Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Uddannelse Elevuddannelse 1 Butikselever 2 Kontorelever

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Uddannelse Elevuddannelse 1 Butikselever 2 Kontorelever"— Præsentationens transcript:

1 Uddannelse Elevuddannelse 1 Butikselever 2 Kontorelever
Karrieremuligheder og uddannelse 4 8 Rekrutteringsprocessen 10

2 Elevuddannelse HTH ansætter elever primært i januar/februar og i August/september Alle elever får udleveret en uddannelsesplan, som indeholder forventninger til elevens udvikling, opbygning af uddannelsen og planlagte feedback/opfølgningsmøder, hvor elevens udvikling vurderes.

3 Butikselever Vi uddanner butikselever i vores butikker, hvor HHX og HG er adgangsgivende, for at starte op på en uddannelse i en af vores butikker. Under uddannelsen lærer de om salg og service, koncept, branche, produkter og drift. Eleverne kommer også på vores interne salgskurser, hvor vi har fokus, på produkter, systemer og salgstræning. Målet med vores elever er først og fremmest at udvikle sælgere og konsulenter, der er i stand til at give vores kunder en service i absolut verdensklasse og samtidig finde en løsning som lever op til kundens drømme alt efter om det er køkken, bad eller garderobe. Det er samtidig også vigtigt at de kan identificere sig med vores brand, koncept og leve op til vores værdier Udover dette har vi også en forventning om, at vi via vores elever kan sikre leveringen af fremtidens ledere i HTH.

4 Butikselever Vi starter i sommeren vores helt egen elevuddannelse for branchen, salgsassistentelev med speciale i køkkener, bad eller garderober og vil tage 2 år. Uddannelsen er bygger op over 4 fag 1 Koncept 2 Salg 3 Branche 4 Drift Som igen er bygget op over følgende emner: Produktkendskab/træning Kundetyper Salg Forhandlingsteknik Opmåling Indretning Kundeservice Montering Faldgrubber Effektive arbejdsgange Økonomi – herunder kalkulation og konsekvenser ved rabat Lovgivning - kunderettigheder og pligter Hvor der gennemføres et modul pr. skoleophold og afsluttes til sidste med en fagprøve, hvor eleven udarbejder et skriftligt projekt, som tager udgangspunkt i teoretiske og praktiske ting, som de har lært igennem hele forløbet, som i sidste ende forsvares ved en mundtlig eksamen. Eleverne er ude i butikkerne imellem skoleopholdene og bruger de ting de har lært på skoleopholdene i praksis. Formålet med butikselevuddannelsen er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for køkkener, bad og garderobe.

5 Kontorelever HTH Køkkener A/S ansætter hvert år 4 administrationselever: 3 elever med administration som speciale 1 elev med økonomi som speciale De 3 elever med administration som speciale er i løbet af elevtiden i 2 forskellige afdelinger: 1. år sekretariatet, 2. år indkøb 1. år kvalitetsafdelingen, 2. år HR 1. år supply chain, 2. år kundesupport Eleven med økonomi som speciale skal være 1 år i kreditorbogholderiet og 1 år i debitorbogholderiet. Vort krav til ansættelse er, at eleverne før start har bestået en HHX eller tilsvarende uddannelse. Der er inkluderet minimum 6 ugers skolegang i elevuddannelsen, heraf 3 uger med obligatoriske fag. For elever med administration som speciale er HTH Køkkener og flere andre større jyske virksomheder gået sammen om at udvikle og gennemføre en helt speciel high-class uddannelse for kontorelever. Undervisningen finder sted på Århus Købmandsskole og der er under skoleopholdet mulighed for at bo på skolehjem.

