Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Paulus en brik i Guds frelsesplan

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Paulus en brik i Guds frelsesplan"— Præsentationens transcript:

1 Paulus en brik i Guds frelsesplan
Udfra Efeserbrevet kap 3

2 Efeserbrevet og ’London Eye’

3 Efeserbrevet og ’London Eye’

4 Efeserbrevet kap 3 v.1-7: Kristus-hemmeligheden
v.8-13: Kirken i Guds Frelsesplan v.14-21: Bøn om Guds fylde i menigheden

5 3,1-7: Kristus-hemmeligheden
v1 Derfor bøjer jeg mine knæ, jeg, Paulus, Kristi Jesu fange for jer hedningers skyld v2 — så sandt I har hørt om det hverv, Gud af sin nåde har givet mig med henblik på jer: v3 Ved en åbenbaring er hemmeligheden gjort kendt for mig, sådan som jeg kort skrev om det før. v4 Når I læser det, kan I se, at jeg har fået indsigt i Kristus-hemmeligheden. v5 I tidligere slægtled blev den ikke gjort kendt for menneskenes børn, sådan som den nu er blevet åbenbaret for hans hellige apostle og profeter ved Ånden: v6 At hedningerne er medarvinger og medindlemmede i legemet og har medandel i forjættelsen i Kristus Jesus i kraft af det evangelium, v7 som jeg blev tjener for ved Guds nådegave, der blev skænket mig ved hans kraft og styrke.

6 3,1-7: Kristus-hemmeligheden
v.1-2: Paulus er forvalter for hedningerne v.3-5: Paulus har fået indsigt i Kristus-hemmeligheden v.6-7: Hedningerne er medarvinger og medindlemmede i legemet

7 Model over Frelsesplanen
Syndefaldet Genoprettelsen Jesu genkomst Abraham David Jesus Noa Israels Rest Hvad med Israel? Folket Israel Paradiset Evigt liv Det faldne menneske Synden og døden Kirkens tid Allerede/endnu ikke Ny Jord Evigt liv = Frelseshistorisk knudepunkt

8 REFLEKSION Paulus er det menneske i Guds frelseshistorie, som fik til opgave at bringe evangeliet om Jesus Kristus ud til hedningerne. Hvad betyder det for dit forhold til Paulus’ breve? Former Paulus’ ord dit liv som hedningekristen?

9 3,8-13: Kirken i Guds Frelsesplan
v8 Jeg, den ringeste af alle de hellige, fik den nåde at forkynde evangeliet om Kristi uransagelige rigdom for hedningerne v9 og at oplyse alle om, hvad frelsesplanen er med den hemmelighed, som fra evighed af lå skjult i Gud, alle tings skaber, v10 så at Guds visdom i al sin mangfoldighed nu gennem kirken kan blive gjort kendt for myndigheder og magter i himmelrummet v11 efter hans beslutning fra evige tider, som han gennemførte ved Kristus Jesus, vor Herre. v12 I ham og ved troen på ham har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. v13 Derfor beder jeg om, at I ikke taber modet over mine trængsler for jeres skyld. De er en ære for jer. v8 Jeg, den ringeste af alle de hellige, fik den nåde at forkynde evangeliet om Kristi uransagelige rigdom for hedningerne v9 og at oplyse alle om, hvad frelsesplanen er med den hemmelighed, som fra evighed af lå skjult i Gud, alle tings skaber, v10 så at Guds visdom i al sin mangfoldighed nu gennem kirken kan blive gjort kendt for myndigheder og magter i himmelrummet v11 efter hans beslutning fra evige tider, som han gennemførte ved Kristus Jesus, vor Herre. v12 I ham og ved troen på ham har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. v13 Derfor beder jeg om, at I ikke taber modet over mine trængsler for jeres skyld. De er en ære for jer.

10 3,8-13: Kirken i Guds Frelsesplan
Alternativ oversættelse af v. 9-10: v9 og (jeg fik) til opgave at oplyse alle om, hvad den hemmelige plan er – frelsesplanen, som fra evighed af lå skjult i Gud, alle tings skaber. v10 Planen er: at Guds visdom i al sin mangfoldighed nu skal gøres kendt for myndigheder og magter i himmelrummet gennem kirken!

11 3,8-13: Kirken i Guds Frelsesplan
To spørgsmål til teksten: Hvad skal kirken vidne om? Hvem skal kirken vidne for?

12 REFLEKSION Hvad vil i som kirke vidne om?
Hvem er det helt konkret i vil vidne for? Hvordan vil i gøre det?

13 3,14-21: Kirken i Guds Frelsesplan
v14 Derfor bøjer jeg mine knæ for Faderen, v15 efter hvem hvert fædrenehus i himlene og på jorden har navn, v16 og beder om, at han i sin herligheds rigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd, v17 at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter og I være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, v18 så at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, v19 og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes, til hele Guds fylde nås. v20 Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår, v21 ham være ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled i evighedernes evighed! Amen.

14 Fælles bøn Derfor bøjer jeg [Navn] mine knæ for dig, Far, efter hvem hvert fædrenehus i himlene og på jorden har navn, og beder om, at du i din herligheds rigdom med kraft vil give mig at styrkes i det indre menneske ved din ånd, at Kristus ved troen må bo i mit hjerte og at jeg må være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed, så at jeg sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så jeg fyldes, til hele din fylde nås. Du, som formår med din kraft, der virker i mig, at gøre langt ud over alt, hvad jeg beder om eller forstår, dig være ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled i evighedernes evighed! Amen.


Download ppt "Paulus en brik i Guds frelsesplan"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google