udskiftning af måler 200 stk. 6: Løbende renovering værk og ledninger. 7: Renovering af utætte stophaner.

19 Søhus Vandværk Takstblad 2014
VANDAFGIFT: Excl. moms Incl. moms Vand pr m3 5,00 6,25 Vandafgift 2014 T&S kr. 6,13 7,66 Kubikmeterprisen 2014 11,13 13,91 (Vandafgiften pålignes efter lovgivningen) Faste afgifter: (pr. år og målerstørrelse) m3. vandmåler 250,00 312,50 m3. vandmåler 500,00 625,00 Fast afgift per ejendom per bolig 155,00 193,75 Gebyr: 1. Erindringsskrivelse 125,00 momsfrit 2. Erindringsskrivelse 175,00 Værket måleraflæsning Flyttegebyr/årsopgørelse ved flytning 156,25 Lukke og genåbningsgebyr 530,00 662,50 Ulovlig havevanding og vandspild 375,00 468,75 Ved renteberegning : + 1% pr. måned fra forfaldsdato. Tilslutningsafgift : Enfamilie og rækkehuse pr. bolig: Anlægsbidrag 5920,00 7400,00 Ledningsbidrag 7344,00 9180,00 Ialt 13264,00 16580,00 Øvrige Boligformer/Erhverv : Tilbud gives ud fra forventet forbrug og behov (kostpris) Ekpl. Forbrug m3 fordobles anlægs- og ledningsbidrag. Stikledningsbidrag : Stikledningsbidrag udgør . 7300,00 9125,00 Tilslutnings af vand (excl.stikledning på privat grund) 25705,00 Afpropning af stikledning med anboring 11000,00 13750,00 Byggevand 1/2 år 2000,00 2500,00 Målerkontrol 810,00 1012,50 Forsyningsledninger : Findes der ikke forsyningsledninger i gaden eller vej ud forejendommen, som skal have vand fra vandværket , gælder regler i vandværkets regulativ. Ovennævnte takster afløser alle tidligere takster og træder i kraft. den 1. Januar Bestyrelsen Søhus Vandværk Det er bestyrelsen opfattelse at der ikke er grundlag for en stigning, da det har vist sig at vi kan hole udgifterne i ro, ved den renovering der er fortage, samt den systematiske vedligeholdelse .når vi ser på fremtiden ser det ud til at vi i 2006 kan køre med samme pris, men i de næst år vil der komme en stigning på ca. 0,25 kr.

20 Det er bestyrelsen opfattelse at der ikke er grundlag for en stigning, da det har vist sig at vi kan hole udgifterne i ro, ved den renovering der er fortage, samt den systematiske vedligeholdelse .når vi ser på fremtiden ser det ud til at vi i 2006 kan køre med samme pris, men i de næst år vil der komme en stigning på ca. 0,25 kr.

21 2014 priser Odense Søhus Vandpris 7,25 5,00 Grundvandskrone 1,00 0,00 Statsafgift på vand 6,13 Vandafledningsbidrag 27,90 i Alt excl.moms 42,28 39,03 Moms 25% 10,57 9,76 I alt, incl. Moms 52,85 48,79 4,06 årsforbrug på 120 M3 incl.alt 120 870,00 600,00 Målerafgift og fast per bolig 480,00 405,00 grundvandskrone 120,00 735,60 3348,00 fast vandafledningsbidrag per stk 500,00 6053,60 5588,60 1513,40 1397,15 7567,00 6985,75 63,06 58,21 4,84 Dif ved et forbrug på 120m3 581,25

22

23 Regnskab for året 2013 Andelsselskabet Søhus Vandværk 5270 Odense N
RESULTATOPGØRELSE Note 2013 2012 Vandafgift, netto 1 Driftsudgifter 2 Administrationsomkostninger 3 Resultat før afskr. og renter Afskrivninger 4 Resultat før renter Renter 5 94.153 Resultat 31.147

