Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samarbejde om kvalitetssikring af de officielle vejnavne og vejkoder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samarbejde om kvalitetssikring af de officielle vejnavne og vejkoder"— Præsentationens transcript:

1 Samarbejde om kvalitetssikring af de officielle vejnavne og vejkoder
Hvad hedder vejen? Samarbejde om kvalitetssikring af de officielle vejnavne og vejkoder Ekko - 9. maj 2001

2 Når vi skal finde rundt …
Ekko - 9. maj 2001 Vejnavne og -koder i CPRs vejregister

3 Bruger vi … Ekko - 9. maj 2001 Vejnavne og -koder i CPRs vejregister

4 Bekræftet: Ingen vejnavne hér
Ekko - 9. maj 2001 Vejnavne og -koder i CPRs vejregister

5 Vejnavne er vigtige … Ekko - 9. maj 2001
Vejnavne og -koder i CPRs vejregister

6 Vejnavne i Danmark Data fra CPR-vej har mange brugere
Registreres (af kommunerne) i CPRs Vejregister I alt ca vejnavne med tilhørende vejkoder Kommunekode og vejkode udgør entydig nøgle Vejnavn registreres fuldt ud med indtil 40 tegn Forkortet vejnavn med indtil 20 tegn (”vejadresseringsnavn”) Samtidig fastlægges administrative distrikter Sogneinddeling, valgkredse, postdistrikter … Distrikter fastlægges som husnummer fra-til (lige/ulige nre.) Basis for ”beregning” af fuld postadresse Data fra CPR-vej har mange brugere Offentlige: Stat, amt, kommuner (registre + tekniske grundkort) Private: Post, tele, vejvisere, finansvæsen, adressering … Ekko - 9. maj 2001 Vejnavne og -koder i CPRs vejregister

7 Sagsgang og dataflow Post Danmark KRAK m.fl. DAV m.fl. Falck Politiet
Ejd.data systemer P-data systemer CPR-system Folkeregister Kort og GIS Teknisk forv. Ekko - 9. maj 2001 Vejnavne og -koder i CPRs vejregister

8 Systemet er rationelt (men …)
C F Tietgens Boulev Teknisk forv. Folkeregister CPR-system Ejd.data systemer P-data systemer Kort og GIS Post Danmark Politiet Falck DAV m.fl. KRAK m.fl. C F Tietgens Boulev C F Tietgens Boulev C F Tietgens Boulev C F Tietgens Boulev Ekko - 9. maj 2001 Vejnavne og -koder i CPRs vejregister

9 CPRs vejregister i adresseprojekt
Adresseprojektet: fokus på de enkelte adresser registreres i husnummertema i de tekniske grundkort registreres som adresser i ESR , BBR og KRR Vejnavne var ikke en del af adresseprojektet vejnavne og vejkoder fra CPR-vej blev brugt (via KMD) folkeregistrene ikke inddraget i samarbejdet Forslag om at inddrage CPR-vej i arbejdet fremført af kommunerne (typisk kortansvarlige) støttet af brugerne af CPR-data, ejendomsdata og kort Diskuteret ml. KMS og DSt; bakket op af GRUK arbejdsgr. Ekko - 9. maj 2001 Vejnavne og -koder i CPRs vejregister

10 Arbejdsmetode Hovedprincip for arbejdet Undersøgelsesprogram
Finde fejl og mulige problemer (v.hj.a. edb-kørsler) Tilbyde kommunerne materiale samt vejledning (www) Kommunerne vurderer og retter af egen drift (frivilligt) Undersøgelsesprogram ”Nummerdel”: Husnummerintervaller, vejkoder o.l. (igangsat efterår 2000 – resultat december 2000) ”Navnedel”: Forkortede stavemåder, motorveje mm (abejdsgruppe september 2000 – resultat marts 2001) Ekko - 9. maj 2001 Vejnavne og -koder i CPRs vejregister

11 Arbejdsgruppe 2000-2001 Arbejdsgruppens sammensætning: Mødevirksomhed:
Kort & Matrikelstyrelsen Danmarks Statistik Indenrigsministeriet, CPR-Kontoret Københavns + Løgumkloster Kommune Dansk Sprognævn + Stednavneudvalget Post Danmark Rigspolitiet Dansk Adresse- og Vejdatabase (DAV) DPS-DATA (postordre firma) KRAKs Forlag A/S (konsulent) Mødevirksomhed: 7. september, 3. november, 1. februar slutrapport Ekko - 9. maj 2001 Vejnavne og -koder i CPRs vejregister

