Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til forældremøde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til forældremøde"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til forældremøde
Korning Skole Torsdag den 27.august 2009 KL

2 Program: KL. 19.00 - 19.15: Velkomst sang
KL : Gymnastiksalen Fælles viden og oplæg KL – 20.10: Pause KL – 20.25: Et børnemøde for voksne KL – 21.20: Forældremøde i grupperne KL – 21.30: Farvel og på gensyn

3 Marken er mejet Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs. Frugten er plukket, og træet er rystet, og nu går det hjemad med det allersidste læs. Rev vi marken let, det er gammel ret, fuglen og den fattige skal også være mæt. Rev vi marken let, det er gammel ret, fuglen og den fattige skal også være mæt.

4 Vers 2 Loen vi pynter med blomster og blade, vi har georginer og bonderoser nok. Børnene danser allerede så glade, alle vore piger står ventende i flok. Bind så korn i krans, hurra, her til lands sluttes altid høsten med et gilde og en dans. Bind så korn i krans, hurra, her til lands sluttes altid høsten med et gilde og en dans.

5 ”Korning Skole er godt sted at være og lære” v. Tove
Trivselspolitikken: Sociale kompetencer Krop og sundhed Læring og undervisning Forældresamarbejdet Børn får selvværd af at lykkes med at lære noget fagligt og socialt, og få fornemmelsen af at det her kan jeg virkelig. - Nye Fælles Mål Emnefredage og læringsstile IT og kommunikation (Skoleporten og intra ) Fyraftens møde onsdag den kl Årets rytme og arrangementer Valg af 2 forældre rødder pr. gruppe Møde for samtlige valgte forældre rødder Onsdag den kl – 18.30 Valg til skolebestyrelsen – ny bestyrelse fra skoleåret 10/11 Meget mere information om det primo 2010

6 Gode arbejdsvaner v. Rie
Imellem kl finder man stiller og roligt ind i grupperummene og sætter sig med sine morgenopgaver og er en stille del af fællesskabet Ved fællesmorgensamling, hvor alle skal deltage så godt de kan. Synge med lytte og være med til at give god stemning fra morgenstunden til fællesskabet

7 Læring I timerne i løbet af dagen finder læring sted. Børn får selvværd af at lykkes med at lære noget fagligt og socialt, og få fornemmelsen af at det her kan jeg virkelig.

8 Læsepolitikken v. Susanne

9 Skoleafdelingen 2008 Læsning i Hedensted Kommune

10 STATUS OG FORUDSÆTNINGER ......................................................................1
LÆSEPOLITIK LÆSEMÅL I forhold til LUS (læseudviklingsskemaet) IT-VÆRKTØJER TIL LÆSNING OG SKRIVNING I INDSKOLINGEN …………… IT-BØRN EFTER 3. KLASSE TEKNOLOGIKLASSE I OVERBYGNINGEN

11 Hedensted Skole Netværk (HSN) sikrer skolerne adgang til it-arbejdspladser med den nødvendige software til en læseteknologisk indsats. Alle børn har adgang til de samme programmer såvel på skolen som hjemme. Skolerne har mulighed for indscanne bøger/tekster på Multifunktionsprinter. Alt udstyr er sat op på samme måde på alle skoler, hvilket virker befordrende for videndeling.

12 LÆSEPOLITIK Læsning er en vigtig kulturteknik, som skal mestres for at klare sig i samfundet. Samtidig er det af afgørende betydning for barnets hele liv, at det lærer at læse tidligt i skoleforløbet, ikke kun af hensyn til det faglige udbytte, men også i forhold til selvværd og livsglæde. Heldigvis kan en systematisk indsats med læsning gøre en forskel.

13 Intentionen er at gøre Hedensted Kommune til foregangs-kommune på læseområdet.
Det sker ved at forældre og andre voksne omkring barnet fokuserer på skriftsprogudviklingen (læsning og skrivning) I skoleforløbet arbejdes med en sammenhængende og opfølgende indsats med bl.a. tidlig læseindsats og it-støttet læseundervisning

14 Målsætning, uddrag: · At alle børn i Hedensted kommune bliver læsere · At fremme læselyst og læseglæde · At støtte barnets læseudvikling, såvel den tekniske som den indholdsmæssige, i hele skoleforløbet · At støtte barnets skriftsproglige udvikling i hele skoleforløbet · At der primært arbejdes forebyggende med fokus på børnenes læsekompetence og selvværd

15 Handleplaner, uddrag: · Implementering af IT-værktøjer til læsning og skrivning i indskolingen · IT- værktøjer som personligt kompenserende værktøj til læsning og skrivning fra 4. klasse · Teknologiklasse i overbygningen fra 7. klasse, der bygger på anerkendelse af de unges forskellige læringsveje · Udvikle læsning i alle fag – herunder faglige læsekurser til mellemtrinnet, og efteruddannelse af faglærere i læsning i fagene. Tegn: · Læselyst, læseglæde, motivation og selvhjulpenhed

