Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sidsel Sinding Andersen (AT-eksamen 2009)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sidsel Sinding Andersen (AT-eksamen 2009)"— Præsentationens transcript:

1 Sidsel Sinding Andersen (AT-eksamen 2009)
Eksamen – bl.a. i AT Kjeld Hansen Sidsel Sinding Andersen (AT-eksamen 2009) Foråret 2009: lignende arrangement Anne Sidsel Noget for noget: mail-adresser – melde tilbage

2 AT: Rejsen til et bedre liv?
Det samfundsvidenskabelige fakultet Det humanistiske fakultet Empiri: kulturprodukter Analyserer på: oplevelsen, forståelsen, bevidstheden Empiri: samfundet Undersøger: strukturer og mønstre Sociologisk teori Thomas Hylland Eriksen: Identiteter og strategiformer Sætter den enkeltes situation i perspektiv Viser samfundsmønstre: kollektivistisk handling overfor individualistisk handling Brugbarhed: Sætter personerne i East is East’s liv i perspektiv Teori/opfattes som metode Margaret Atwood: Victim positions Viser hvilken situation/ mentalitet personer kan have Vi sætter personerne i East is East’s liv i perspektiv Begrebsapparat til forståelsen Kvantitativ statistik Samfundsstatistik: Tilslutning til værdier Og normer Viser os de virkelige mønstre i samfundet Viser os den pakistanske mentalitet med hjælp fra hermeneutisk forståelse  konservative Fiktiv film East Is East Giver os et konkret eksempel Indblik i immigranters liv Viser generations- forskellene på ind- vandrere og deres efterkommere Budskab: Assimilation, Kulturel tilpasning, kompromis med egne værdier og normsæt Digt Rudyard Kipling: The Ballad of East an West ”Oh East is East, And West is West, and never the twain Shall meet.” giver et håb om at man kan stå overfor hinanden uden fordomme og raceadskillelse sammenkobles til titlen på filmen

3 Fokus Eksamen generelt AT eksamen
(skriftlig og mundtlig fremstilling generelt) -> relevans-kort

4 Relevans-kort Løftes, når relevansen er uklar Skrøne-kort
Mentalt relevans-kort Markører Mentalt: ville tilhøreren/læseren løfte kortet, hvis de havde er? Har jeg markeret, hvad jeg er i gang med? Næste slide: Eksempel på markør ”Før jeg går i gang med det centrale” ? (skriftlig og mundtlig – ét ord) – ”Indledningsvis”

5 Indledning CABI Eksamenserfaring Eksamens-coaching erfaring
Tidsrammen for i dag Slide: ”Indledning” – mundtligt oplæg: ”indledningsvis” CABI: meget kort (og Grønland) 2) - cand.mag. + suppl. komm. - egne eksamener (stud.eksamen + universitet) - censor på Handelshøjskolen (censorseminar) 3) Coaching: - Stig Thornson introduktion: svært fag, forskellige undervisere (som AT), vælg en model, "hvis jeg havde haft tid ville jeg ..." (markør af struktur) - lektiehjælper (bl.a. AT-eksamen), Amina - lektiehjælper hjemme, Anne (+Sidsel m.fl.) + Peter

6 Emner Eksamen generelt ”Nu skal I bare høre”
Taksonomiske niveauer i praksis AT-eksamen Forskellige ”bidder”: vælg ud pluk i det Spørg gerne undervejs Til sidst: spørgsmål til Sidsel – eller mig

7 Eksamen generelt En rejse De Hvide Mænd
En rejse: lidt flippet, være med, ”du”, AT eksamen, ved et bord: eksaminator og censor, har din synopsis, Du står ved tavlen, eksaminator og censor ser venligt op på dig, du skal præsentere sin synopsis Du ved præcis, hvad det allervigtigste i synopsen er Du kan sige det helt kort og enkelt – du glæder dig til at fortælle om det Den fornemmelse, du har i maven er ”Nu skal I bare høre!” Du glæder dig til at fortælle det helt kort – og fylde mere på, svare på deres spørgsmål Mærk den fornemmelse, du har i maven ……… Nu lader du billedet forsvinde lige så langsom og du vender tilbage til rummet her Du åbner øjnene igen Husk fornemmelsen. Den ene ende af en skala Den anden ende: De Hvide Mænd Parvis: hvad bliver man målt på til eksamen?

