Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Psykoedukation for patienter med bipolar affektiv sindslidelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Psykoedukation for patienter med bipolar affektiv sindslidelse"— Præsentationens transcript:

1 Session 18: Relationer og kommunikation Psykoedukation til patienter med Bipolar lidelse

2 Psykoedukation for patienter med bipolar affektiv sindslidelse
Program Velkommen Siden sidst Dagens tema: Netværk og relationer Dialog og forventninger Familie og kommunikation Introduktion til hjemmeopgave Tak for i dag Pause når det passer Psykoedukation for patienter med bipolar affektiv sindslidelse

3 Psykoedukation for patienter med bipolar affektiv sindslidelse
Tanker siden sidst Hvordan er det gået siden sidst? Hjemmeopgave Hjemmeopgaven var: Hvilket emne kunne I tænke jer, at vi arbejder med i den sidste session? Hvem er dine pårørende/netværk? Hvordan er jeres forhold? Hvad er godt? Og hvad er svært? Psykoedukation for patienter med bipolar affektiv sindslidelse

4 Psykoedukation for patienter med bipolar affektiv sindslidelse
Menneskelige behov SelvRealisering Transcendens Mening, Livets formål Psykoedukation for patienter med bipolar affektiv sindslidelse

5 Netværk – familie og venner
Et godt netværk betyder meget : Familie og venner kender dig rigtig godt Man kan dele sine oplevelser og tanker Se problemer i nyt lys Få nye oplevelser sammen med andre Mærke at man ikke er alene Særlig ved sygdom: Få hjælp til hverdagens gøremål Få hjælp til at opretholde og forstærke håbet om bedring Psykoedukation for patienter med bipolar affektiv sindslidelse Version til pilottest - april 2012 5

6 Forhold til andre og eget behov for at være aktiv
Når man bliver syg kan der ske en forandring i forhold til: Behovet for kontakt med andre Behovet for aktiviteter Behovet for hjælp og støtte Vigtigt at kunne snakke med familien og venner om ændrede forventninger og behov undervejs Når man får det bedre, sker der forandringer igen. Psykoedukation for patienter med bipolar affektiv sindslidelse

7 Støtte fra familie og venner
Passende støtte fra familie og venner er en vigtig faktor i forhold til bedring og forebyggelse Familiens og venners viden om sygdommen er af betydning for at yde en god støtte Familiens og venners inddragelse i behandlingen sammen med dig bedrer prognosen Psykoedukation for patienter med bipolar affektiv sindslidelse

8 Støtte fra familie og venner
Tal med dine venner og familie om hvad du har brug for, hvis du får det dårligere Pas på du ikke isolerer dig i en sårbar periode Hold kontakten med dine venner og familie, dem du ved, kan støtte dig Det er helt ok at bede om hjælp Psykoedukation for patienter med bipolar affektiv sindslidelse

9 Ved belastning/konflikter
Konflikter og uenighed giver let stress Stress giver ofte symptomer Pas derfor på dig selv, når du oplever konflikter, der giver stress Måske er det for stressende at være sammen lige for tiden? Det er helt ok at trække sig Psykoedukation for patienter med bipolar affektiv sindslidelse

10 Pårørendes reaktioner
Almindelige reaktioner når et familiemedlem et tilbagefald: Uro Bekymring Øget stress Tristhed For stor interesse for dit sygdomsforløb Irritation Dine pårørende har brug for viden og at blive inddraget i din behandling, efter aftale med dig. Psykoedukation for patienter med bipolar affektiv sindslidelse

11 Psykoedukation for patienter med bipolar affektiv sindslidelse
ENKEL KOMMUNIKATION TAL ÉN AD GANGEN TAL DIREKTE TIL PERSONEN TAL FOR DIG SELV, BRUG ”JEG og DU” PRØV AT TALE KLART, ROLIGT OG POSITIVT SPØRG DIREKTE I STEDET FOR AT ”GÆTTE” GIV HJÆLP, NÅR EN ANDEN KAN VÆRE SVÆR AT FORSTÅ GIV OPMUNTRING, STØTTE OG POSITIVE KOMMENTARER HOLD IGEN MED IRONI OG KRITIK Psykoedukation for patienter med bipolar affektiv sindslidelse Version til pilottest - april 2012

12 At udvise passende åbenhed i kommunikation
Høj Mellem Lavt niveau Tænk over, hvordan du kan fortælle om din sygdom og hvordan. Fx: Det kan være skræmmende for fx en veninde, hvis man siger: ”Jeg har bare lyst til at tage livet af mig selv” I stedet for: ”Jeg er rigtig trist for tiden og har brug for at passe på mig selv”. Psykoedukation for patienter med bipolar affektiv sindslidelse Version til pilottest - april 2012 12

