Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

pwc Dagens program: Bogføring a la carte

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "pwc Dagens program: Bogføring a la carte"— Præsentationens transcript:

1 pwc Dagens program: Bogføring a la carte
Enreprisekontrakter – hands on Salg af aktiver – hands on Udskudt skat – hands on Eksamens hints og afslutning

2 Bogføring a la carte Salgs cyklen. Fra købsordre til betaling fra kunden. En Handelsvirksomhed Virksomhed SU køber 10 PC´ere til en pris på t.kr. excl. moms. Købet sker på kredit – løbende måned + 30 dage. Det lykkedes at sælge PC´erne til kr. excl. moms til 2 kunder, der hver aftog for kr. excl. moms. Salget skete på kredit – løbende måned på 60 dage. Den første kunde betalte efter 60 dage. Den anden betalte ikke ! Grundet den manglende betaling blev ledelsen enige om at hensætte kr. til tab ERIK Ikke længere noncelant. Vidensresourcer + Miljøforhold. Det er ansigtet udadtil der vises her. Vidensresourcer ikke videns regnskab Videns ressourcer: Hvis der er af betydning for fremtidig indtjening. Hvordan ? Bemærkningerne Ingenting IT virskomheder / Rådgivende ingeniører / Advokater Heldigt at det kun gælder klasse C. MILJØ: Miljøpåvirkning samt tiltag til reduktion heraf. Miljøregnskaber. Arbejdsmiljø. Både ja og nej 5 års hoved og nøgltal: Tidl. kun børs Forventet udvikling + forudsætninger. Niveauangivelse ej budgettal,. Forudsætninger: Valutakurser, nye produkter I forudsætningerne holdes fanen rigtigt højt. Næppe så detaljeret - mere generelt (praksis fra børsnoterede virksomheder "kopieres") Opfølgning. Overordnet årsagsforklaring PricewaterhouseCoopers

3 Bogføring a la carte Salgs cyklen. Fra købsordre til betaling fra kunden. En Handelsvirksomhed Virksomheden der ikke betalte kom i virkelige vanskeligheder. Grundet manglende likviditet i den ellers rentable virksomhed gik den konkurs. Dividendeprocenten lød på 5. Hvornår vil du foretage bogføring Hvordan vil du foretage bogføring Hvornår er der skattemæssig fradragsret Hvornår er der momsmæssig fradragsret Hvad kunne man have gjort for at undgå salget til virksomheden der kom i betalingsvanskeligheder ERIK Ikke længere noncelant. Vidensresourcer + Miljøforhold. Det er ansigtet udadtil der vises her. Vidensresourcer ikke videns regnskab Videns ressourcer: Hvis der er af betydning for fremtidig indtjening. Hvordan ? Bemærkningerne Ingenting IT virskomheder / Rådgivende ingeniører / Advokater Heldigt at det kun gælder klasse C. MILJØ: Miljøpåvirkning samt tiltag til reduktion heraf. Miljøregnskaber. Arbejdsmiljø. Både ja og nej 5 års hoved og nøgltal: Tidl. kun børs Forventet udvikling + forudsætninger. Niveauangivelse ej budgettal,. Forudsætninger: Valutakurser, nye produkter I forudsætningerne holdes fanen rigtigt højt. Næppe så detaljeret - mere generelt (praksis fra børsnoterede virksomheder "kopieres") Opfølgning. Overordnet årsagsforklaring PricewaterhouseCoopers

4 Entreprisekontakter - opgave
Virksomheden Dansk Totalbyg har indgået en entreprisekontrakt om et byggeprojekt i udkanten af Århus til en fast pris på TDKK. Kundens betalinger er følgende: År 1: TDKK År 2: TDKK År 3: År 4: 3.000 Registrerede/realiserede og budgetterede omkostninger år været således: Opgørelsesdato Akk. påløbne omk Budgetteret restomk. 31.12 – År År År År I årsregnskabet bruges produktionsmetoden. I skatteregnskabet faktureringsmetoden Skattesats 30 % ERIK Ikke længere noncelant. Vidensresourcer + Miljøforhold. Det er ansigtet udadtil der vises her. Vidensresourcer ikke videns regnskab Videns ressourcer: Hvis der er af betydning for fremtidig indtjening. Hvordan ? Bemærkningerne Ingenting IT virskomheder / Rådgivende ingeniører / Advokater Heldigt at det kun gælder klasse C. MILJØ: Miljøpåvirkning samt tiltag til reduktion heraf. Miljøregnskaber. Arbejdsmiljø. Både ja og nej 5 års hoved og nøgltal: Tidl. kun børs Forventet udvikling + forudsætninger. Niveauangivelse ej budgettal,. Forudsætninger: Valutakurser, nye produkter I forudsætningerne holdes fanen rigtigt højt. Næppe så detaljeret - mere generelt (praksis fra børsnoterede virksomheder "kopieres") Opfølgning. Overordnet årsagsforklaring PricewaterhouseCoopers

