Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Adresse*Assistent Få bedre datakvalitet, spar tid og penge

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Adresse*Assistent Få bedre datakvalitet, spar tid og penge"— Præsentationens transcript:

1 Adresse*Assistent Få bedre datakvalitet, spar tid og penge
Henrik Skalbo DPS Data ApS Blokhusvej 3, DK-2920 Charlottenlund Tlf: Ole Olsen Oenslagergade 28 4200 Slagelse Oehlenschlægersgade 28

2 Introduktion DPS Data har siden 1993 specialiseret sig i arbejdet med kvalitetssikring af kundedatabaser og medlemsregistre Årtiers erfaring med postordre virksomhed har lært os de værste pengeslugere: Fejl i adresse / postnummer - medfører returpost, forsinkede leverancer og ekstra omkostninger Stavefejl - giver unødvendig irritation hos kunderne og dårligt image for virksomheden Uønskede dubletter – kunder oprettet flere gange på grund af forkert stavede adresser

3 Målgruppen Vore kunder findes blandt; Fælles for vore kunder er:
Postordrevirksomheder, Foreninger og medlemsklubber Registre, Tele- og forsyningsselskaber Fælles for vore kunder er: De opretter mange nye kunder som en del af dagligdagen Kundeoprettelsen foretages af flere forskellige personer De ønsker høj kvalitet i kundedatabasen for at undgå dubletter og returpost De bruger værktøjer der effektiviserer kunderegistreringen

4 Adresse*Assistent Standardiserer adresser i databasen
Adresserne staves i overensstemmelse med Indenrigsministeriets officielle vejregister Sikrer korrekt stavning af vejnavn Medvirkende til forbedret image og kundetilfredshed Øger sansynlighed for korrekt postlevering Sikrer korrekt postnummer / by Hermed fjernes en hyppig årsag til returpost Der spares typisk kr. hver gang en fejl undgås

5 Adresse*Assistent Eliminerer problemet med uønskede dubletter
Ensartet stavemåde giver mulighed for 100% sikker dubletkontrol Store portobesparelser ved DM-kampagner Kunder kan ikke ”gemme” sig under alias-navne/adresser Forøger tasteoperatør-effektivitet med op til 30% og giver større arbejdsglæde Selv vanskeligt læsbare adresser håndteres hurtigt og sikkert Kvaliteten er i top, også sidst på dagen Muliggør mere effektiv kontrol mod RKI Standardiserede adresser er en forudsætning for en sikker kundeforespørgsel hos RKI

6 Sådan virker Adresse*Assistent
På de følgende slides viser vi nogle af de vigtige funktioner Adresse*Assistenten kan tilføre virksomheden på datafangst tidspunktet Hurtig og sikker kundeoprettelse - normalsituation Oprettelse med bynavn i stedet for postnr Oprettelse hvor hverken by eller postnr kendes Oprettelse af svarkupon med ulæselig adresse Oprettelse med udvidet etageangivelse Integration med dublet-rutine i kundedatabasen

7 Kundeoprettelse - normal
Ny kunde oprettes. Hele adressen skrives i Adresse*Assistentens gule linie – afslut med enter. Programmet kontrollerer nu, at stavning og postnr er korrekt og udfylder derefter adressefelterne automatisk Tast enter og se resultatet

8 Kundeoprettelse - resultat
Adressedata er valideret og overført til de respektive felter Adresse*Assistenten kan desuden automatisk danne en dubletnøgle til brug for dubletkontrol, se nederst i skærmbilledet

9 Hurtig oprettelse – få tegn
En adresseoprettelse kræver ikke mere end de 3 første bogstaver i vejnavnet Det sparer megen tid og letter oprettelsen af vanskelige vejnavne Tast enter og se resultatet Oeh

10 Hurtigoprettelse - resultat
Selv vanskelige navne som eksempelvis Oehlenschlægersgade oprettes hurtigt og fejlfrit !!

11 Bynavn i stedet for postnr
I denne situation kendes postnr ikke Adressen oprettes i stedet med angivelse af bynavnet Adresse*Assistenten finder selv det rigtige postnr Indtastede vej- og bynavne rettes automatisk til korrekte Store og små bogstaver Tast enter

12 Bynavn - resultat Kundens adresse er oprettet fejlfrit
Adresse*Assistenten afleverer altid vej- og bynavn med rigtig anvendelse af Store og små bogstaver, uanset skrivemåden i den gule linie

13 Ukendt by og postnr Her kendes hverken postnr eller bynavn
Man ved dog at kunden bor på Sjælland Adresse*Assistenten viser ved oprettelsen de 4 veje i Danmark der begynder med ’Schl’ Den rigtige vej vælges Tast enter for resultat

14 Ukendt by og postnr - resultat
Som ved de øvrige oprettelser er de valgte adressedata indsat i de korrekte felter

15 Ulæselig svarkupon I dette eksempel kan kun første bogstav: F og Allé tydes på svarkuponen Adresse*Assistenten finder de vejnavne der matcher søgningen Det rigtige vejnavn vælges – tast enter og se resultatet

16 Ulæselig svarkupon - resultat
Når man som i dette eksempel bliver præsenteret for et antal mulige vejnavne, er det let at se, at der stod Frøbels Allé på kuponen

17 Udvidet etageangivelse
Det er enkelt at oprette adresser med udviddet angivelse af opgang, etage, side, mm. Data indtastes blot i den gule linie som de ønskes i det færdige resultat Tast enter for resultatet

18 Udvidet etage - resultat
Alt det du indtastede i den gule linie imellem husnr og postnr, er afleveret i adresselinien Skrevet med Store og små bogstaver nøjagtigt som du skrev det i den gule linie

19 Integreret dubletkontrol
Der er tidligere oprettet en kunde: Ole Olsen på adressen: Oehlenschlægersgade 28 Når oprettelse af O Olsen forsøges vil Adresse*Assistenten finde den tidligere oprettede stamkort 18 på adressen Tast enter og se resultatet

20 Integreret dubletkontrol
Adresse*Assistenten viser dubletten Operatøren kan nu vælge om O Olsen alligevel skal oprettes

21 Udvalgte referencer


Download ppt "Adresse*Assistent Få bedre datakvalitet, spar tid og penge"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google