Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad vil det sige at leve i tro?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad vil det sige at leve i tro?"— Præsentationens transcript:

1 Hvad vil det sige at leve i tro?
Kaldet til at leve i tro.. Et nøglevers i Bibelen – ”Den retfærdige skal leve i tro”.. – ikke bare tro for at overleve.. Ikke bare tro i krisen.. Ryggen mod muren..

2 ”Tro er fast tillid til det der håbes på, overbevisning om det
Hvad er tro? T – Tillid R – Risiko O – Overbevisning ”Tro er fast tillid til det der håbes på, overbevisning om det der ikke ses”. Heb.11:1 Hvad er tro? ”Tro er fast tillid til det der håbes.. Overbevisning om ting der ikke ses..” T – tro er fast tillid.. Tillid: lade sig falde bagover.. Tillid bygger på kendskab til en person – ikke bare dogme.. Ill. Springe fra vippen – far nede i vandet.. R – tro er Risiko: troen bygge på håb.. Ikke det der er ført bevis for.. Håbet er en virkelighed Gud skaber.. Håb i HÅ.. Optimisme.. Ikke stærkt nok tage et skridt ud i det uvisse.. Med sanserne.. Mod sanserne.. Udfordrer din komfortzone.. Sætte dig på valg.. Sætte dig i bevægelse.. O – Overbevisning: Tro er en overbevisning om det som ikke ses.. Tro er at se med hjertet.. Se en virkelighed, som er usynlig for det fysiske øje. Men lige så virkelig som den fysiske – for den troende. Vi vandrer i tro – ikke i skuen..

3 Se, den overmodige er uden retskaffenhed, men den retfærdige
skal leve i tro. Hab.2:4 Hvad vil det sige at leve i tro? Nøglevers i Bibelen. Brugt tre gange i NT. Lade NT fortolke verset..

4 At leve i tro er at starte og fortsætte kristenlivet med tro
For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror… For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro – som der står skrevet: »Den retfærdige skal leve af tro.« Rom.1:16-17 Evangeliet kalder os til at leve i tro.. Ikke bare tro for at komme i gang med det kristne liv og opleve tilgivelsen.. Frisættelsen.. Troen er ikke bare en indregistrering hos Gud – udlevering af nummerplader - og så kører jeg videre for mig selv.. - ”Evangeliet åbenbarer – afslører – fortæller om hvordan man oplever Guds accept og kærlighed.. citere Af tro til tro.. Vi oplever Guds kraft til frelse (zoso- noget der er i stykker bliver helt) i mødet med budskabet om Jesus På grund Af tro.. Men den tro leder os ind i et liv i tro.. ”AF TRO TIL TRO”.. Den retfærdige skal leve af tro..

5 Se, den overmodige er uden retskaffenhed, men den retfærdige
Det modsatte af at leve i tro er ikke, at leve i tvivl og skepsis, men i ”overmod”. Se, den overmodige er uden retskaffenhed, men den retfærdige skal leve i tro. Hab.2:4 Troens modsætning er ikke tvivl.. At leve i tro er ikke, at leve uden tvivl og skepsis.. Hvor der er tro er der også tvivl.. Tvivlen er i sig selv et bevis på troens tilstedeværelse. At leve i tro – kan oversætte med ”afhængighed”.. Troen knyttet os til Gud. Overmodet gør os uafhængige. Troen er blevet en teknik. Jeg kan styre Gud. Jeg kan diktere Gud. Jeg har alle svar. Tro er mekanisk.. Statisk.. Kolde dogmer.. Jeg kan klare mig uden Gud. Ikke leve i overmod – men leve i tro.. Jeg har mit mod i Gud.