5 Entreprisekontakter - opgave
Spørgsmål 1: Angiv den værdi projektet indgår med i årsregnskabets aktiver ultimo År 2 (før evt. modregning af kundens betalinger) ? 2: Angiv hvor meget projektet bidager til virksomhedens resultat før skat i år 2, resultat efter skat i år 2, samt udskudt skat ultimo år 2 ERIK Ikke længere noncelant. Vidensresourcer + Miljøforhold. Det er ansigtet udadtil der vises her. Vidensresourcer ikke videns regnskab Videns ressourcer: Hvis der er af betydning for fremtidig indtjening. Hvordan ? Bemærkningerne Ingenting IT virskomheder / Rådgivende ingeniører / Advokater Heldigt at det kun gælder klasse C. MILJØ: Miljøpåvirkning samt tiltag til reduktion heraf. Miljøregnskaber. Arbejdsmiljø. Både ja og nej 5 års hoved og nøgltal: Tidl. kun børs Forventet udvikling + forudsætninger. Niveauangivelse ej budgettal,. Forudsætninger: Valutakurser, nye produkter I forudsætningerne holdes fanen rigtigt højt. Næppe så detaljeret - mere generelt (praksis fra børsnoterede virksomheder "kopieres") Opfølgning. Overordnet årsagsforklaring PricewaterhouseCoopers

6 Entreprisekontakter - opgave
Grundlag for besvarelse Opgørelsesdato Årets avance Færdiggørelsesgrad Akk. Indt. 31.12 – År ,2 % (1:7) År ,2 % (3:6,5) År ,0 % (5:6,5) År ,0 % (6,5:6,5) Årets avance beregnes som færdiggørelsesgrad ift. samlet avance Færdiggørelsesgrad beregnes som på påløbne omkostninger ift. samlede forv. omkostninger Akk. indtægt/omsætning beregnes som fædiggørelsesgrad ift. samlet pris ERIK Ikke længere noncelant. Vidensresourcer + Miljøforhold. Det er ansigtet udadtil der vises her. Vidensresourcer ikke videns regnskab Videns ressourcer: Hvis der er af betydning for fremtidig indtjening. Hvordan ? Bemærkningerne Ingenting IT virskomheder / Rådgivende ingeniører / Advokater Heldigt at det kun gælder klasse C. MILJØ: Miljøpåvirkning samt tiltag til reduktion heraf. Miljøregnskaber. Arbejdsmiljø. Både ja og nej 5 års hoved og nøgltal: Tidl. kun børs Forventet udvikling + forudsætninger. Niveauangivelse ej budgettal,. Forudsætninger: Valutakurser, nye produkter I forudsætningerne holdes fanen rigtigt højt. Næppe så detaljeret - mere generelt (praksis fra børsnoterede virksomheder "kopieres") Opfølgning. Overordnet årsagsforklaring PricewaterhouseCoopers