24 Aktiver Note Bygninger m.v. 6 Driftsmidler 7 2.747 3.664 Boringer og pumpeanlæg 1991 8 50.214 Ny flisebelægning 2005 9 12.121 24.236 Nyt tag, tagrender m.v. 2005 10 9.599 19.197 Renovering forfilter 2006 11 44.000 66.000 Renovering hovedhaner/ventiler 2006 12 31.612 47.418 Prøveudtagningsstand 2006 13 8.154 12.232 Renovering iltningstårn 2007 14 87.742 Lynnedslagssikring 2008 15 18.000 22.500 Udskiftning pumper 2008 16 83.053 Forbedring PLC-styring 2008 17 6.656 8.320 Installation flowmålere + målerbrønde 2009 18 Installation drikkevandspanel/drikkevandsanalyse 19 45.537 54.644 Ny boring/vandledning 2011 20 Nye ventiler 2011 21 Overdækning vandtank 2011 22 83.700 86.800 Overdækning vandtank 2012 23 Skyllepumpe 2012 24 49.500 52.250 Flowmåler 2012 25 27.770 29.313 Nyt loft vandtårn 2013 26 18.525 GSM Modem + flowmåler 2013 27 38.000 Anlægsaktiver i alt

25 Tilgodehavende moms 19.668 16.701 Varelager, vandmålere + skyllepumpe 40.350 27.818 Debitorer 2.423 85 Beregnede renter, bank 16.085 Nordea 4.225 8.061 Sparekassen Fåborg Danske Bank BRF Bank Salling Bank FIH Erhvervsbank Alm. Brand Bank Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

26 Passiver Note Egenkapital 28 Egenkapital i alt Vandforbrug, efterregulering 2012 -3.044 50.208 Kreditorer 24.797 88.329 Feriepenge 497 447 Skyldig vandafgift 41.038 6.335 Kortfristet gæld i alt 63.288 Passiver i alt

27 2013 2012 Note 1. Vandafgift, netto Opkrævet vandafgift inkl. målerafgifter Bod og gebyrer 13.560 13.230 Note 2. Driftsudgifter Produktionsomkostninger: Vedligeholdelse, boringer 75.276 87.601 Vedligeholdelse, bygninger 59.000 Vedligeholdelse, installationer 51.596 Køb inventar 13.766 El 48.447 54.416 Forsikringer, anlæg 4.086 Vandanalyser/boringskontrol 17.782 19.349 Ejendomsskat til Odense Kommune 13.113 Løn værkpasser 29.537 33.890 Forsikringer driftspersonel 1.630 Personaleomkostninger (kursus) 8.156 718 Andel af formandens aflønning overført hertil 60.864 Diverse 666 Distributionsomkostninger: Vedligeholdelse,ledningsnet Vedlieholdelse, vandmålere

28 2013 2012 Note 3. Administrationsomkostninger Gager incl. kontorleje m.v. Kontingenter 9.890 9.640 Forsikringer 797 Kontorartikler 5.682 6.529 Kontorinventar vedligeholdelse 4.549 Porto og gebyrer 20.571 19.174 Telefon 13.503 10.958 Kørselsudgifter 11.050 6.652 Faglitteratur 4.139 1.182 Revision 10.000 9.500 EDB-udgifter 54.365 49.020 Generalforsamling 16.105 12.434 Mødeudgifter mv. bestyrelse 14.181 11.057 Julegaver bestyrelsen 4.774 2.589 Forbrugerinformation 2.629 5.512 Kurser 602 Grundkortopdatering 2.950

29 Note 4. Afskrivninger Driftsmidler 916 1.222 Bygninger 12.610 Ny flisebelægning 2005 12.115 Nyt tag, tagrender m.v 9.598 Renovering forfilter 2006 22.000 Renovering hovedhaner/ventiler 2006 15.806 Prøveudtagningsstand 2006 4.078 Renovering iltningstårn 2007 29.247 Lynnedslagssikring 2008 4.500 Udskiftning pumper 2008 20.763 Forbedring PLC-styring 2008 1.664 Flowmålere + målerbrønde 2009 9.253 Drikkevandspanel/drikkevandsanalyse 2009 9.107 Ny boring/vandledning 2011 16.334 15.620 15.619 Overdækning vandtank 2011 3.100 Overdækning vandtank 2012 7.640 Skyllepumpe 2012 2.750 Flowmåler 2012 1.543 Nyt loft vandtårn 2013 975 GSM Modem + flowmåler 2013 2.000