12 Eksempler fra ”Nummerdelen”
Ekko - 9. maj 2001

13 Husnummerinterval overlapper
Vejen krydser en kommune-grænse, men dét husnummer-interval som de to involverede kommuner har angivet, ”over-lapper” i den ene eller begge vejsider. Et husnummer i det overlappende interval optræder således, som om det ligger i begge kommuner. Knr Vkod Vejnavn By PNr Dist Min Max 845 0405 Astrupvej Munkholm 9541 Suldrup 1 999 861 0590 Astrup 23 27 Ekko - 9. maj 2001 Vejnavne og -koder i CPRs vejregister

14 Husnummerinterval for lille
Der findes egentlige adresser i de kommunale ejendomsregistre BBR og/eller ESR som ligger udenfor dét husnummerinterval, der er angivet for den pågældende vejkode og –navn. Kild Vkod Vejnavn By PNr Postdist Min Max BBR 2907 Gyvelvej 5B 5A CPR 4873 Væggerløse 1 3 Ekko - 9. maj 2001 Vejnavne og -koder i CPRs vejregister

15 Flere veje har samme vejnavn
To eller flere veje optræder med samme vejnavn indenfor samme postdistrikt (men i forskellige kommuner). Der er ikke registeret et supplerende bynavn til de involverede veje, således at man kan skelne dem fra hinanden. Knr Vkod Vejnavn By PNr Dist Min Max 615 0129 Agertoften 8700 Horsens 1 11 619 0050 Glud 7Z Ekko - 9. maj 2001 Vejnavne og -koder i CPRs vejregister

16 Vejledning i retskrivning af vejnavne
Bent Jørgensen, Institut for navneforskning Birgitte Brinkmann Jensen, Dansk Sprognævn Anita Mai Ågerup, Dansk Sprognævn Vejledningen er blevet til i forlængelse af arbejdet i en arbejdsgruppe under ledelse af Kort & Matrikelstyrelsen. Arbejdsgruppen bestod desuden af repræsentanter fra Danmarks Statistik, CPR-kontoret, Post Danmark, kommunerne, Rigspolitiet og flere private interessenter og brugere af vejregistret. Ekko - 9. maj 2001 Vejnavne og -koder i CPRs vejregister

17 Vejledningens indhold
Generelle regler om stavning af vejnavne I overensstemmelse med øvrige danske ordforråd … dog hensyn til traditionen (fx ”Sverrigsgade”) Særlige problemer ”Alle” eller ”allé” og andre dobbeltformer Store og små begyndelsesbogstaver, Et eller flere ord Forkortelser, forkortelsespunktum og mellemrum Ordenstal (”Frederik 9.s Vej”, ”Christian VII’s Vej”) Genitiv (ejefald) Bindestreg , bolle-å eller dobbelt-a, Ubestemt/bestemt form Nødforkortelser til brug i 20-tegns feltet Ekko - 9. maj 2001 Vejnavne og -koder i CPRs vejregister

18 Eksempler fra ”Navnedelen”
Ekko - 9. maj 2001

19 "Administrative vejkoder <9900"
Knr Vkod CPR vejadrnavn CPR vejnavn Forslag XXX 1392 Båd I Havn 9888 Diverse Ejend Diverse Ejendomme 9000 Folkeregistret 9898 Husnr Ændring 0011 Jord I An Komm Jord Vurd I An Komm 9810 Postbox 0395 P Restante B Post Restante,Ball Vejkoder i intervallet med tilhørende vejnavn som ikke repræsenterer en egentlig fysisk vej, plads, sti, bro eller et andet bestemt navngivet område (som f.eks. et kolonihaveområde eller en anden bebyggelse) (Intet vejnavneskilt = Intet vejnavn på kort) Ekko - 9. maj 2001 Vejnavne og -koder i CPRs vejregister