7 Entreprisekontakter - opgave
Svar Spm 1: Værdi år 2: (3.000/6.500) * = 4.615 Spm 2: Bidrag til resultat før skat i år 2: (4.615, ) – (10.000/7000 – 1000) = ,81 Resultat efter skat i år 2: ,81 * (1-0,3) = 830,7 Udskudt skat ultimo: Samlet fortjeneste til dato * skattesats. På virksomhedens selvangivelses figurerer avancen først i år 4. Derfor: (4.615,38 – 3.000) * 0,3 = 484,61 ERIK Ikke længere noncelant. Vidensresourcer + Miljøforhold. Det er ansigtet udadtil der vises her. Vidensresourcer ikke videns regnskab Videns ressourcer: Hvis der er af betydning for fremtidig indtjening. Hvordan ? Bemærkningerne Ingenting IT virskomheder / Rådgivende ingeniører / Advokater Heldigt at det kun gælder klasse C. MILJØ: Miljøpåvirkning samt tiltag til reduktion heraf. Miljøregnskaber. Arbejdsmiljø. Både ja og nej 5 års hoved og nøgltal: Tidl. kun børs Forventet udvikling + forudsætninger. Niveauangivelse ej budgettal,. Forudsætninger: Valutakurser, nye produkter I forudsætningerne holdes fanen rigtigt højt. Næppe så detaljeret - mere generelt (praksis fra børsnoterede virksomheder "kopieres") Opfølgning. Overordnet årsagsforklaring PricewaterhouseCoopers

8 Entreprisekontakter – yderligere raffinementer til eksamen
Spørgsmålet om hensættelse til tab på entreprisekontrakter Tag det fuldt tab når det truer !!! (ikke en forholdsmæssig del) Indvirkning af forudbetalinger (næppe sandsynligt til eksamen) Opgørelsesmetoder til færdiggørelsesgraden Omkostninger Timer Færdiggørelsesgraden forudsætter lineær medtagelse af avance. Er det retvisende ? Systemer til styring heraf Håndtering af forudbetalinger og præsentation heraf i regnskabet Bogføring af entreprisekontrakter ERIK Ikke længere noncelant. Vidensresourcer + Miljøforhold. Det er ansigtet udadtil der vises her. Vidensresourcer ikke videns regnskab Videns ressourcer: Hvis der er af betydning for fremtidig indtjening. Hvordan ? Bemærkningerne Ingenting IT virskomheder / Rådgivende ingeniører / Advokater Heldigt at det kun gælder klasse C. MILJØ: Miljøpåvirkning samt tiltag til reduktion heraf. Miljøregnskaber. Arbejdsmiljø. Både ja og nej 5 års hoved og nøgltal: Tidl. kun børs Forventet udvikling + forudsætninger. Niveauangivelse ej budgettal,. Forudsætninger: Valutakurser, nye produkter I forudsætningerne holdes fanen rigtigt højt. Næppe så detaljeret - mere generelt (praksis fra børsnoterede virksomheder "kopieres") Opfølgning. Overordnet årsagsforklaring PricewaterhouseCoopers

9 Salg af aktiver – intro Definition på et anlægsaktiv / et omsætningsaktiv Opgøre anskaffelsessum og vurderes om der skal ske aktivering eller ej Beregning af afskrivning, akkumulerede afskrivninger, bogført værdi, samt tab/gevinst ved salg Kritisk vurdere levetider og eventuelt nedskrivningsbehov. Mulighed for og behandling af opskrivninger Anlægskartoteket Kunne bogføre ovenstående transaktioner ERIK Ikke længere noncelant. Vidensresourcer + Miljøforhold. Det er ansigtet udadtil der vises her. Vidensresourcer ikke videns regnskab Videns ressourcer: Hvis der er af betydning for fremtidig indtjening. Hvordan ? Bemærkningerne Ingenting IT virskomheder / Rådgivende ingeniører / Advokater Heldigt at det kun gælder klasse C. MILJØ: Miljøpåvirkning samt tiltag til reduktion heraf. Miljøregnskaber. Arbejdsmiljø. Både ja og nej 5 års hoved og nøgltal: Tidl. kun børs Forventet udvikling + forudsætninger. Niveauangivelse ej budgettal,. Forudsætninger: Valutakurser, nye produkter I forudsætningerne holdes fanen rigtigt højt. Næppe så detaljeret - mere generelt (praksis fra børsnoterede virksomheder "kopieres") Opfølgning. Overordnet årsagsforklaring PricewaterhouseCoopers