6 Tro er ikke en præstation der skal imponere Gud
Men at ingen bliver retfærdig for Gud ved loven, er klart; for »den retfærdige skal leve af tro«… Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vor skyld. Galaterbrevet 3:11-12,14 Vi er kaldet til at leve i tro.. Ikke til at leve i præstation.. Religion starter med et stort GØR.. Kristenlivet starter med et stort GJORT.. Det vi har brug for, for at blive accepteret af Gud – det har Jesus gjort for os på korset.. Det faktum baserer vi vores liv på.. Men at ingen bliver retfærdig for Gud ved loven er klart – for den retfærdige skal leve af tro.. Troen leder os ikke ind i et liv baseret på lovgerninger.. Hvor vi skal præstere via religiøse handlinger.. Livet i tro er et liv hvor jeg har sat min tillid til Jesu kors.. Galaterne.. Havde godt nok fanget, at det handlede om tro – komme ind i det kristne liv – derefter også slut.. Så var det bud og regler.. Paulus siger: Det er ikke evangeliet.. Noget andet.. RELIGIØSITET.. LOVTRÆLDOM.. Var det ikke i tro, at i modtog Ånden? – gjorde undergerninger..? Startet rigtigt.. Fortsætte forkert??

7 At leve i tro er at leve i en ærlig og direkte dialog med Gud
Det udsagn, profeten Habakkuk modtog i et syn. Hvor længe, Herre, skal jeg råbe om hjælp, uden at du hører, skrige til dig om vold, uden at du frelser? Hab.1:1,2 Habakkuk var profet – modtog ord fra Gud. Også oversættes med ”byrde”. Man mener.. Levede 605 år f.kr. babylon under nebukanesar. Stormagt. De fleste profeter taler Guds ord til os. Hab. Taler vores ord til Gud. Grundlaget for NT tro – en profet der gik i infight med Gud. Ikke bare maskine.. Det ord troens profet Hab. Fik var anderledes.. Det var ikke bare en monolog fra Gud – men en dialog – der udsprang af profetens egen personlige kamp Hab. Talte ærligt og direkte til Gud i sin bøn.. Gud det giver ikke mening.. Der er ikke harmoni imellem din karakter.. Det jeg ser.. Løfte/reality.. Hab. Vidste at gud elskede retfærdighed.. Hvorfor så uretfærdighed..? Gud kan lide at vi klager til ham.. At vi bringer vores virkelighed.. Ikke flygte.. ”jeg er her ikke”.. Gud svarede Hab.. Hvor længe Herre – skal jeg råbe om hjælp uden at du hører? (Gud hvad foregår der?) Kamp med ubesvaret bøn.. Troens profet.. Udtrykte Hvor længe skal jeg skrige til dig om vold.. Uden at du frelser..? SKRIGE.. Virkelig pinsel og smerte.. Byrde.. Kamp.. Havde det svært med konflikten imellem Guds løfter og det han så omkring sig.. Han så vold og krig.. Hvordan harmonerede det lige med de løfter og hensigter Gud havde givet.. Han så ondskab og kompromis.. Med denne dialog afslører Hab. Noget om det at leve i tro.. Den dynamiske tro rummer skepsis og spørgsmål.. Den vokser gennem en ærlig dialog med Gud.. Går i infight med livets store spørgsmål.. - Berlin: se det jødiske monoment.. Hvordan Gud? Hvorfor Gud?

8 At leve i tro er at leve i en konstant afhængighed af Guds ord talt ind i vores livssituation
Jeg vil stå på min post, jeg vil stille mig på vagt og spejde for at se, hvad han vil sige til mig, hvad jeg får som svar på min klage. Hab.2:1 Hvis tro ikke er en præstation.. Og ikke er en teknik.. Hvad er det så? Troen er en gave fra Gud.. En OVERFØRSEL.. En overførsel af Guds tro.. Ikke en OPØVELSE.. DISCIPLINERING.. HJERNEVASK.. En overførsel af Guds tro fra Guds hjerte til vores hjerte.. HVORDAN SKER DET? Profeten viste hvad han skulle gøre med hans troskrise.. Konflikt imellem løfte og virkelighed.. Han måtte have et ord fra Gud! For han vidste at et ord fra Gud giver liv til troen. Profeten måtte stige op.. Stoppe op.. Spejde.. Vente.. Bede.. (KLAGE)

