Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ESR Ejendoms Stam Registret

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ESR Ejendoms Stam Registret"— Præsentationens transcript:

1 ESR Ejendoms Stam Registret
ESR - Ejendoms Stam Registret er et samlende, landsdækkende register over ejendomme i Danmark. Basisregister på linie med CPR, BBR og CVR

2 ESR ESR er 'opstået' ca ud af et 'naturligt behov' for at registrere ejendomme i DK, sikre (ejendoms)beskatningsgrundlaget og styring af regler, opkrævninger mv. Sorterer ikke som f. eks. Tinglysning, Matrikel, BBR under en myndighed, der er registeransvarlig og ansvarlig for finansiering af udvikling og drift

3 ESR ESR 'ejes' af den enkelte kommune. Data indlægges af kommunerne og den enkelte kommune er dataansvarlig myndig­hed. KMD udviklede ESR KMD ejer system, database, datamodeller mv., mens kommunerne ejer data.

4 ESRs forhold til BBR Ejendomme i ESR er ca. 2.200.000.
Ejendomme i BBR er ca BBR som bygningsregister ser verden ud fra en fysisk synsvinkel ESR ser verden fra en administrativ/økonomisk synsvinkel

5 ESRs forhold til SVUR ESR giver en væsentlig del af datagrundlaget for beregning af ejendomsskatterne Med det nuværende regelgrundlag er det nødvendigt at SVUR suppleres med de historiske data fra ESR (aktuel vurdering og vurderingerne i 2001 og 2002 incl. evt. omberegninger) .

6 ESRs opgaver 1 Tildeling af ejendomsnummer i ESR
Arbejde med beliggenhedsadresser i ESR/BBR Uændret opgave i forbindelse med skødepåteg-ning/salgsindberetningsblanket (til e-TL) Udstedelse af vurderingsattester Matrikelregistrering i ESR/PLAN i forbindelse med approbationer, ekspropriationer og jordfordeling.      

7 ESRs opgaver 2 6. Registrering af ejerlejlighedsopdeling i ESR/BBR
7. Registrering af bygning på lejet grund i ESR/BBR 8. BBR-registreringen vedrørende nybyggeri, om/tilbygning, nedrivning, sammenlægning af lejligheder, ændring af bygningsanvendelse 9. PLAN-registreringen i forbindelse med nye lokalplaner og revision af kommuneplanen 10. Registrering af individuel bebyggelsesprocent i ESR -     

8 ESRs opgaver 3 11. Registrering af ejendomsskattefritagelse i henhold ejendomsskattelovens § 7 og 8 i ESR 12. Registrering af dækningsafgiftspligtige ejendomme i henhold til ejendomsskattelovens §23 og §23A i ESR i forbindelse med tilgang/ændring og afgang 13. Indsamling og registrering af huslejeoplysninger i BBR i forbindelse med eventuel ny total huslejeindsamling 14. Løbende levering af oplysninger til SKAT til brug for vurderingsmyndighedernes afgørelse af, om omvurdering og niveauvurdering skal finde sted, jf. VUL §3, stk. 3.

9 E-ref og ESR KMD tilretter systemet efter brugernes, dvs. dataejernes (kommunernes)ønsker. vedligehold og tilpasning af ESR til lovjusteringer sker successivt KMD har på denne baggrund iværksat arbejdet med at indpasse e-ref i ESR KMD vil samarbejde med KMS aftale hvorledes den praktiserende landinspektørs træk af e-ref vil kunne indpasses


Download ppt "ESR Ejendoms Stam Registret"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google