6 Kontorelever For eleven med økonomi som speciale finder skolegangen sted på Rybners i Esbjerg. Udover oplæring i egen afdeling skal eleverne igennem nedenstående uddannelsesforløb: 3 dages introduktion – samlet for de 4 nye elever 2½ dag, hvor nøglepersoner i virksomheden fortæller om deres afdelinger og opgaver, krydret med opgaver og konkurrencer ½ dag med en ”ryste sammen” tur med forskellige aktiviteter, f.eks. gokart eller bowling. Produktundervisning Grundlæggende undervisning i vore produkter 1 hel dags introduktion med andre nyansatte Generel introduktion og rundvisning i virksomheden samme med øvrige nyansatte Poståbning og telefonpasning i receptionen Alle elever skal oplæres i poståbning og telefonpasning, således at de kan afløse i receptionen i tilfælde af sygdom, møder osv. 1 heldagstur sammen med 2. års eleverne Besøg hos f.eks. implast eller uno form fabrikkerne og besøg hos f.eks. en HTH eller Invita butik 1 uges butiksophold Eleverne har mulighed for at komme ud i en eller flere af vore butikker for at se, hvordan hverdagen er for en sælger Der vil også være mulighed for at følge f.eks. en erhvervssælger eller markedschef eller tage med vore chauffører for at levere køkkener Skoleophold Alt efter hvilke specialefag eleven er tilmeldt og hvorledes disse er placeret vil der hvert år være ca. 3 ugers skoleophold Fagprøveskrivning 2. års eleverne har 1 uge fri fra arbejdet for at skrive fagprøve. Eleven aftaler selv med afdelingen om eleven ønsker at dele ugen op eller holde den samlet. Den elevansvarlige gennemlæser fagprøven inden den afleveres til skolen og kommer med input til forbedringer ligesom der afholdes prøveeksamen i virksomheden Eksamen Den elevansvarlige tager med eleverne til eksamen på skolen og fejrer det med efterfølgende frokost, middag med den administrerende direktør og reception med de oplæringsansvarlige

7 Elevuddannelse Hvad tilbyder vi vore elever
En attraktiv elevuddannelse i Nordeuropas største køkkenvirksomhed på vort hovedkontor i Ølgod eller ude i vores butikker. Eleven vil hurtigt blive en del af et fast team, hvilket bl.a. betyder at eleven vil få sine egne ansvarsområder, blive udfordret professionelt og derfor blive endnu bedre til sit specifikke fagområde Et solidt fundament for en god karrierestart. Hos os bestrider tidligere elever poster på lederniveau Stor kontaktflade, der kan være med til at åbne døre for fremtidig karriere for den dygtige og engagerede elev

8 Karriemuligheder og uddannelse
Karrieremuligheder og uddannelse Nobia DK ønsker for medarbejdere på alle niveauer at fremme og støtte kompetencegivende videreuddannelse. Videreuddannelsesaktiviteter kan opdeles i 3 typer således: 1. Jobrelevant uddannelse 2. Selvvalgt uddannelse 3. Fritidsundervisning Herudover skal ved alle organisatoriske ændringer gennemføres en nødvendig understøttende uddannelse for nye ledere. Nobia DK jobrelevant uddannelse Definition Der er tale om Nobia DK uddannelse, når det er Nobia DK, der arrangerer og indkalder til en sådan. Eller at leder/HR vurderer, at et uddannelsesforløb (f.eks. lean, læse/stave/skrive, CNC, truck, overfladebehandling osv.) er relevant for den enkelte og vil skabe værdi for udfyldelse af jobbet og Nobia DK fremadrettet.

9 Karrieremuligheder Som en del af europas største køkkenvirksomhed med over 6000 ansatte og 20 stærke kæder er der masser af muligheder, hvad enten det er karriere indenfor butiks-produktions eller administrationsledet. Både på hovedkontoret og ude i butikkerne, går vi meget ind for intern rekruttering, da det har mange fordele. For det første sparer det tid, når medarbejderen kender koncernen i forvejen. For det andet er man sikker på, at medarbejderen matcher koncernens profil. Afslutningsvis er det også en måde at holde fast på sine gode medarbejdere, når de kan få lov til at pleje deres karriere inden for virksomheden.