9 Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres,
Når vi modtager Guds ord sker der en overførsel af tro fra Guds hjerte til vores hjerte. Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Romerbrevet 10:17 Ved at Gud taler sit ord. Rom.10:17 ”Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord”. Troens kraft overføres gennem Guds ord.. Sådan skabes troen – når vi hører ordet.. Sådan vedligeholdes troen.. Får et ord.. Ill. Et ord fra Gud – soveværelset – ”Denne sygdom er ikke til døden, men tjener til herliggørelse..”! Ill. Gud vil selv skaffe jer et sted at bo.. Ill. Forleden dag – fik en sms – Gud kommer til at tage sig af .. Uden at du gør noget..”

10 At leve i tro er at leve i ventetiden imellem løftet og opfyldelsen.
Herren svarede mig: »Skriv synet tydeligt på tavler, så det er let at læse. For synet gælder først den fastsatte tid, det vidner om enden, og det bedrager ikke. Hvis det trækker ud, så vent, for det kommer, det udebliver ikke.« Hab.2:2,3

11       For nu varer det kun en ganske kort tid, så kommer han, som skal komme, og han udebliver ikke; og min retfærdige skal leve af tro, men viger han tilbage fra det, har min sjæl ikke behag i ham. Men vi hører ikke til dem, der viger tilbage, så vi fortabes, men til dem, der tror, så vore sjæle frelses. Hebræerne 10:37-39 Som kristen lever du imellem to tider.. Imellem det som er og det som skal komme.. Imellem det som kom med Kristus og det som skal komme, når han kommer igen.. Imellem det som kom, da Jesus sagde ”Guds rige er kommet nær” og det skal skal komme ”når menneskesønnen skal komme og etablere en ny himmel og ny jord”. Imellem tiden – lever vi i tro.. Lever i venten.. Lever i udholdenhed.. Lever med et ALLEREDE.. Og et ENDNU IKKE.. Allerede tror vi, at GUD GØR UNDERE.. HELBREDER.. FORVANDLER.. SÆTTER FRI.. Endnu ikke.. Fri af syndens og dødens konsekvenser.. Først når vi kommer derhen – ikke er sygdom.. Ikke er sorg.. Ikke er lidelse.. Tøre hver tåre af vores kind..

12 At leve i tro er at leve uafhængig af omstændighederne
For figentræet sætter ikke blomst,       vinstokken bærer ikke frugt olivenhøsten slår fejl, marken giver ingen afgrøde. Fårene er forsvundet fra folden,       der er intet kvæg i indhegningen.       Jeg vil juble over Herren og fryde mig over min frelses Gud. Gud Herren er min styrke, han gør min fod let som hindens       og lader mig løbe over højderne. Hab.3:18,19 Kapitel 3 – en bøn der blev tilsat musik.. (For korlederen.. Til strengespil) Når Guds ordet har lydt.. Skaber det hvile.. Glæde.. Tro.. Trivsel.. UANSET HVAD TRO.. Daniels tre venner i den gloende ovn.. GUD KAN.. Og gør han det ikke.. Så vil vi stadigvæk ikke bøje os.. Juble over Herren og fryde mig over min frelses Gud.. Gud er min styrke… (ikke troen der er min styrke) Han gør min fod let som hindens..Lader mig løbe over højderne.. Ikke problemløst.. Men overvinde problemerne.. ”for den almægtige gør mig stærk.. Han gør mine skridt sikre som gazellens og giver mig fodfæste på bjergene.. FODFÆSTE på bjergene.. Miste fodfæste..

13 Se, den overmodige er uden retskaffenhed, men den retfærdige
Tør du leve i tro? Se, den overmodige er uden retskaffenhed, men den retfærdige skal leve i tro. Hab.2:4


Download ppt "Hvad vil det sige at leve i tro?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google