Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

C o n n e c t i n g B u s i n e s s & T e c h n o l o g y Økonomiske og juridiske barrierer for brug af geodata Workshop om geodata 11. Juni 2002. Indlæg.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "C o n n e c t i n g B u s i n e s s & T e c h n o l o g y Økonomiske og juridiske barrierer for brug af geodata Workshop om geodata 11. Juni 2002. Indlæg."— Præsentationens transcript:

1 C o n n e c t i n g B u s i n e s s & T e c h n o l o g y Økonomiske og juridiske barrierer for brug af geodata Workshop om geodata 11. Juni 2002. Indlæg af Jakob Suppli

2 Devoteam Fischer & Lorenz2 Høj pris på grundkort.....1 Problemstilling:  Grundkort vigtige som fælles reference-ramme – både mentalt (genkendelseseffekt) og teknisk-praktisk (genbrug af data og objekter)  Kort er dyre at producere – offentlig produktion - lav subsidiering  Høj pris udpeget som barriere for udbredt brug af fælles grundkort Sigtelinier for løsning:  Skabe øget anvendelse til lavere priser – flytte ligevægtspunktet på ”markedet for grundkort” - identificere ”GRUNDKORTET” (topografisk, teknisk, matrikel kort?)  Udviklingsinitiativer på både udbudsside og efterspørgselsside (”Hønen og ægget”)

3 Devoteam Fischer & Lorenz3 ”Marked for grundkort” – udbuds- og efterspørgselsfunktioner – to scenarier PRIS MÆNGDE U 1 U 2 E 1 E 2

4 Devoteam Fischer & Lorenz4 Øget omsætning – ved lavere pris

5 Devoteam Fischer & Lorenz5 Høj pris på grundkort.....2 Forslag:  Udbudsside:  Frikøb/øget subsidiering – i overgangsperiode? Billigere produktionsproces  Målrettet produkt-differentiering -Massebrug: Simple kort-skabeloner som slutbrugere kan ”hælde egne data ned i”  Forskyde indtjening til temaer ovenpå grundkort  Produkt-raffinering: Øge aktualitet, tilgængelighed & kvalitetsgarantier  Efterspørgselsside:  Populariseringsinitativer for nye slutbruger-grupper (”Åbent hus om geodata”);  Udvikle simple ydelser til administrativt brug (afstandsberegninger, ruteplanlægning, høringer, stedfæste hændelser);  Avancerede ydelser: ”Servitut-GIS” til sagsbehandlere; Døgnaktuelle rutevalg; Mødestedsplanlægning

6 Devoteam Fischer & Lorenz6 Høje/uensartede priser for registerdata og stedfæstede adresser Problemstilling:  Nyt hovedprincip om prissætning for offentlige data: Distributionsomkostningerne  Afvigelser: Offentlige informationsserver - BBR, ESR, Planregister; Tinglysning, CPR´s bolig- og vejregister  Barrierer vedrørende stedfæstede adresser (jfr. rapport om Digitale Amt)  Ikke ensartede vilkår for adgang til adressetema  Priser  Kræver aftaler med hver enkelt dataejer, dvs hver kommune - omstændeligt! Sigtelinier for løsning:  Gennemføre aftalte princip om at prissætte til distributionsomkostningerne  Udvikle enklere tilgang til adresse-tema mv på tværs af myndigheder Forslag:  Tema i (årlig/e) forhandling om kommunale økonomi ( ”pakke-forhandling” i år)  Udvikle fælles services med nemmere & billigere tilgang til data

7 Devoteam Fischer & Lorenz7 Gevinster tilfalder ikke (kun) investoren..... Problemstilling:  Nye samfundsøkonomiske gevinst-muligheder ved anvendelse af geodata  Svært for enkelt-aktører at få økonomi i investeringer, forudsætter deltagelse fra flere  Eksempel på ledningsområdet: Omkostnings-aben springer rundt  Nogle ledninger er billigere at overgrave med gravko end at identificere korrekt & frilægge med skovl -- ledningsejer holdes skadesløs – regning og risiko afdækkes vis forsikringer – omkostning afholdes reelt af bygherre.  FLIS-udredning: Lovpligtig registrering og forespørgsel samt selvfinansiering  Eksempel (ældre): Fælles interesse mellem politi og vejmyndighed for korrekt digital stedfæstelse af trafikuheld strandet på omkostningen til tekniske kort-grundlag Sigtelinier for løsning:  Skabe forpligtende servicefællesskaber baseret på ”sammenskudsgilder” (mellem parter, hvis fælles gevinster overstiger investeringer/omkostninger)  Udvikle mekanismer til at sikre korrekt betaling for betalingspligtig anvendelse Forslag:  Skabe model for servicefællesskabets rolle som konkret ”iscenesætter” og fjerner af barrierer som lovgivning mv

8 Devoteam Fischer & Lorenz8 Videregivelse af data med forbehold for..... Problemstilling:  Videregivelse af data er omfattet af (for) mange forbehold for fejl, mangler og kvalitetsbrister  Ny situation at data anvendes udenfor producenternes egne rækker  Eksempel: Ejere af stærksstrømskabler bekymrede for om forældede data lægges til grund for gravearbejder – ønsker kontakt til hver enkelt gravende entreprenør, der bare nærmer sig...  Svært at overskue om slutbrugere fortolker data korrekt - og handler fornuftigt herudfra  Forbehold som ”flyverskjul” for andre bekymringer? Sigtelinier for løsning:  Afklare rækkevidden af ansvar ved videregivelse  Udvikle forpligtende administrativ praksis for kvalitetssikring  Afveje væsentlighed og risiko konkret  Fyldige og forpligtende ”varedeklarationer” for leverancer af kort og data Forslag:  Sikre fælles skabeloner for ”varedeklarationer” som led i Info-struktur-projektet (XML-opmærkningen af offentlige dataregistre)  Udredning af juridiske ansvar ved videregivelse - fx i Task-Force regi  Udvikle administrative normer for god kvalitetsstyring, -sikring og -kontrol


Download ppt "C o n n e c t i n g B u s i n e s s & T e c h n o l o g y Økonomiske og juridiske barrierer for brug af geodata Workshop om geodata 11. Juni 2002. Indlæg."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google