20 Vejnavne m. forkortet stavemåde
Knr Vkod CPR vejadrnavn CPR vejnavn Forslag XXX 0112 A C Hoppesvej A. C. Hoppesvej 1887 E Schous Alle E. Schous Alle 5354 Overg Neden Vandet Overgaden Neden Vandet 0015 Ankerets Kvt Ankerets Kvarter 4980 Ll Lundegade Lille Lundegade 1400 Dr Sells Vej Doktor Sells Vej 3168 Hændelsvej Händelsvej 0115 Aarhusvej Århusvej Vejnavne, der er registeret med en ikke-tilsigtet, forkortet stavemåde, samt vejnavne der optræder med en uhensigtsmæssig forkortelse eller stave-måde, selv om der er plads nok i vejnavnefeltet (40 tegn). Forkortede stavemåder stammer ofte fra det tidligere CPR-systems begrænsning på 20 tegn for vejnavne. Ekko - 9. maj 2001 Vejnavne og -koder i CPRs vejregister

21 Problemer med bynavne Knr Postnr CPR bynavn Alternativ XXX 9999 Retur Til Afsender 4000 Sø Svenstrup Søster Svenstrup 4200 Sørbym Overd Sørbymagle Overdrev 2640 Baldersbr Baldersbrønde 2630 Baldersbr. 4050 Vente Vented 4250 Kællerød Kellerød 5581 Kingstrup Kindstrup Bynavne som optræder med forkortet stavemåde, bynavne der optræder med forskellig stavemåde og bynavne der findes med en anden stavemåde i Stednavneudvalgets eller KMS’ stednavneregister Ekko - 9. maj 2001 Vejnavne og -koder i CPRs vejregister

22 Motorveje mv. uden vejkode o.l.
Knr Vkode CPR vejnavn Alternativ 451 Esbjergmotorvejen ? 607 Århusmotorvejen ? 167 9150 Vallsb-Tårnby Motorv Motorvej E20 ? 175 0582 Motorringvejen Motorvej O3 ? XXX 5621 Motortrafikvejen-Bredsten Bredstenvej ? 9771 Aalborg Motorvej Motorvej E45 ? Overordnede veje (typisk motorveje og andre statsveje, o.l) som ikke er registreret med vejkode og vejnavn, eller hvor det registrerede vejnavn ikke svarer til det officielle navn jf. Vejdirektoratet (?) Ekko - 9. maj 2001 Vejnavne og -koder i CPRs vejregister

23 Resultat af undersøgelserne
Liste Nummerdel/beskrivelse Antal a Husnummerinterval overlapper hen over kommunegrænse ca. 600 b Husnummerinterv. omfatt. ikke alle adresser på vejen ca. 500 c Flere veje i postdistriktet har samme vejnavn ca. 400 d Vejnavnet optræder m. flere forsk. vejkoder i komm. ca. 20 Navnedel/beskrivelse e "Administrative vejkoder" <9900 f Vejnavne med utilsigtet, forkortet stavemåde mv. ca. 3800 g Vejadresseringsnavne med unødvendig forkortelse mv. ca. 380 h Problemer med bynavne ca. 1800 i Motorveje, amtsveje mv. uden vejkode o.l. ca. 300 Kontrollen har således fundet ca mulige fejl eller problemer, svarende til ca. 7% af de vejnavne i CPRs vejregister. Ekko - 9. maj 2001 Vejnavne og -koder i CPRs vejregister

24 Materialet til kommunerne
Findes på adresseprojektets websted En folder til hver kommune + eksempler og baggrundstekst Brugernavn og kodeord til hver kommune 1. december 2000 og 1. marts 2001 til folkeregistre I april 2001 desuden til kommunernes kortansvarlige (henvend Jer hvis brev el. kodeord er bortkommet) Foreløbige resultater Generel god kritik af arbejdet og materialet En del (men langtfra alle) kommuner har foretaget rettelser Vi hører gerne mere … Ekko - 9. maj 2001 Vejnavne og -koder i CPRs vejregister

25 Arbejdsgruppens anbefalinger
Vejledning og evt. retningslinier Fx i forbindelse med ny BBR-lov og cirkulære Permanent overvågning af fejl mv. Periodiske kørsler der viser evt. uoverensstemmelser Tilbud til kommunerne – fortsat frivilligt Evt. som webservice Offentlig informationstjeneste om vejnavne Overvågning af bestanden (nye/nedlagte/ændret navn) Diverse andre services: (Synonymer, særlige veje mv.) Samarbejdsform, oplæg og deltagere må diskuteres … Ekko - 9. maj 2001 Vejnavne og -koder i CPRs vejregister

26 Prototype: eksempel (Viser kun eksempel på muligheder)
Ekko - 9. maj 2001 Vejnavne og -koder i CPRs vejregister


Download ppt "Samarbejde om kvalitetssikring af de officielle vejnavne og vejkoder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google