10 Salg af aktiver – opgave (1)
Virksomheden EMR har den købt kontant en række aktiver. Bl.a. er der købt følgende: 80 PC`ere a DKK med software preinstalleret i alt 760 TDKK. 1 CNC maskine a DKK. Tages i brug den Den sælges CNC Maskinen til kr. Af anvendt regnskabspraksis fremgår at aktiver med en anskaffelsessum under 10 TDKK udgiftsføres straks i regnskabet. Computer udstyr – Hardware afskrives over 3 år og Driftsmidler over 10 år. Bogfør venligst købet Hvad er den samlede bogførte værdi ? Hvorledes påvirker salget af CNC maskinen regnskabet for 2002 (Resultat/Pengestrøm) ? ERIK Ikke længere noncelant. Vidensresourcer + Miljøforhold. Det er ansigtet udadtil der vises her. Vidensresourcer ikke videns regnskab Videns ressourcer: Hvis der er af betydning for fremtidig indtjening. Hvordan ? Bemærkningerne Ingenting IT virskomheder / Rådgivende ingeniører / Advokater Heldigt at det kun gælder klasse C. MILJØ: Miljøpåvirkning samt tiltag til reduktion heraf. Miljøregnskaber. Arbejdsmiljø. Både ja og nej 5 års hoved og nøgltal: Tidl. kun børs Forventet udvikling + forudsætninger. Niveauangivelse ej budgettal,. Forudsætninger: Valutakurser, nye produkter I forudsætningerne holdes fanen rigtigt højt. Næppe så detaljeret - mere generelt (praksis fra børsnoterede virksomheder "kopieres") Opfølgning. Overordnet årsagsforklaring PricewaterhouseCoopers

11 Salg af aktiver – opgave (2)
Købet bogføres således (der ses bort fra moms): Driftsmidler debiteres med kr. og kassen krediteres Hardware debiteres med kr og kassen krediteres. PC´erne skal ses som en samlet anskaffelse. Software er en integreret del af aktiveret og aktiveres sammen hermed. Anlægskartoteket opdateres. Samlet værdi (afskrives fra næste påbegyndte måned /alternativ pr. dato): ( ( * 0,1) / 12 * 8) + ( ( * 0,33) / 12 * 8) = kr. Opgørelse af tab/gevinst: Bogført værdi= – ( *0,1)/12*8)–( *0,1)/12*4) = kr. Salgspris – bogført værdi = tab/gevinst – = kr. (tab) ERIK Ikke længere noncelant. Vidensresourcer + Miljøforhold. Det er ansigtet udadtil der vises her. Vidensresourcer ikke videns regnskab Videns ressourcer: Hvis der er af betydning for fremtidig indtjening. Hvordan ? Bemærkningerne Ingenting IT virskomheder / Rådgivende ingeniører / Advokater Heldigt at det kun gælder klasse C. MILJØ: Miljøpåvirkning samt tiltag til reduktion heraf. Miljøregnskaber. Arbejdsmiljø. Både ja og nej 5 års hoved og nøgltal: Tidl. kun børs Forventet udvikling + forudsætninger. Niveauangivelse ej budgettal,. Forudsætninger: Valutakurser, nye produkter I forudsætningerne holdes fanen rigtigt højt. Næppe så detaljeret - mere generelt (praksis fra børsnoterede virksomheder "kopieres") Opfølgning. Overordnet årsagsforklaring PricewaterhouseCoopers

12 Udskudt skat – intro Skat i årsregnskabet er ikke identisk med den selvangivne skattepligtige indkomst Skat i årsregnskabet fremtræder således: Skat af årets resultat = Beregnet skat efter skattemæssige principper +/ ændring i udskudt skat Udskudt skat (typisk et passiv) = Regnskabsmæssig værdi af aktiver og passiver – Skattemæssig værdi af aktiver og passiver * Skattesatsen Tidsmæssige og permanente afvigelser ved opgørelse af skat af årets resultat Analyser skatteprocenten ved skat af årets resultat ERIK Ikke længere noncelant. Vidensresourcer + Miljøforhold. Det er ansigtet udadtil der vises her. Vidensresourcer ikke videns regnskab Videns ressourcer: Hvis der er af betydning for fremtidig indtjening. Hvordan ? Bemærkningerne Ingenting IT virskomheder / Rådgivende ingeniører / Advokater Heldigt at det kun gælder klasse C. MILJØ: Miljøpåvirkning samt tiltag til reduktion heraf. Miljøregnskaber. Arbejdsmiljø. Både ja og nej 5 års hoved og nøgltal: Tidl. kun børs Forventet udvikling + forudsætninger. Niveauangivelse ej budgettal,. Forudsætninger: Valutakurser, nye produkter I forudsætningerne holdes fanen rigtigt højt. Næppe så detaljeret - mere generelt (praksis fra børsnoterede virksomheder "kopieres") Opfølgning. Overordnet årsagsforklaring PricewaterhouseCoopers