8 Eksamen generelt Man skal: Vide noget Kunne noget Gøre noget
Hvad er vigtigst? viden (teori, modeller) kunnen (færdigheder) gøren (demonstrere viden og kunnen)

9 Gøre Eksamen generelt Kunne Vide
AT: kunnen og gøren > viden (godt hvis begrænset viden, ellers skidt) Anderledes i andre fag og i andre lande Vide

10 Bedst muligt gennem eksamen
Acceptér dit udgangspunkt Bring dit udgangspunkt i spil Du er blandt hjælpere ikke "Vejen til 12-tallet" måske "Vejen til sikring af 2-tallet eller 4-tallet eller 12-tallet ..." klare sig bedst muligt – acceptér dit niveau censor: karakterer i hele intervallet 2-12 (inkl. meget små 2-taller) 6 i Mat A - Kjeld 4 i BAMMC – skrevet på en lang weekend brug dine muligheder bedst muligt Hjælpere: fokus på at eksaminanden klarer sig bedst muligt censor-seminar: støtte, være venlig, være opmærksom på husk: du er (sandsynligvis) blandt hjælpere i eksamenslokalet (undtagelse: idioter) hjælpere i at klare dig bedst muligt - men kan ikke gøre det umulige muligt

11 ”Nu skal I bare høre” 3 skrøner Overblik Enkelhed Klarhed Skrøner:
Nationaløkonomi, læse 1 uge, spørgetime, 8, ”logikken er…”, Søren: uretfærdigt Lytteforståelse: glemte tid, dialog, sjovt, fortsatte på gangen, 11 Speciale: skrive, engageret,13 - sjovest at være engageret, noget er pligt, samme mekanismer Overblik, enkelhed Husk: AT: kunnen > viden

12 Taksonomi Beskrivelse / Redegørelse Analyse (For)tolkning / Vurdering
Perspektivering Markører Makroniveau: hele emnet Mikroniveau: sætning / element Find din egen yndlingstaksonomi – som du kan huske 1) hvornår gør du hvad? Hvad gør du lige nu? 2) markér hvad du gør Markør: arbejdsløshed, ”i et historisk perspektiv”, ”man kan beskrive argumentet som …”, ”man kunne tolke handlingen som …” - dog ikke i hver eneste sætning Makro: f.eks. hele AT-emnet/-synopsen Mikro: lige nu, ”har jeg sat markør – eller løfter de relevanskortet?”

13 AT – noget man gør Tilegne sig viden
Anvende relevante fag og faglige metoder Foretage valg, afgrænsning og præcisering Perspektivere Vurdere fags og metoders muligheder og begrænsninger Demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang Gøre elementære videnskabsteoretiske overvejelser Tyg lidt på formuleringer Gør det fysisk eller visuelt (alene i rum): vinkler, udgangspunkt Tegn jeres synopsis

14 AT – et eksempel Model ”Nu skal I bare høre”
Overblik – f.eks. ”De tre fakulteter” Aminas AT: Emne: overvågning, Orwell, De andres liv, samf. teori om sikkerhed (stat og individ), samf. teori om demokrati Model – visuelt (kunne have været vist med fagter) Følelsen: ”Nu skal I bare høre” Viden: skema fra ”Kursus i videnskabsteori”- når langt

15 Spørgsmål ? Fri leg


Download ppt "Sidsel Sinding Andersen (AT-eksamen 2009)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google