16 Evaluering: · LUS (Læse Udviklings Skema) skal fungere som det fælles arbejds-, udviklings- og evalueringsredskab. · Der indsamles LUS og OS 64 efter 1. klasse · Der er nationale tests efter 2., 4., 6. og 8. klasse. Vi afventer evaluering af de nationale tests, inden der tages endelig stilling til den samlede evalueringsindsats i kommunen · Der indsamles LUS og SL 60 efter 3. klasse (med henblik på visitering til kompenserende IT-værktøjer) · Den systematiske opsamling af resultater foregår på skoleniveau

17 IT-VÆRKTØJER TIL LÆSNING OG SKRIVNING I INDSKOLINGEN
En tidlig indsats forebygger tab af selvværd og manglende lyst til at lære på grund af uløste læseproblemer Desuden støttes elevernes stave- og skriveudvikling. Mulighed for oplæsning med digital/syntetisk tale og skrivestøtte er en hjælp for eleverne ikke blot med hensyn til stavning og grammatik, men også i forhold til elevernes skriftlige udtryksfærdighed. Skrivestøtte kan betyde, at eleverne bruger ord, som de ikke tør bruge, hvis de skriver i hånden, hvilket medvirker til at nuancerer deres ordforbrug og udvide deres aktive ordforråd.

18 undervisning på lige fod med de jævnaldrende kammerater.
IT-BØRN EFTER 3. KLASSE Nogle børn vil stadig i 4. klasse og frem befinde sig i situationer, hvor den almindelige differentierede undervisning ikke rammer deres forudsætninger og behov. Børnene gives mulighed for at deltage i den almindelige differentierede undervisning på lige fod med de jævnaldrende kammerater. Målet er at fremme børnenes mulighed for at agere som selvstændige og selvhjulpne individer, såvel i skolen som senere i livet. Tiltag: Fra kommunal side stilles de nødvendige kompenserende programmer til rådighed for skolerne, såvel som for hjemmene Der stilles en værktøjspakke, indeholdende computer, USB og headset til rådighed. Børnene skal være motiverede for at ville yde en rimeligt stor indsats i forhold til skolearbejdet. Børnenes forældre skal være motiverede for at ville støtte eleven i projektet 18

19 TEKNOLOGIKLASSE I OVERBYGNINGEN
Et IT-baseret læringsmiljø med fokus på læsning og skrivning Teknologiklassen er en del af ungdomsmiljøet på en overbygningsskole Undervisningen tilrettelægges med særlig hensyn til inddragelse af it-værktøjer til elever med læse- og skrivevanskeligheder, og den enkelte elevs læringveje/læringsstil. Undervisningen har det samme høje faglige niveau som kommunens øvrige overbygningsklasser.

20 Matematikpolitikken v. Brian
Matematik for 2009 – 2010 (Hvid, Blå, 3. Gul og 4. kl. Grøn) Fagligt materiale: Korning skole har valgt materialet ”Trix og Felix”, da det er et undervisningsmateriale, der er testet og gennemtænkt, så det sikrer, at eleverne arbejder efter nationale fag- og trinmål. Som supplement til fagbøgerne anvender vi computere, hvor eleverne blandt andet vil arbejde med matematikprogrammerne Matematik i Måneby, Mondiso og Pengeby. De to sidstnævnte spil kan spilles hjemmefra via internettet.

21 Mål Mål: At hver enkelt elev får arbejdet sig gennem det eller de arbejdshæfter, der forefindes i materialet Trix og Felix for deres klassetrin. Arbejdsmængden vil reguleres efter faglig kompetence med det ekstra materiale, der foreligger i Trix og Felix samt andet relevant materiale. Endvidere tages der højde for de beskrevne mål fra Hedensted kommune.  

22 Test og prøver: Der afholdes 2 prøver/test i løbet af et skoleår. Oktober og februar. Prøven/testen i oktober vil være en test svarende til det faglige stof børnene fik lært og arbejdet med på det foregående klassetrin. Prøven/testen i februar vil tage udgangspunkt i børnenes aktuelle faglige klassetrin eller det materiale de senest har arbejdet med.

23 Arbejdsvaner Arbejdsform:
 Eleverne arbejder i grupper, der er sammensat efter deres faglige niveau og efter hvordan de er ”rullet” ind på Korning skole. Lektier: ·         Kan være træning af opgaver, der beherskes selvstændigt, og med det formål at øge elevens sikkerhed. ·         Kan være en undersøgelse med et konkret/praktisk udgangspunkt. ·         Lektier vil være markeret i grundbogen med en cirkel, hvor der er et halvt kryds indeni. En cirkel betyder, at opgaven er gennemgået og de gerne må lave den pågældende side.