10 Rekrutteringsprocessen
Tidsplan for rekrutteringen HR afdelingen indkalder til et møde med lederen. På mødet planlægges det videre rekrutteringsforløb; annoncering, ansøgningsfrist, fremsendelse af ansøgninger, samtaler, kontraktudformning. Annoncering / Stillingsopslag Med udgangspunkt i stillingsbeskrivelse og oplæg fra lederen, udarbejder HR afdelingen et stillingsopslag. Hvis Nobia Denmark A/S i forvejen har en kvalificeret ansøger til stillingen, skal dette stå øverst og tydeligt i det interne stillingsopslag. HR afdelingen sørger for indrykning på aftalte jobportaler og evt. i relevante medier. Ansøgninger Kandidater opfordres til at sende ansøgninger til HR afdelingen. Formålet hermed er at sikre en ensartet og professionel håndtering af alle ansøgere. Kandidaten fremsender ansøgning til Kandidaten modtager et autosvar om at ansøgningen er modtaget, og at kandidaten kan forvente at høre fra os, når vi er færdige med at behandle de indkomne ansøgninger. HR afdelingen videresender løbende ansøgninger til lederen.

11 Rekrutteringsprocessen
Sortering Lederen sorterer de indkomne ansøgninger efter endt ansøgningsfrist – eller løbende undervejs. HR afdelingen informeres, hvis der kan sendes afslag med det samme. 1. samtale Lederen informerer HR afdelingen om hvilke kandidater, der skal indkaldes til 1. samtale. HR afdelingen indkalder kandidaterne til samtale, booker lokale og tid i lederens kalender (privat aftale), samt bestiller kaffe, te og vand. Lederen afholder 1. samtale alene – evt. med deltagelse fra en kollega eller mellemleder. Der henvises i øvrigt til Bilag 359” Interviewguide til lederen”, hvor der bl.a. kan hentes inspiration til spørgsmål i forbindelse med samtalen. Person Profil Analyse (DISC) HR afdelingen udsender en person profil analyse til de kandidater, der skal afholdes 2. samtale med. Rapporten sendes til lederen efterfølgende, og lederen kan udlevere en kandidat feedback rapport til kandidaten. 2. samtale Lederen vurderer hvilke kandidater, der skal indkaldes til en 2. samtale. HR afdelingen indkalder til 2. samtale, booker lokale og tid i lederens kalender (privat aftale), samt bestiller kaffe, te og vand. Ved indkaldelse til 2. samtale bedes kandidaten om at medbringe en straffeattest og referenceoplysninger på 2 tidligere chefer. Der informeres ligeledes om fremsendelse af person profil analyse. Ved 2. samtale kan kandidaten få en mundtlig tilbagemelding på person profil analysen. Der skal – med mindre andet er aftalt - altid deltage en repræsentant fra HR afdelingen i 2. samtaler.

12 Rekrutteringsprocessen
Referenceindhentning Ved udvælgelsen af den rette kandidat, foretages altid referenceindhentning hos 2 tidligere chefer. Referenceindhentning foretages af HR eller leder – efter aftale. Se Bilag 353 Referencer Kontrakt Efter afholdelse af samtlige 2. samtaler og referenceindhentninger, vurderer leder og HR afdelingen, hvilken kandidat Nobia Denmark A/S ønsker at ansætte. De kontraktmæssige betingelser aftales, – der tages bl.a. udgangspunkt i den tidligere godkendte personalerekvisition hvor gageniveauet er aftalt. HR afdelingen skal godkende ansættelse af kandidaten og den endelige løn. Se evt. afsnittet Firstcard procedure i HR Manualen Ved ansættelse af kandidaten, skal straffeattesten, som blev afleveret ved 2. samtale, sendes til HR afdelingen. HR afdelingen udarbejder kontrakt i henhold til de indgående vilkår. Lederen eller HR direktør underskriver for Nobia Denmark A/S. HR afdelingen fremsender kontrakten til kandidaten og beder om underskrift. Når kontrakten er kommet retur fra den fremtidige medarbejder, informerer HR afdelingen lederen, og kontrakten arkiveres i personalearkivet i HR afdelingen og i HR systemet Cubes. Introduktion Det er efterfølgende lederens ansvar, at forberede modtagelsen af den nye medarbejder, se Tjekliste til introduktion Funktionær samt introduktion til relevante personer/afdelinger. Afslag Der fremsendes løbende afslag til de kandidater, som Nobia Denmark A/S ikke finder relevante til stillingen. Lederen informerer HR afdelingen, som sørger for at sende skriftlige afslag.

13 Rekrutteringsprocessen


Download ppt "Uddannelse Elevuddannelse 1 Butikselever 2 Kontorelever"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google