13 Udskudt skat – opgave (1)
Aktieselskabet Fredslunds planteskole benytter udskudt skat metoden ved beregning af årets resultat i virksomhedens resultatopgørelse. Selskabet har på baggrund af skattelovgivningen beregnet årets skyldige skat til kr., hvilket er mere end sidste år. Posten hensættelse til udskudt skat er i regnskabsåret steget fra kr. til kr. Der optræder ingen ekstraordinære poster i regnskabet. Med hvilket beløb skal posten Skat af årets resultat optræde i regnskabet – resultatopgørelsen ? ERIK Ikke længere noncelant. Vidensresourcer + Miljøforhold. Det er ansigtet udadtil der vises her. Vidensresourcer ikke videns regnskab Videns ressourcer: Hvis der er af betydning for fremtidig indtjening. Hvordan ? Bemærkningerne Ingenting IT virskomheder / Rådgivende ingeniører / Advokater Heldigt at det kun gælder klasse C. MILJØ: Miljøpåvirkning samt tiltag til reduktion heraf. Miljøregnskaber. Arbejdsmiljø. Både ja og nej 5 års hoved og nøgltal: Tidl. kun børs Forventet udvikling + forudsætninger. Niveauangivelse ej budgettal,. Forudsætninger: Valutakurser, nye produkter I forudsætningerne holdes fanen rigtigt højt. Næppe så detaljeret - mere generelt (praksis fra børsnoterede virksomheder "kopieres") Opfølgning. Overordnet årsagsforklaring PricewaterhouseCoopers

14 Udskudt skat – opgave (2)
Aktieselskabet Fredslunds planteskole Med hvilket beløb skal posten Skat af årets resultat optræde i regnskabet – resultatopgørelsen ? Svar: Skat af årets resultat består af: Beregnet skat af årets resultat: kr. Ændring i udskudt skat (yderligere forpligtelse) kr. I alt kr. ERIK Ikke længere noncelant. Vidensresourcer + Miljøforhold. Det er ansigtet udadtil der vises her. Vidensresourcer ikke videns regnskab Videns ressourcer: Hvis der er af betydning for fremtidig indtjening. Hvordan ? Bemærkningerne Ingenting IT virskomheder / Rådgivende ingeniører / Advokater Heldigt at det kun gælder klasse C. MILJØ: Miljøpåvirkning samt tiltag til reduktion heraf. Miljøregnskaber. Arbejdsmiljø. Både ja og nej 5 års hoved og nøgltal: Tidl. kun børs Forventet udvikling + forudsætninger. Niveauangivelse ej budgettal,. Forudsætninger: Valutakurser, nye produkter I forudsætningerne holdes fanen rigtigt højt. Næppe så detaljeret - mere generelt (praksis fra børsnoterede virksomheder "kopieres") Opfølgning. Overordnet årsagsforklaring PricewaterhouseCoopers

15 Udskudt skat – opgave (3)
Antag at selskabsskatteprocenten er 30, og at der oplyses følgende om et regnskab: Anvendt regnskabspraksis er at angive al udskudt skat i balancen Primo var udskudt skat opgjort til kr. under passivposten hensættelser Selskabet har haft en skattepligtig indkomst på kr. Selskabet har haft et årsregnskabsresultat før skat på kr. Af årets resultat før skat er kr. skattefri gevinst på værdipapirer. Resten af årsregnskabets indtægter og alle dets omkostninger vil derimod før eller siden indgå i opgørelsen af den skattepligtige indkomst Hvor stor er den beregnede skat, som skal belaste resultatopgørelsen i året ? Hvad er virksomhedens udskudte skat ultimo ? ERIK Ikke længere noncelant. Vidensresourcer + Miljøforhold. Det er ansigtet udadtil der vises her. Vidensresourcer ikke videns regnskab Videns ressourcer: Hvis der er af betydning for fremtidig indtjening. Hvordan ? Bemærkningerne Ingenting IT virskomheder / Rådgivende ingeniører / Advokater Heldigt at det kun gælder klasse C. MILJØ: Miljøpåvirkning samt tiltag til reduktion heraf. Miljøregnskaber. Arbejdsmiljø. Både ja og nej 5 års hoved og nøgltal: Tidl. kun børs Forventet udvikling + forudsætninger. Niveauangivelse ej budgettal,. Forudsætninger: Valutakurser, nye produkter I forudsætningerne holdes fanen rigtigt højt. Næppe så detaljeret - mere generelt (praksis fra børsnoterede virksomheder "kopieres") Opfølgning. Overordnet årsagsforklaring PricewaterhouseCoopers