13 Faste retningslinjer for ”Børn som pårørende”
Oplysningsskema ved første kontakt Til bud om samtale med forældrene om barnet Tilbud om familiesamtale med barnet Tilbud om Børnegruppe Samarbejde med kommunen Børnevenlige besøgsforhold Siden 2008 har vi ved Psykiatrien haft faste retningslinier forhold til, hvordan børn som pårørende til forældre eller søskende skal inddrages i behandlingen i Psykiatrien. For at sikre, at børn og forældre får den støtte, de har brug for, har man lavet standardiserede retningslinier. Retningslinjerne består i ovenstående indsatser i forhold til: At støtte relationen mellem forældre og børn – at støtte børn af forældre med psykisk sygdom i forhold til at være pårørende – At medvirke til at omsorgssvigt hos børn og unge forebygges – At medvirke til at forebygge at børn og unge udvikler psykisk sygdom eller psykosociale vanskeligheder. Vi ved, at disse børn ikke i tilstrækkelig omfang bliver opsporet i det kommunale system og dermed ikke får relevant støtte igennem opvæksten. I dag og på næste torsdag vil vi, dels at tale med jer om jeres børn og om, hvad der sker, når en i familien bliver ramt af en psykisk sygdom, dels at fortælle jer lidt om disse tilbud. Psykoedukation for patienter med bipolar affektiv sindslidelse

14 Hvordan kan du bedst støtte dine børn?
Tal med dine børn om sygdommen Tryghed og faste rammer Brug Jeres netværk Desværre holdes børn ofte uden for de samtaler, voksne har om problemet. Når der ikke er nogen, der inviterer børnene med ind i snakken og bekræfter det, de ser, overlader vi børnene til deres fantasi om, hvad der sker med mor eller far. Det går ud over børnene, hvis ingen griber ind og forklarer dem, hvordan tingene hænger sammen, så tror de, at mor eller far er ulykkelig på grund af dem. Det er vigtigt at tale med børnene på et niveau, som passer til deres alder. Forklar dem, at det er sygdommen og ikke dem, som gør at mor eller far ind imellem opfører sig anderledes. Skab tryghed ved oplysning og faste rammer. Lav aftaler med og brug jeres netværk, når der er brug for det. Det er vigtigt, at børn får den bedst mulige støtte, når deres forældre er syge eller har det svært – også selvom barnet ikke umiddelbart ser ud til at have vanskeligheder. Psykoedukation for patienter med bipolar affektiv sindslidelse

15 Børn forstår meget mere end voksne tror
Børn ved oftest, hvordan forældrene har det, men viser det ikke altid. Bente/ Vi skal være opmærksomme på, at børn lægger mærke til rigtig mange ting, og meget mere, end vi tror. Mange børn fremstår ubekymrede, det gælder også i skolen Børn er kloge, og de forstår meget. De kan mærke, når forældrene har det skidt eller er kede af det. Og børn kan se på mennesker, om de er vrede eller glade. Nogle børn reagerer indadtil, andre udad. Meget ofte ser børnene ud til at have det godt. Men smilet kan dække over helt andre følelser. Børn udvikler antenner, så de kan fornemme, hvad den voksne har brug for, og de er ofte så opmærksomme på forældrenes behov, at de fortrænger deres egne. Antennerne hjælper børnene til at mærke, hvad mor eller far har mest brug for lige nu. På den måde kan de hjælpe forældrene. Antennerne beskytter samtidig børnene i hverdagen, for når de er forsigtigt og lydhøre, kan de undgå at udløse en uønsket reaktion derhjemme. Psykoedukation for patienter med bipolar affektiv sindslidelse

16 Psykoedukation for patienter med bipolar affektiv sindslidelse
Hjemmeopgave Tænk over hvordan det har været at deltage i dette forløb Hvad tager du med dig på din vej mod recovery Psykoedukation for patienter med bipolar affektiv sindslidelse

17 Psykoedukation for patienter med bipolar affektiv sindslidelse
Tak for i dag Var der noget, der var nyt eller overraskende? Hvad tager I med jer fra i dag? Hvad skal der ske næste gang? [Evt. evalueringsskema] Psykoedukation for patienter med bipolar affektiv sindslidelse


Download ppt "Psykoedukation for patienter med bipolar affektiv sindslidelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google