24 Musik Spil dansk dag: I oktober er der spil dansk dag, som er blevet en årlig fast tradition, hvor dansk musik fejres over hele landet. Her skal vi bl.a. synge de fællessange, som på denne dag også bliver sunget i resten af landet på div. skoler og institutioner. Mange af musiktimerne i september og oktober vil bruges på at forberede Spil dansk dagen, som vi i fællesskab vil fejre på skolen d. 29/10.

25 Skolekoncerter Skolekoncerter:
I oktober skal gul og grøn til skolekoncert, hvor ”Latin dance band” vil underholde/undervise børnene. Som forberedelse til dette vil vi også i musiktimerne arbejde med det materiale som er udsendt hertil. I marts måned er det så rød, hvid og blå ´s tur. De skal høre ”Klezmerduo” (musik fra Balkan)

26 JULEKOR Vi vil ligesom forrige år forsøge at skabe et julekor, som skal synge ved Landsbyhaven og skolens juleafslutning i kirken samt evt. andre arrangementer. Det er vores ønske, at julekoret skal bestå af unge såvel som gamle, der sammen skal opleve glæden ved at synge og få fælles oplevelser. Derfor indbydes både børnehavebørn, skolebørn, forældre, bedsteforældre til at deltage i skolens julekor. Vi skal sammen lære at synge 2-3 julesange. Der bliver afsat timer til øvning i skoletiden. Vi opfordrer til, at I allerede nu overvejer om det kunne være noget for jeres barn eller jer selv. Det skal først og fremmest være lysten til at synge, der driver værket, men ta´ gerne en snak med jeres barn om, hvad det kræver, hvis man skal synge i kor. Skal kunne stå stille, lytte, tålmodighed m.m.

27 BILLEDKUNST v. Tove Interaktive tavle musik eller sang Oplæg Tema
Vi ser på dagens produktion Afslutning med musik eller sang Udstilling

28 Kristendomskundskab og Historie v. Tove
Kende centrale fortællinger fra det nye og gamle testamente Tro og viden om livets fakta og forunderlighed Styrke viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne forståelse i deres hverdags - og samfundsliv

29 Dagsorden Natur/teknik aktiviteter v. Jeannette
Trivsel, idræt og fysisk aktivitet v. Jeannette Trivselsambassadør v. Jeannette Efter pausen Børnemøde for voksne

30 Natur/teknik aktiviteter

31 Trivsel, idræt og fysisk aktivitet
Nedtælling til skolernes motionsdag d. 9. sep. 9 min. fællesaktivitet Skolernes motionsdag d. 9. okt. – alle forældre er velkomne til at løbe med  Motionstrailere lånes til motorik og legeplads 2 uger i efteråret

32 Trivselsambassadør Fri for mobberi
Fokus på høflighed, hjælpsomhed og tolerance Legepatrulje (Fra 4.a: Jonas, Kamilla, Helene, Kasper J) Fokus på frikvartererne Samarbejde med AKT Fokus på børnenes arbejdsmiljø Temaaften 27. okt. Fokus på kost, motion og trivsel

33 Pause i 10 min. Respekt for fællesskabet og hinanden:
Vær mod andre, som du ønsker de skal være mod dig. Lytte og vær åben over for andres tanker ideer, meninger og holdninger. Være glad på andres vegne. Tale pænt om dine skolekammerater. Tale sammen, og tal ordentligt til både store og små. Være hjælpsom og trøst, når nogen har brug for det. Bedøm ikke andre på deres ydre eller påklædning. Sige STOP og selv respekterer et STOP

34 Børnemøde for voksne Hver gruppe har en bunke kort
Alle i gruppen vælger et dilemmakort Læs kortet og tænk over, hvordan du vil handle i den beskrevne situation. Herefter fremlægger I på skift for hinanden i gruppen : Læs kortet højt for de øvrige i gruppen Fortæl om dit valg af handling Lad de andre i gruppen snakke med

35 Den gode dialog med dit barn
Hvordan går det for dit/dine børn? Spørg dit barn/børn hvordan de opfører sig under morgensamlingen? Hvordan bidrager dit barn/dine børn til det gode fællesskab? Spørg dit barn/dine børn hvordan de lytter og bidrager? Hvad betyder det at have respekt for hinanden i gruppen? Hvordan bidrager dit/dine børn til at respektere andres forskellighed? Husk at tilgive- det er menneskeligt at fejle. Vær optaget af hvad der bringer fremad? Tal med dit/barn om der er nogle handlinger, der kan være mere hensigtsmæssige end dem du hører dit barn/børn give udtryk for? Anerkend dit barn når du ser tegn på at han eller hun respekterer fællesskabet og hinanden.

36 Forældremøde i grupperne
Rød gruppe: Rie og Linda Hvid/Blå gruppe: Brian og Maria/Tove pga. Marias fravær Gul gruppe: Susanne Grøn gruppe: Jeannette

37 Afslutning i grupperne
Farvel og på gensyn KL:21.20 Afslutning i grupperne


Download ppt "Velkommen til forældremøde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google