16 Udskudt skat – opgave (4)
Hvor stor er den beregnede skat, som skal belaste resultatopgørelsen i året ? Svar: ( – ) * 0,3 = kr. Hvad er virksomhedens udskudte skat ultimo ? Svar: ( – – ) * 0,3 = kr. fordi Udskudt skat ultimo = Primo ultimo skat ( kr.) + den del af indkomsten der før eller siden vil blive beskattet ( ) – den del der beskattes i indeværende år ( ). (Resten ialt vil blive beskattet i årene fremover (udskydningen). Årets udskydning af skat, * 0,3 svarer til stigningen i udskudt skat – nemlig kr. Stigning i udskudt skat = Ultimo udskudt skat – primo udskudt skat eller kr. – kr. = kr. ERIK Ikke længere noncelant. Vidensresourcer + Miljøforhold. Det er ansigtet udadtil der vises her. Vidensresourcer ikke videns regnskab Videns ressourcer: Hvis der er af betydning for fremtidig indtjening. Hvordan ? Bemærkningerne Ingenting IT virskomheder / Rådgivende ingeniører / Advokater Heldigt at det kun gælder klasse C. MILJØ: Miljøpåvirkning samt tiltag til reduktion heraf. Miljøregnskaber. Arbejdsmiljø. Både ja og nej 5 års hoved og nøgltal: Tidl. kun børs Forventet udvikling + forudsætninger. Niveauangivelse ej budgettal,. Forudsætninger: Valutakurser, nye produkter I forudsætningerne holdes fanen rigtigt højt. Næppe så detaljeret - mere generelt (praksis fra børsnoterede virksomheder "kopieres") Opfølgning. Overordnet årsagsforklaring PricewaterhouseCoopers

17 Eksamens hints (1) Typiske områder: Små forståelsesmæssige spørgsmål (bl.a periodiseringsprincippet, indtægtskriterier ) Entreprisekontrakter / Igangværende arbejder for fremmed regning Leasing Koncernregnskaber (ses meget ofte) Udskudt skat Salg af aktiver (bl.a. opgørelse af tab/gevinst) Pengestrømsopgørelse Opgøre et varelager efter FIFO, LIFO, og vejet gns. Skelnen mellem nominel rentefods metode/effektiv rentefods metode Tidligere Årsberetningen. Håndteres ofte for noncelant. Har et betydeligt Hovedaktiviteter: Forretningsområder, produkter Udvikling: Resultatkommentar. Usikkerheder: Regnskabsmæssige skøn Usædvanlige forhold: Store tab på debitorer, tab af en væsentlig kunde Efter status: Tab af en stor kunde, nye kæmpeordre PricewaterhouseCoopers

18 Afslutning HA Jur / Skat eller ej: Regnskabsforståelse vil være en væsentlig del af jeres hverdag, herunder især regnskabets tværfaglige betydning i forhold til påvirkning af og fra juridiske og skattemæssige forhold. Derfor er eksamen kun et skridt på vejen. Glem ikke at øv jer bagefter. Eksamen Gør blot dit bedste Tidligere Årsberetningen. Håndteres ofte for noncelant. Har et betydeligt Hovedaktiviteter: Forretningsområder, produkter Udvikling: Resultatkommentar. Usikkerheder: Regnskabsmæssige skøn Usædvanlige forhold: Store tab på debitorer, tab af en væsentlig kunde Efter status: Tab af en stor kunde, nye kæmpeordre PricewaterhouseCoopers


Download ppt "pwc Dagens program: Bogføring a la carte"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google