Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Felter og nøgle-felter (databaser, del 6)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Felter og nøgle-felter (databaser, del 6)"— Præsentationens transcript:

1 Felter og nøgle-felter (databaser, del 6)

2 RHS – Informationsteknologi
Nøgle-felter Et nøglefelt er et felt – eller flere felter tilsammen – som entydigt udpeger en post i en tabel. Hvorfor skal vi have et nøglefelt? Uden et nøglefelt er det tvetydigt, hvad data refererer til Er også nødvendigt af mere tekniske grunde… RHS – Informationsteknologi

3 RHS – Informationsteknologi
Nøgle-felter Nogle gange er eet felt nok – andre gange må vi bruge flere felter i kombination Nogle gange må vi selv ”opfinde” et nøglefelt Ikke altid let at indse, hvad der er nok til at definere en nøgle RHS – Informationsteknologi

4 RHS – Informationsteknologi
Nøgle-felter Hvad skal med, for at have et nøglefelt for en Person…? Navn Adresse Fødselsdato Telefonnummer Eller måske bare… CPR-nummer RHS – Informationsteknologi

5 RHS – Informationsteknologi
Nøgle-felter Hvad skal med, for at have et nøglefelt for en Bog…? Titel Forfatter Udgivelsesår Forlag Eller måske bare… ISBN-nummer RHS – Informationsteknologi

6 RHS – Informationsteknologi
Nøgle-felter Generelt bør man grundigt overveje, hvor mange felter der skal med i nøglen, for at undgå dubletter Husk at ”meget usand-synligt” ikke er det samme som ”aldrig”  RHS – Informationsteknologi

7 RHS – Informationsteknologi
Nøgle-felter Ofte er det nødvendigt selv at opfinde en nøgle – typisk valg er et løbenummer Løbenummer: Tal der starter med værdien 1, og stiger med én for hver ny post Kursusnavn Underviser Lokale Svejsning Karl Groth 290 Lodning Synne Sefort 283 Lodning (øvede) 281 Metalfræsning Willy Hartmeyer RHS – Informationsteknologi

8 RHS – Informationsteknologi
Nøgle-felter Ofte er det nødvendigt selv at opfinde en nøgle – typisk valg er et løbenummer Løbenummer: Tal der starter med værdien 1, og stiger med en for hver ny post Kursusnummer Kursusnavn Underviser Lokale 1 Svejsning Karl Groth 290 2 Lodning Synne Sefort 283 3 Lodning (øvede) 281 4 Metalfræsning Willy Hartmeyer RHS – Informationsteknologi

9 Regler for nøgle-felter - 1
Der er to regler for nøgle-felter i tabeller: Regel 1: I tabeller, der stammer fra en en-til-mange relation, skal tabellen fra ”mange”-siden indeholde nøglefeltet fra begge entiteter. Elev Klasse Elevnummer Klassenavn Klassenavn RHS – Informationsteknologi

10 Regler for nøgle-felter - 2
Regel 2: I tabeller, der stammer fra en mange-til-mange relation, skal tabellen der forbinder de to entiteter indeholde nøglefeltet fra begge entiteter. Fag Afholdes Lokale Fagnavn Fagnavn Lokalenummer Lokalenummer RHS – Informationsteknologi

11 RHS – Informationsteknologi
Andre data-felter Når nøgle-felterne er på plads, kan vi sætte de øvrige data-felter ind i tabellerne. Medtag de felter, der er brug for, og ikke flere! Felterne kan have forskellige typer Elev Elevnummer Klassenavn Fornavn Efternavn Fødselsdato …(og så videre) RHS – Informationsteknologi

12 RHS – Informationsteknologi
Typer for data-felter Hvad menes med en ”type” for et felt…? Ofte er der en form på begræsning på de data, vi må komme i et givent felt Giver det mening at skrive ”Fåborg” i et felt kaldet Postnummer? Vi kan begrænse data ved at vælge en bestemt type for hvert felt; data som ikke har denne type er ikke tilladt RHS – Informationsteknologi

13 RHS – Informationsteknologi
Typer for data-felter Man kan forestille sig mange typer for felter: Tal Tekst Dato Ja/Nej Billede (?) …og delmængder heraf RHS – Informationsteknologi

14 RHS – Informationsteknologi
Typer for data-felter Hvorfor bekymre sig om typer for felter? Begræsning af fejl Begræsning af pladsforbrug Bedre afspejling af den virkelige verden Nemmere at indtaste data RHS – Informationsteknologi

15 RHS – Informationsteknologi
Typer for data-felter Udover den rigtige type, bør man også overveje yderligere begræsninger Hvad er den korrekte type for et dansk postnummer? Tal …mellem 800 og 9999 Holder det for et engelsk postnummer? RHS – Informationsteknologi

16 RHS – Informationsteknologi
Typer for data-felter Generelt bør typen kun tillade værdier, vi reelt er interesserede i I en database for spørgeskemaer har vi måske et felt Alder… …men måske er vi kun reelt interesseret i en opdeling i aldersgrupper: 0-29 år 30-59 år 60+ år RHS – Informationsteknologi

17 RHS – Informationsteknologi
Typer for data-felter Generelt kan der ligge mange overvejelser bag definition af et data-felt Kan blive meget uoverskue-ligt i en større database Alle oplysninger om formål, definition, begrænsning, mv. af felter nedskrives i en Data Dictionary RHS – Informationsteknologi


Download ppt "Felter og nøgle-felter (databaser, del 6)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google