30 2013 2012 Note 5. Renter Renteindtægter netto 94.153 Renteudgifter -3.015 Note 6. Bygninger m.v. Anskaffelsessum bygninger, primo 22.485 Anskaffelsessum jord, primo Ny kontorbygning 2009 Anskaffelsessum i alt Afskrivninger primo 58.522 45.912 Afskrivninger, 2 % af 450 Afskrivninger, 5 % af 12.160 Afskrivninger i alt 71.132 Bogført værdi

31 Note 7. Driftsmidler Saldo 1. januar 3.663 4.885 Afskrivninger, 25% 916 1.222 Bogført værdi 2.747 Note 8. Boringer og pumpeanlæg 1991 Anskaffelsessum bygninger, primo Anskaffelsessum jord, primo 50.214 Anskaffelsessum i alt Afskrivninger primo Afskrivninger i alt

32 Note 9. Ny flisebelægning 2005
Anskaffelsessum, primo Afskrivninger primo 96.920 84.805 Afskrivninger, 10% 12.115 Afskrivninger i alt Bogført værdi 12.121 24.236 Note 10. Nyt tag, tagrender m.v. 2005 95.981 76.784 67.186 9.598 86.382 9.599 19.197

33 Note 11. Renovering forfilter 2006
Anskaffelsessum, primo Afskrivninger primo Afskrivninger, 10% 22.000 Afskrivninger i alt Bogført værdi 44.000 66.000 NOTER Note 12. Renovering hovedhaner/ventiler 2006 94.836 15.806 31.612 47.418

34 Note 13. Prøveudtagningsstand 2006
Anskaffelsessum, primo 40.778 Afskrivninger primo 28.546 24.468 Afskrivninger, 10% 4.078 Afskrivninger i alt 32.624 Bogført værdi 8.154 12.232 Note 14. Renovering iltningstårn 2007 Afskrivninger, primo Afskrivninger, 10 % 29.247 87.742

35 Note 15. Lynnedslagssikring 2008
Anskaffelsessum, primo 45.000 Afskrivninger, primo 22.500 18.000 Afskrivninger, 10 % 4.500 Afskrivninger i alt 27.000 Bogført værdi NOTER Note 16.Udskiftning pumper 2008 83.052 20.763 83.053

36 Note 17. Forbedring PLC-styring 2008
Anskaffelsessum, primo 16.640 Afskrivninger, primo 8.320 6.656 Afskrivninger, 10 % 1.664 Afskrivninger i alt 9.984 Bogført værdi Note 18. Flowmålere + målerbrønde 2009 Anskaffelsessum 37.012 27.759 Afskrivninger, 5 % 9.253 46.265

37 Note 19. Drikkevandspanel 2009
Anskaffelsessum 91.072 Afskrivninger, primo 36.428 27.321 Afskrivninger, 10 % 9.107 Afskrivninger i alt 45.535 Bogført værdi 45.537 54.644 NOTER Note 20. Ny boring/vandledning 2011 32.668 16.334 Afskrivninger, over 30 år 49.002

38 Note 21. Nye ventiler 2011 Anskaffelsessum Afskrivninger, primo 31.238 15.619 Afskrivninger, over 30 år 15.620 Afskrivninger i alt 46.858 Bogført værdi Note 22. Overdækning vandtank 2011 93.000 6.200 3.100 9.300 83.700 86.800

39 Note 23. Overdækning vandtank 2012
Anskaffelsessum Afskrivninger, primo 7.640 Afskrivninger, over 30 år Afskrivninger i alt 15.280 Bogført værdi NOTER Note 24. Skyllepumpe 2012 55.000 2.750 Afskrivninger, 5% 5.500 49.500 52.250

40 Note 25. Flowmåler 2012 Anskaffelsessum 30.856 Afskrivninger, primo 1543 Afskrivninger, 5 % 1.543 Afskrivninger i alt 3.086 Bogført værdi 27.770 29.313 Note 26. Nyt loft vandtårn 2013 19.500 975 18.525

41 Note 27. GSM modem+flowmåler 2013
Anskaffelsessum 40.000 Afskrivninger, primo Afskrivninger, 5 % 2.000 Afskrivninger i alt Bogført værdi 38.000

42 Note 28. Egenkapital Saldo 1. januar 2013 Tilslutningsafgifter 20.564 Tinglysningsudgifter Gartnerskolen Årets overskud/underskud 31.147


Download ppt "Velkommen til Søhus vandværks"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google